Home » Columns (Page 2)

Category Archives: Columns

Pedo Profeet?

In februari 2019 spuit de landelijke media het verhaal naar buiten dat een techniekdocent, verbonden aan het Hoofdvaart College in Hoofddorp, is geschorst omdat hij de islamitische profeet Mohammed beledigd zou hebben. Van de 49-jarige vakdocent wordt beweerd dat hij gezegd zou hebben dat “Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar en dat dat in Nederland gezien wordt als pedofilie.” De docent in kwestie ontkend ten stelligste dit gezegd te hebben en is er sprake van een totaal andere situatie.

De vakdocent – die zelf christen is – geeft al zo’n vijf jaar les aan de leerlingen van het VMBO college waarvan een groot deel de islamitische leer aanhangt. Geloof en geloofsbeleving speelt in de lessen geen rol van betekenis maar gaat hij alleen op verzoek van de leerlingen kort in op persoonlijke vragen zoals waarom hij christen is. De vakdocent zegt ieders geloof te respecteren, zich hierover nooit beledigend uit te laten, kent binnen de eigen familie meerdere geloofsbelevingen en heeft een oom van Marokkaanse afkomst.

De vermeende belediging van Mohammed is volgens de geschorste docent niets anders dan een verzinsel van een lastige en puberale leerlinge die al langer de gemoederen aan het opstoken was. Al meerdere keren meende een leerlinge van Marokkaans-Nederlandse afkomst aan haar medeleerlingen te moeten laten weten dat de leerkracht volgens haar moeder ‘haram’, ofwel onrein was. Hij heeft haar daar op aangesproken en gezegd dat ze daarmee moest stoppen en dat hij hierover met haar moeder in gesprek wilde gaan. Het meisje werd boos en reageerde heel heftig. Ze ontkende dit gezegd te hebben en heeft hij overwogen haar eruit te sturen maar heeft het daarbij gelaten omdat het dan mogelijk verder uit de hand zou kunnen lopen. Hiermee leek het voorval geëindigd en verlieten de leerlingen enkele minuten later na afloop van de les het lokaal.

Het was in de gang dat er commotie ontstond nadat een groepje van 6 a 7 leerlingen uit hogere groepen – en die hij zelf geen les geeft – zich er mee gingen bemoeien. Een leerlinge uit de derde zei dat ze van het meisje had gehoord dat hij de profeet had beledigd waarop de docent reageerde van ”je kent haar, je weet hoe ze is, en je weet dat dit niet is gebeurd. Maar daarna ging het mis. Een jongen uit het groepje begon agressief te praten. Hij wilde zich laten gelden en begon te schreeuwen dat ik de profeet beledigd zou hebben, dat bleef hij maar roepen”. De conciërge kwam tussenbeide en de leerlingen vertrokken, naar later bleek richting directeur waar zij de docent beschuldigden en daarbij bedreigingen aan zijn adres uitten. Zo zouden ze zijn fietsbanden kapot willen steken, hem opwachten en verdiende hij de dood, zo hadden ze laten weten.

Een storm in een glas water en door de media opgeklopt en uitvergroot. Dat Mohammed ‘Aisha trouwde toen ze een meisje van 6 jaar was en hij het huwelijk consumeerde toen zij 9 jaar was’ staat te lezen in Sahih Bukhari 5:58:236 en is naar westerse – NIET islamitische maatstaven en al dan niet politiek / religieus correct – niets anders dan pedofilie. Dezelfde media vallen NU onophoudelijk over de katholieke kerk heen en laten niet na haar met pedofilie te vereenzelvigen, een kardinaal, of erger nog een Paus die te koppelen zou kunnen zijn aan het verkrachten van een 9 jarig meisje zou wereldwijd een storm van woede en onlusten ontketenen. Pedo Paus zouden de kranten dan koppen!

Van kinderen blijf je af! Altijd en overal! Basta!

(Picture: Licensefree – Pixabay)

Eigen-wijze mensen ….

.. daar heb ik wat mee, daar houd ik van. Die mensen denken anders, die zelfdenkers veranderen de wereld, daar heb je wat aan.” Met een paar schalks lachende ogen kijkt hij me door zijn brillenglazen aan, ‘mijn’ cardioloog bij het UMCG. Voorafgaand hadden we een kort gesprek over hoe de afgelopen maanden verlopen waren.

