Home » Manipulatie (Page 2)

Category Archives: Manipulatie

Leven of dood

vredesteken

 

 

Het afgebeelde teken van ‘leven’ = vrede wordt (on?)bewust verkeerd geplaatst. Het drievorkje moet aan de bovenzijde gesitueerd zijn, naar onderen geeft het de dood weer.

Russisch-Finse oorlog 1939-1940

Een vergeten strijd

Russisch Finse oorlog 1

 

 

 

 

 

Welhaast vergeten, de door Rusland ingezette oorlog tegen Finland in november 1939.
Nadat Duitse troepen op 1 september 1939 West-Polen binnenvielen en het – tot 1918 Pruisische – grondgebied bezetten, marcheren op 17 september Russische troepen Oost-Polen binnen en bezetten het – tot 1918 – Russische grondgebied.  Twee maanden later rukten Russische troepen op tegen het veel kleinere Finland en eind november startte het een veroveringsoorlog.  De media maakten ook hiervan verslag en waren – net als vandaag de dag – niet altijd even nauwkeurig en betrouwbaar in hun berichtgeving. Het onderschrift van onderstaande foto (januari 1940) zegt: “De Russische bombardementen richten in de Finsche steden groote verwoestingen aan. Op onze foto het vernielde Nederlandsche consulaat”

Russisch Finse Oorlog 2

 

 

 

 

 

Dezelfde foto – maar dan een uitsnede ervan – verschijnt een maand later met een iets ander onderschrift.

Russisch Finse Oorlog 3

 

 

 

 

 

“Bij de luchtraids der Sovjets op de Finsche steden moeten vele gebouwen het ontgelden. Wat er overbleef van een huis, nadat het door een Russische vliegtuigbom was getroffen”.

Niet spectaculair, maar een typisch voorbeeld van onzorgvuldige en misleidende berichtgeving. Zo ook de naamgeving van deze strijd die vandaag de dag bekend staat als de Fins-Russische winteroorlog. Het is echter eeuwenoud gebruik dat de agressor (Rusland in dit geval) als éérste vermeld wordt in de naamgeving.  De correcte benaming voor deze korte oorlog die 105 dagen duurde zou eigenlijk de Russisch-Finse (winter)oorlog van 1939/1940 moeten zijn.

Game: America’s Army

Op 4 juli 2002 werd het computerspel ‘America’s Army’ op de game-markt gebracht. Het spel kan gratis van internet gehaald worden en is in opdracht van de Amerikaanse regering gemaakt én betaald. Het is de bedoeling van de Amerikaanse regering om jonge mensen zo te beïnvloeden dat ze bij het leger gaan.


Eind 2008 waren er bijna 9.500.000 (negen en een half miljoen !!) geregistreerde gebruikers. Het spel ‘werkt’ goed … 30% van de nieuwe soldaten zegt door het spel in het leger te willen.