Home » Columns » “Barbertje moet hangen”

“Barbertje moet hangen”

Koos Spee, de alom bekende, voormalig landelijk verkeersofficier van Justitie en rechtsadviseur van het college van procureurs-generaal zet grote vraagtekens bij rechtsvervolging van de ‘Blokkeerfriezen’.

Terwijl notabene dit jaar meer dan 16.000 – met goed resultaat oplosbare – aangiftes en registraties van misdrijven stop gezet zijn is daarnaast ook nog eens het formidabele aantal van 23.000 andere zaken onbehandeld op de plank blijven liggen. Zaken die betrekking hebben met geweldsincidenten, winkeldiefstallen, etc. waarvoor geen capaciteit is en waar het wachten is op beschikbare rechercheurs. Hoe bijzonder en curieus dat er dan wel veel tijd, energie en mankracht gestoken kan worden om de ‘Blokkeerfriezen’ te kunnen veroordelen.

Op Twitter meldde Spee op donderdagmorgen 29 november om 10.02 uur dat hij inmiddels wat vonnissen gelezen had met bijdragen over de Blokkeerfriezen Als ik het goed zie is er ontzettend veel tijd door de politie, het OM en de rechters in gaan zitten om tot een veroordeling te komen. Dus die tijd is kennelijk wel vrij te maken als ‘Den Haag’ dat wil.”

Waarom eigenlijk? Volgens Spee is er helemaal geen sprake van een misdrijf, maar eerder van een overtreding van artikel 5 van de Wegen Verkeerswet. De nu als Blokkeerfriezen te boek staande Noordelingen zijn niets anders dan een stel moedige en kordate Friezen die op de A7 met succes hebben geprobeerd in een waarlijk klassiek voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos verzet een groep Amsterdamse reltrappers te laat op een kinderfeestje te laten aankomen. Daarvoor kon wel capaciteit voor worden vrijgemaakt!

Geen kritisch woord over de rol van burgemeester Waanders die op zijn minst als opruiend gekenschetst moet worden. Haar rol is allesbepalend geweest in dit hele theaterstuk. Het was juist door haar bemiddeling dat de als extreem linksradicale actiegroep aangemerkte KOPZ uitgenodigd werd om bij de intocht aanwezig te zijn. Ook de als extreem rechtse groepering NVU werd nota bene door Waanders uitgenodigd maar ondanks herhaaldelijk verzoek bedankte deze voor de eer.

Spee Twitterde vervolgens “Vandaag Kamerdebat over misdrijven met daderindicatie die bij de politie op de plankblijven ligen. Kan een Kamerlid vragen waarom er wel veel tijd in de zaak vd ‘Blokkeerfriezen’ gestoken is? Die zaak had misschien met een geldboete voor art 5 WVW kunnen worden afgedaan.”

Dat men in ‘Den Haag’ volgens een verborgen agenda lijkt te handelen lijkt moeilijk te ontkennen. Het Openbaar Ministerie heeft zelfs beroep tegen het vonnis aangetekend omdat men vindt dat deze te laag is uitgevallen, ‘Barbertje moet hangen’, iemand moet de schuld krijgen, of hij of zij het nu gedaan heeft of niet. Geen falende burgemeester Waanders, maar men wil Jenny Douwes en de overige 33 andere Blokkeerfriezen op het schavot. Rechtspraak is kromspraak geworden!