We kennen elkaar nu een maand of negen en al vanaf het prille begin verliep het contact uiterst prettig. Hij was de zoveelste cardioloog in een rij die ik in de voorafgaande jaren gezien had, een positieve uitzondering, een kritische en eigenzinnige man die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen en iets verder kijkt dan zijn neus lang is. Mede door zijn kennis en kunde lag ik nog op tijd op de snijtafel en pompt mijn hart weer als vanouds.

Het herstel heeft wel even wat geduurd, er was en kwam wat ruis na een eerste voorspoedige periode maar het lijkt erop dat WE een goede mix hebben gevonden, hij met zijn flexibele denkwerk in het juist afstemmen van medicatie en ik met mijn eigen-wijze inbreng. Al jaren ben ik me bewust van m’n voeding en weet ik me ook omringd door kundige & zelfdenkende mensen zoals Wim Tilburgs (om een belangrijk mens op dit gebied te noemen).

Zelf doen, zelf de verantwoording nemen, en dat is af en toe experimenteren met de voeding, waaronder enkele dagen vasten, de samenstelling en de hoeveelheid. Nee.. ik ben geen modelpatiënt, die braaf elk voorgeschreven pilletje, poedertje en tabletje naar binnen werkt en juist daar weet ‘mijn’ cardioloog goed op in te spelen. Vanaf het prille begin heeft hij al de voorzet genomen door aan te geven dat hij daarin meedenkt en in overleg veel mogelijk is, kennis van medicijnen is zijn ding. “Ik weet dat u nogal kritisch bent met de medicatie, wat neemt u nu en hoeveel van elk?” vraagt hij me waarna ik hem het een en ander opsom.

De waarden van het laatst gehouden bloedonderzoek stemden hem tot tevredenheid, vooral ook omdat ze bereikt waren zonder de beoogde en voorgestelde cholesterolmedicatie. “Met wat u nu gebruikt bent u prima en voldoende beschermd” is zijn reactie, “u bent helemaal op de goede weg” ging hij verder nadat hij mijn relaas hoorde hoe ik de afgelopen maanden gehandeld had, “een goede actie van u. We spreken over een jaar weer af of als u mij tussentijds wilt zien spreekt u maar af, ik laat het helemaal aan u. Zoals ik het nu inschat hebben we best kans dat we elkaar de komende 20 jaar niet al te veel zien.”

Het gesprek is ten einde, hij staat op, geeft me een hand en kijkt me met een glimlach aan “eigen-wijze mensen, die denken anders, die veranderen de wereld, daar houd ik van.”

Geen pardon voor Jihadisten!

Begin 2019 riep de Amerikaanse president Trump de regeringen van de Westerse bondgenoten op om ISIS-strijders terug te nemen. Syrië-gangers, zo werden deze islamitische koppensnellers ook wel aangeduid, geradicaliseerde moslims die het door hen zo verfoeide Westen de rug toekeerden en met vrouw en kind naar het Midden-Oosten vertrokken om gewapenderhand de Islamitische heilstaat te vestigen.

Jihadistische moordenaars met een extremistisch en prehistorisch geloofsbesef die ten koste van vele tienduizenden mensenlevens in Syrië een eigen staat wilden gronden. Ongekend zijn de wreedheden die door deze smeerlappen zijn begaan en die nu, aan de vooravond van hun eigen ondergang, de toegang tot het verfoeide gastland weer geopend willen zien, op voorspraak van de Amerikaanse president Trump. Dat de regeringen van de Westerse bondgenoten – waaronder België en Nederland – net als de USA met miljoenen aan belastinggeld van de burgers deze moordenaars gefinancierd hebben is op zich al onmiskenbaar een misdaad tegen de menselijkheid en een oorlogsmisdaad bovendien.

