Elke oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid

In de geschiedschrijving is absolute waarheid een onmogelijkheid, in oorlog(en) wordt de leugen tot werkelijkheid verheven. Mythe wordt waarheid, waarheid tot leugen. Oorlog is misleiding en bedrog! De mens dénkt dat ze dénkt, een foutieve gedachte! Men denkt slechts ná hetgeen reeds vóór-gedacht is. Beëindig het NA-denken door toe te staan ZELF te denken!

Besef: alleen APENAPENAPENNA! oftewel Monkey see, Monkey do!

Mensen gevraagd….

Mensen gevraagd om de vrede te leren
Waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan
Mensen gevraagd die de wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
En om tegen de waanzin de straat op te gaan
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet
Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd
Er worden mensen gevraagd
Dringend mensen gevraagd
Mensen te midden van mensen gevraagd.

Coert Poort (1922-2004)