Home » Geschied-en-is » Battlefield, a Call-of-Duty

Battlefield, a Call-of-Duty

Ze vinden het prachtig, games als Battlefield bijvoorbeeld. Dagelijks leveren alleen al in Nederland tienduizenden digitale warriors strijd tegen de imaginaire vijand. Vanachter de keukentafel, onderuit op de bank of liggend in bed strijden de good guys tegen the bad guys. Killing in full colour alsof men er zelf bij is. Onder het genot van een halve tray aldi-bier en twee smaken lidl-chips schieten deze digitale helden het leven uit de tot terrorist en tegenstander uitgetekende opposant. Het is maar een spelletje en nee hoor, het is niet dat ze er aan verslaafd zijn maar ze kijken telkens wel weer reikhalzend uit naar de opnieuw ver-her-beterde gameversie van zowel deze als andere games.

Maar helaas niks onschuldig spelletje, nix game, in wezen zijn deze games niets anders dan instructiefilms, in de kern opgezet door oorlogszuchtige en strijd en vernietiging predikende smeervinken. Monkey see, monkey do! Een super misleidende en uitermate effectieve vorm van oorlogspropaganda en qua opzet gelijk aan de door het Britse Rijk begin 20e eeuw opgezette kindleger, suikerzoet verpakt onder de noemer Scouting. Op een speelse manier werden de kids van toen klaargestoomd voor de oorlogsvorm zoals men toentertijd gewoon was te strijden. Het fascistische Duitsland in de jaren ’30 van de vorige eeuw had naar Engels voorbeeld de Hitlerjugend op de jeugdige benen gebracht. Het is nooit weg geweest, nu – in het begin van de 21-eeuw – wordt op de meest brein beïnvloedende manier met exact dezelfde technologie de oorlogsvorm getoond zoals men vandaag de dag gewoon is te strijden. In wezen kan gesteld worden dat de war-gamers van nu de zelf geschoolde digitale infanterie is, een soort van op afroep in te zetten Hitlerjugend 2.0

Aan de bron van de zo populair gemaakte wargames staat de USMA, oftewel de United States Military Acedemy, ook bekend onder de naam West Point. Het was kolonel Casey Wardynski, professor aan de USMA die in 1999 het concept van America’s Army liet ontwikkelen “using computer game technology to provide a virtual Soldier experience. Game technology used by the U.S. government as a platform for strategic communication, recruitment, and the first use of game technology in support of U.S. Army recruiting. Playing these games is a form of participating in war.” In opdracht en gefinancierd door de Amerikaanse regering bracht Wardynski,, samen met Majoor Chris Chambers en Majoor Bret Wilson dit spel gratis via internet op de markt. In 2014 waren er bijna 11.000.000 (elf miljoen !!) geregistreerde gebruikers. Het gewenste effect is uitmuntend 26% van alle nieuwe Amerikaanse recruiten zegt door het spel gemotiveerd te zijn dienst te namen in het leger. Per saldo zijn alle wargames aan elkaar schatplichtig en streven ze allen hetzelfde dood en verderf zaaiende doel na.

Wat de cijfers zijn voor Isis, Al-Nusra en andere islamitische vrijheidsstrijders is niet bekend, maar is hun brein niet anders van samenstelling of opbouw en kunnen talloze real-life voorbeelden gegeven worden. Bommen in Bagdad, Vernietiging in Yemen, Dood en verderf in Syrië. Volkeren die zichzelf slachten, daarbij financieel en materieel vergiftigd worden door oorlogsbankiers en wapenfabrieken, volkeren die zichzelf en hun hart in lichte-laaie zetten en de wereld in on-rust. Volkeren die uitwaaieren over de wereld, de daders zowel de slachtoffers die asielzoekend hun geschillen en de haat meenemend, als brandende stukken hout die het vuur uiteindelijk overal opnieuw zullen laten oplaaien.

Originated the concept for using game technology to create a virtual “test drive” of Soldiering. Managed realization of this concept (America’s Army) in which over 11 million players have invested over 260 million hours exploring Soldiering.

Managed a high-performing team of marketing and software innovators who have made “America’s Army” the premier Advergame. Delivering engaging marketing at 10% the cost of traditional methods, “America’s Army” is the Army’s most cost effective marketing program. “America’s Army” players are 26% more likely to include military service in their goals than non-players. The Game has also become an enterprise training/education solution in organizations ranging from the Special Forces to the National Counterterrorism Center.

Bron: https://www.linkedin.com/in/caseywardynski