Deze islamitische massamoordenaars verdienen maar een recht en dat is berecht worden door het land waar zij door moordenaarshand dood en verderf hebben gebracht. Voor hen GEEN amnestie waar dan ook op deze wereld. Met de (terug)komst van deze oorlogsmisdadigers, samen met hun collaborerende partners en nakomelingen naar Europa wordt een non-Europees en geëscaleerd dodelijk giftige haatreligie binnengehaald die niet als een nachtkaars zal doven maar die zich onherroepelijk zal manifesteren binnen de Westerse maatschappij. De waarschuwingen, al jaren en telkens afgegeven door activisten vanuit Syrië zelf, die aan den lijve en van dichtbij meegemaakt hebben wat deze religieuze psychopaten hebben veroorzaakt zijn niet van de lucht, mensenrechten activisten, religieuze leiders, priesters en paters, zoals de in Syrië levende Belgische pater Daniël Maes. Het zijn de liegende en bedriegende politici en economische wereldleiders die dood en ellende over de wereld laten marcheren en financieren en de direct verantwoordelijken valselijk als eerzame vluchtelingen laten onderduiken.

Vele duizenden misdadigers zijn al uit handen van hun rechters gehaald en hebben veilig onderdak gevonden in Europese steden, dorpen en gehuchten en zijn – opnieuw ten koste van de burgers – voorzien van onderdak, verzorging en inkomen. Sharia-rechters, beulen, koppensnellers waaronder ook vrouwen en kinderen die, vergis u niet, niet voor welke gruwelijkheden dan ook onderdeden. Schandelijke lieden ook die zich valselijk tooiden met humanitaire etiketten zoals ‘White Helmets’ maar die in werkelijkheid een islamitische terreur ondersteunende organisatie was. 

De werkelijk begane wreedheden en misdaden zijn de echte reden waarom deze humanitaire helden het land moeten ontvluchten en ook onderdak vinden in landen als Nederland en België. Zij die de meest gruwelijke misdaden hebben gepleegd zijn het eigen land ontvlucht omdat ze weten wat hun te wachten staat. Hier is een grote verantwoording weggelegd voor alle bestuurlijke lagen, geen enkel beschaafd land mag een misdadige crimineel amnestie en onderdak verlenen, ook geen enkele eerzame burger wenst deze hun straf ontvluchtende smeerlappen als buurman of buurvrouw of die kinderen als speelkameraad van zijn eigen kinderen.

ALLE het land ontvluchtte Syriërs zijn welkom en zijn uitgenodigd om hun eigen land weer op te bouwen, miljoenen oprechte burgers zijn ook weer huiswaarts getrokken en een ministerie van verzoening heeft vele tienduizenden amnestie verleend, tienduizenden gevangenen hebben hun plaats in de eigen maatschappij naast vrouw en kind weer ingenomen. Echter… zij die wat te vrezen hebben zullen zich wel twee maal bedenken en onderduiken daar waar zij asiel kunnen bemachtigen.
Wie weet is het een van uw nieuwe buren!

Klimakiddo nulpuntnix

Tja, de wereld van de ondergang redden, wie wil dat nu niet? De 16-jarige Greta en de 17-jarige Anuna, twee tienermeiden uit Zweden en België, gaan er voor de straat op en laten zelfs de school zo nodig voor wat die is. Spijbelen voor een beter klimaat, je inzetten voor een schonere wereld, nu of nooit.

Ik kan er helemaal inkomen, ook ik wilde als tiener de wereld redden. Als puberend puistekoppie van amper 14 trok ook ik ten strijde, samen met een paar opgetrommelde medeleerlingen die ik zover gekregen had om met mij actie te gaan voeren. Nee, we spijbelden niet, school was belangrijk, actievoeren dat deden we na schooltijd.

Voorzien van grote actieborden die beschilderd waren door de boys van de schildersafdeling stelden we ons op bij de spoorwegovergang en zodra de bomen daalden staken wij de borden de lucht in. Met creatieve teksten als ‘Bomen dicht, Motor uit’ maakten wij als rasechte milieuactivisten de automobilisten duidelijk wat we van hen verwachtten. Terwijl we langs de rij voertuigen liepen trakteerden we de bestuurders die braafjes aan onze boodschap gehoor hadden gegeven op een welwillende glimlach en een duimpje omhoog. Maar owee wie wars en dwars toch de motor liet draaien, die keken we indringend en vermanend aan en wilden we wel even verbaal bijspijkeren dat ze toch wel erg vervuilend bezig waren. Vuile moordenaars met hun dodende uitlaatgassen spuwende vehikels.

Er was best wel veel positieve aandacht voor, niet in de laatste plaats omdat ik het regionale dagblad tevoren had bezocht en de actie had aangekaart. De journalist van dienst had er tevoren een leuk stukje van gepend en de huisfotograaf maakte van deze puber een kiekje met de bruine deur van het redactiekantoor op de achtergrond. Hoe kwam ik toch zo gedreven en activistisch? Tsja, niet zo wereldvreemd als je bedenkt dat de regio toentertijd als vrij links gericht en activistisch bestempeld kan worden. Waar je in verkeert wordt het je geleerd, dus ja, links en fanatiek kon je mij wel noemen, maar ja, dat ik daar weet van had, neeh, joh, ‘k was pas veertien.

Tel daarbij de golf van rampscenario’s die in de jaren ’70 over Europa werd uitgerold, onder andere door de Club van Rome die hel en verdoemenis preekte. De geboortes moesten drastisch omlaag in Europa, niet meer dan 2 kinderen per gezin was de opdracht, een knoop in de zwengel en er moest seksuele voorlichting geëxporteerd worden naar de zwartjes in Afrika, want daar fokten ze als konijnen, dat zou de wereld helemaal versneld op de rand van afgrond brengen, dat kon de aarde niet trekken, zoveel monden als daar per jaar bij kwamen om te voeden. Maar.. eigen volk eerst, en dat gebeurde. De Europeanen maakten er werk van en grote gezinnen werden als asociaal gedrag gezien en binnen luttele jaren was het ideale gezin verschrompeld tot gemiddeld anderhalf kind per gezin.

Als in de media opduikende links activistische puber werd ik binnen gevraagd bij de plaatselijke Milieuclub, bestaande uit een stel oudere heren met behoorlijke achtergrond en titels. ’t Was qua ontwikkelingsniveau niet bepaald corresponderend. Maar ja, mijn gebrek aan kennis en tekort aan weten wist ik met jeugdig bravoure en welbespraaktheid aardig te compenseren. Vond het toentertijd bijzonder te merken dat men mij – een snotaap van 14, die in het nieuws was geweest omdat ik met een bord bij de spoorwegovergang gestaan had – zo serieus nam. Ik moest als pubertje toch echt wel iets bijzonder belangrijks hebben gedaan, want ja, die notabelen van de Milieuclub, die moesten toch zeker wel weten waar ze het over hadden, toch?

Nu, ettelijke jaartjes verder en vele ervaringen rijker terugkijkend zie ik hoe er in wezen geen drol veranderd is en dat de boodschap onveranderd gebleven is, het gaat niet om de ratio maar om de emo, het is de leugen die steevast regeert. Instrueren en registreren is controleren, mobiliseer de massa, want dat is kassa! Van nulpuntnix naar 2.0

Immanuel Velikovsky, Kosmoloog

Immanuel Velikovsky (1895 – 1979) was een controversiële denker en is met name bekend geworden door publicaties over kosmische bewegingen en chronologie van de antieke wereld.

Velikovsky was van mening dat de aarde getroffen was door kosmische catastrofes die in het collectieve geheugen opgenomen en wereldwijd verwerkt zijn in elkaar overlappende mythen en sagen die op hun beurt de geschiedschrijving vorm gegeven hebben. Op basis van monumenten, bouwsels, overleveringen en mythen reconstrueerde Velikovsky de chronologie van de oude wereld die hem door de gevestigde wetenschappers bestreden werd.

Zo stelde Velikovsky begin jaren ’40 van de vorige eeuw dat door catastrofes van kosmische aard tekenen van recent geweld, scheuringen en verbrokkelingen op aarde en elders in het zonnestelsel veroorzaakt waren, zoals een reusachtig onderzees ravijn dat bijna tweemaal rondom de aardbol loopt wat volgens Velikovsky een teken is van de verdraaiing van de aardbol. Ook de aanwezigheid onder het oceaanbed van een laag as, afkomstig van buiten de aarde was volgens Velikovsky paleomagnetisch bewijsmateriaal dat de magnetische polen plotseling en herhaaldelijk werden omgekeerd en daarmee ook de aardas.

Tot aan 1959 toe werd de grondtemperatuur van de planeet Venus berekend op slechts 17 graden Celsius, Velikovsky echter was op basis van zijn opgedane kennis overtuigd dat dit aan de lage kant gerekend was en dat dit honderden graden moest bedragen. Ook deze stelling stond haaks op de toen algemeen geaccepteerde inzichten over Venus en werd door de gevestigde wetenschappers bestreden totdat in 1961 op basis van de door Venus uitgezonden radio-golven ontdekt werd dat de grondtemperatuur rond de 315 graden Celsius moest zijn.

Velikovsky was er ook van overtuigd dat de planeet Jupiter radiosignalen uitzond, een stelling die totaal niet strookte met de wetenschappelijke opvattingen van die tijd. Opnieuw werd deze stelling door de gevestigde wetenschap meesmuilend van de hand gewezen totdat Bernard Burke en Kenneth Franklin, twee aan het Carnegie Instituut in Washington D.C. (afdeling radioastronomie en aardmagnetisme) verbonden onderzoekers, dit in 1954 toevallig constateerden. Zij maakten dit op 6 april 1955 wereldkundig tijdens een bijeenkomst van de American Astronomical Society.

(foto: Wikipedia – Licensefree)

Woord & Wapen

Nadat de USA zich in oktober 2018 teruggetrokken heeft uit het in 1987 met Rusland gesloten INF verdrag betreffende nucleaire wapens heeft Rusland zich in reactie hierop begin 2019 ook teruggetrokken. Eens te meer blijkt dat de woorden van Niccolo Machiavelli hun waarde behouden, afspraken en verdragen hebben alleen waarde zolang men zich eraan wenst te houden en zijn verder niets anders dan een verzameling betekenisloze woorden op een stuk papier.

Opgetekende woorden die de vrede kunnen bewaren als de wil aanwezig is, woorden ook die als het meest dodelijke wapen gebruikt worden. De tong is het meest gevaarlijke wapen dat de mens bedreigd, dodelijker dan welk biologisch of nucleair wapen. De pen is evenzo machtig, met haar worden verdragen opgesteld en ondertekend alsook doorgehaald. Kwade wil, onverstand en non-begrip leiden tot dood en verderf.

Vraag uzelf af WIE of WAT – en dat al eeuwenlang – heeft voordeel bij het ellende en nadeel van anderen. Wie vaart wel bij wereldwijde oorlogen, sociale ellende en massale volksverhuizingen. Laat u niet misleiden, dit alles welbewust georkestreerd en gepland! Het woord is het wapen en is alom vertegenwoordigd in valse berichtgeving die als onafhankelijk en neutraal wordt gepresenteerd, leugenachtige pseudo-voorlichting. Het zijn juist en vooral de overheden die liegen en bedriegen, het is de leugen die regeert! Propaganda die dag en nacht, jaar in jaar uit, continu en massaal venijnig via de denkpatronen aanleggende massamedia worden uitgespuugd en ingeprent en de menselijke geest tot op het bot vergiftigd!

(Picture: Pixabay – licensefree)

Venezuela Oil War

In januari 2019 wordt Venezuela – het land met nagenoeg de grootste olievoorraden ter wereld – door de USA de wacht aangezegd. President Maduro, aangeduid als de socialistische tiran, krijgt welgeteld acht dagen om de zichzelf tot president ingezworen 35-jarige Juan Guaidó legaal in zijn stoel te plaatsen. Zo niet, dan zal de USA het land met militaire middelen de gewenste vorm van democratie opleggen. Guaidó kan niet anders dan gezien worden als een trekpop in dienst van Amerikaanse (olie/bankiers)belangen.

Tulsi Gabbard, lid van het Amerikaanse Congres liet hierover op 28 januari 2019 het navolgende weten:

“It’s about the oil … again. Bolton(*) just exposed real motive for intervention in Venezuela: “We’re in conversation with major American companies now…It would make a difference if we could have American companies produce the oil in Venezuela. We both have a lot at stake here.” (*Robert Bolton, politicus en Nationaal Veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president).

Alle oorlogen zijn het gevolg van misleiding en bedrog en lopen volgens tevoren opgestelde schema’s en scenario’s. Zo is bijvoorbeeld de omverwerping van de gekozen regering van Guatemala in de jaren ’50 en de aanstaande regimechange in Venezuela van het zelfde laken een pak. Onderstaand voorbeeld is afkomstig uit het boek ‘oorlog is misleiding en bedrog – Fre Morel, uitgave Uitgeverij de Blauwe Tijger.

De United Fruit Company (UFC) bezat in Guatemala vele grote bananenplantages, in feite was het de UFC die al vele tientallen jaren het land controleerde, daarbij geholpen door stromannen en collaborerende corrupte dictators. De onvrede leidde in 1950 tot een staatsgreep toen kolonel Jacobo Arbenz Guzmán de macht greep in deze bananenrepubliek. Guzmán werd in 1951 tot president gekozen en in het in 1952 uitgevaardigde decreet 900 beloofde hij de Guatemaltese burgers de UFC in 1953 het land uit te zetten. Guzmán introduceerde een landhervormingsprogramma waarin al het braakliggende grondgebied ingezet zou worden voor de verbetering van de economie en de verhoging van de levensstandaard. Dit gebied was voor 72% in handen van een kleine elite die slechts 2% uitmaakte van de bevolking. Het populaire regime van Guzmán bood daarvoor de UFC in ruil een schadevergoeding aan van $ 600.000,– die echter categorisch geweigerd werd. In plaats daarvan schakelde de UFC Mr. Mastermind Edward Louis Bernays in om president Guzmán van zijn plaats te wippen. Bernays creëerde met behulp van de media een irrationele angst dat Guatemala een bedreiging was voor de Amerikaanse Democratie en dat de communisten voor de deur stonden. Rusland, het Rode Gevaar kwam eraan. Niet de UFC, die volledig buiten beeld werd gemanoeuvreerd, maar alles waar Amerika voor stond werd aangevallen, de veelgeprezen eigen democratie, de vrijheid, de onafhankelijkheid, het was Amerika dat bedreigd werd. Guzmán, een door de bevolking rechtmatig gekozen democratisch socialist, werd door Bernays gepresenteerd als een communistische dreiging. Hij liet journalisten uitnodigen die door omgekochte politici bewust verkeerd werden ingelicht en voorlogen dat Guzmán een door Moskou gestuurde stroman was. De uitgenodigde journalisten werden getrakteerd op een heuse anti-Amerikaanse betoging, uitgevoerd door werknemers van de UFC en vakkundig georganiseerd door Bernays.

Bernays creëerde ook het The Middle American Information Bureau, een nep-nieuwsagentschap dat de Amerikaanse media bombardeerde met persberichten waarin geschreeuwd werd dat Guatemala door Rusland gebruikt zou worden als een bruggenhoofd voor een aanval op Amerika. De Amerikaanse overheid gaf de CIA (onder regie van Howard Hunt – later bekend van het Watergate schandaal) de opdracht het bewind van Guzmán omver te werpen. In samenwerking met de UFC werd een rebellenleger opgericht, gefinancierd en getraind (Operatie PBSUCCESS). Kolonel Carlos Castillo Armas werd als rebellenleider naar voren geschoven om in 1954 de macht over te nemen. Deze door de CIA gecreëerde rebellen, die door Bernays als Freedomfighters werden neergezet, zouden met succes de democratie in Guatemala herstellen en Amerika behoeden voor het Rode Gevaar.

Picture: license free, Wikipedia

Kolder in de polder

De knip van heel veel Nederlanders wordt dit jaar behoorlijk leeg gekiept op de klimaattafels. Wij moeten van het gas af en omgezet op andere energieën. Daar gaat het grootste deel van de omhoog geschroefde belasting naar toe. Nederland, het land met waarschijnlijk het meest geavanceerde, wijdst vertakte, perfect functionerende gasnetwerk moet zichzelf letterlijk ombatterijen. Heeft daar heel misschien de eis & dreiging van de USA iets mee te maken? Was het niet onlangs dat Pete Hoekstra – de Amerikaanse ambassadeur in Nederland – in een open brief opriep niet mee te werken aan het Russische gasproject Nord Stream 2.

Nord Stream 2 is een nieuwe pijpleiding die door de Oostzee moet gaan lopen om delen van Europa van Russisch gas te voorzien. Vijf Europese energiebedrijven, waaronder Shell, financieren het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Het Amerikaanse Congres heeft voor ons Nederlanders (en onze Europese buurlanden) eind vorig jaar al besloten dat ze tegen Nord Stream 2 zijn “omdat het een geostrategische bedreiging vormt voor de beste Europese vrienden en bondgenoten”. Rusland, het grootste land ter wereld met onvoorstelbare gasvoorraden, zou eens een speler kunnen worden op de energiemarkt. Nope.. that’s not what Uncle Sam wants.

Uncle Sam sprak in de jaren ’60 ook al zijn veto uit en ook toen besloot de Amerikaanse Senaat dat Italië geen Russisch gas mocht invoeren. Daarom ook moesten wij Nederlanders sinds begin jaren ’60 van de vorige eeuw voor enkele eurocenten per kubieke meter miljarden aan gas aan dat land leveren, en dat doen we nog steeds braafjes. De bodem verzakt, de huizen zakken in, de winst is binnen. Bijzonder ook dat de 600 miljard euro die o.a. door de Shell & Exxon naar binnen geharkt werd bijna gelijke tred gehouden heeft met de Nederlandse staatsschuld. Sinds het aanboren van de gasbel bij het Groningse Kolham steeg deze van 20 miljard naar 600 miljard.

Misschien een idee dat eerst de overvolle knip van de Shell, Exxon en de daarbij behorende aandeelhouders eens leeg gekiept wordt op de klimaattafels? Waarom bij de burgers graaien? Het is een en al poppenkast en internationaal kapitaaltheater. Hoezo kolder in de polder!

Photo: Pixabay – license free images

Van Wentelwereld & Kantelas

Het is oudjaarsdag, buiten is het koud en knallen dikke donders. Ze zitten binnen in de warmte en met op de achtergrond een zacht muziekje knabbelen ze lekker van de brunch die op de tafel staat. Gezellig prikken ze samen een vorkje en komt al keuvelend het gesprek op Oud-en-Nieuw. “Hoe zit dat nu eigenlijk?” vraagt kleine Bram aan zijn vader, “is dat nu overal op de wereld hetzelfde?” Bram zijn vader neemt een laatste slok thee, veegt zijn mond af en begint dan te vertellen.

Weet je Bram” zegt hij “vandaag vieren we overal op de wereld de geboorte van het Nieuwe jaar terwijl het voor sommige mensen al lang Nieuwjaar is en het voor anderen nog maanden duurt voor het nieuwjaar wordt”. – “Hoe komt dat dan, pap?” vraagt de dreumes. “Nou” zegt z’n vader “dat heeft met verschillende zaken te maken. Op welk deel van de wereld ze wonen en welk geloof ze hebben , dat zijn de twee meest belangrijke verschillen die bepalend zijn”.

Het christendom heeft ervoor gezorgd dat bij ons Nieuwjaar in de nacht van 31 december begint, precies om 12 uur, dus in het midden-van-de nacht. Voor Joodse en Islamitische mensen die van oorsprong uit het Midden-Oosten komen is het nieuwe jaar al lang begonnen. In China moeten ze nog een paar weken wachten en de meeste Hindoes vieren in de maand maart hun nieuwjaarsfeest.”

Hoe kan dat nu, waarom is dat niet overal gelijk?” vraagt kleine Bram waarop zijn vader begint te vertellen. “Weet je kerel, het heeft allemaal te maken met de stand van de zon, maan en sterren. Al sinds het begin van alle tijden, ver voordat er internet, wifi en google was en mensen nog geen smartfoon hadden wisten ze wel alles van de seizoenen. Door alleen al goed naar de lucht te kijken, niet alleen overdag maar ook ’s nachts, wisten ze bijvoorbeeld door de stand van de maan en sterren of er een koudere of warmere periode aankwam. Op die manier leerden ze ook waneer het de beste tijd was om te zaaien, te oogsten of een schuilplaats te zoeken voor de koude tijd die in aantocht was.

Die kennis was super belangrijk want als je niet goed oplette liep het slecht met je af. Onze voorouders maakten over de hele wereld speciale bouwwerken waar knappe geleerden heel precies de stand van de zon, maan en sterren in de gaten hielden. Dat deden ze in Europa, Azië, Amerika…, echt overal en ook bij ons. Aan de positie van de maan kon bijvoorbeeld heel precies bepaald worden wanneer er een periode voorbij was en een andere tijd aanbrak. Het nieuwe islamitische jaar begint volgens de moslim-maankalender bijvoorbeeld als de sikkel van de eerste nieuwe maan verschijnt. Officieel begint hun nieuwjaar de avond ervoor op het moment dat de zon ondergaat.

Hier, bij ons in West-Europa, werd de kennis onder de mensen gebracht en vast gehouden door op de meest belangrijke momenten feesten te houden. We kennen nog verschillende van die oer-oude maanfeesten. Het Sinterklaasfeest wordt bijvoorbeeld gehouden op de dag van de laatste nieuwe maan van de 12e maand. Met de laatste volle maan van die maand is er een einde gekomen van het oude jaar. Dan is het de Winter-Zonnewende, dan draait de aarde weer dichter naar de zon toe. Met de winter-zonnewende is het nieuwe jaar aangebroken, een feest waarmee al honderdduizenden jaren gevierd wordt dat de nieuwe zon geboren is. De dagen worden weer langer en het wordt weer warmer, de lente komt en de lammetjes springen straks weer in de wei. Dus .. kort gezegd, het heeft allemaal te maken met de stand van de zon, maan en sterren.”

Kleine Bram kijkt naar zijn vader en zegt.. “mooi verhaal pap! Maar wat is er dan zo bijzonder aan de maan, de zon en de sterren.” – “Tja”, zegt pap, “dat is eigenlijk best wel ingewikkeld om het precies uit te leggen maar misschien dat ik het je op een andere manier kan laten zien.” Hij pakt een appel uit de schaal en zet hem op tafel. “Kijk, stel je voor dat deze appel de aarde is en dat steeltje wat er een beetje schuin uitsteekt een pen is die er dwars doorheen steekt. De aarde draait dan linksom rond dat steeltje, de as, en die staat dan een beetje scheef op tafel. Als je er een slinger aan zou geven draait de aarde als een tolletje op zijn as rond.” Brammetje knikt, hij kan zich wel zo’n bromtol voorstellen. Daarop loopt zijn vader naar de keuken, pakt een halve spliterwt en een fenegriekzaadje uit het keukenkastje, neemt een hardgekookt ei van tafel en snijdt hem door het midden. Hij legt het halve erwtje op de buitenste rand van het eiwit en plaatst het fenegriekzaadje er vlak naast. “De dooier zit niet helemaal in het midden en stelt de zon voor. De omtrek van het eiwit dat er ovaal omheen zit is de baan van de aarde en die draait links om de zon. De doperwt zelf is de aarde die zelf als een tolletje links om zijn eigen gekantelde as draait en het fenegriekzaadje is de maan die op zijn beurt weer links om de aarde draait. De doperwt (aarde) zit nu op de buitenste rand van het eiwit en in de grootste omloopbaan van de dooier (zon), en profiteert nu van het meeste licht en warmte, DAT is de warmste periode. Het fenegriekzaadje zou er eigenlijk achter op tafel moeten liggen maar dan zie je hem misschien niet zo goed. Zo zou je het misschien kunnen zien als je in een raket in de ruimte zou vliegen.”

Brammetje kijkt naar met grote ogen naar zijn vader. “Het is best wel ingewikkeld pap”.. zegt hij, waarop hij spreekt “mag ik dat halve ei, dat vind ik lekker”“Helemaal goed knul” en zelf pakt hij de appel, snijdt hem door de midden en ziet hoe de nieuwe ster geboren is. Je hoort hem haast hardop denken als hij de appel in zijn mond steekt en er een stuk van afbijt “mmhh.. maar goed dat er plaatjes bij zitten, het is toch best nog lastig uitleggen dat we al negen dagen in het nieuwe jaar zitten, lastig verhaal, dat van wentelwereld & kantelas”.

 

Dood op de Dam – ’45

Op 7 mei 1945 vond er rond 15:00 uur op de Dam in Amsterdam een schietpartij plaats tussen matrozen van de Duitse Kriegsmarine, wier schip in een Amsterdams dok lag, en de BS, waarbij veel burgerslachtoffers zijn gevallen. De zaak is echter meteen daarna in de doofpot gestopt. De reden: het legertje van de Prins was in het geding. Hier de feiten:

Op 4 mei 1945 kreeg Bernhard in Beekbergen, namens generaal Montgomery, van de Canadese generaal Foulkes strikte orders dat zijn BS geen wapens mocht dragen. Tevens mochten alléén de Canadezen de Duitse troepen ontwapenen. Ondanks dat de Amsterdamse BS onder leiding van Carel Frederik Overhoff hiervan meteen op de hoogte was gesteld, heeft men zich niets van deze instructie aangetrokken en ging de BS toch gewapend de straat op.
(op de foto de vredige situatie op de Dam VOOR dat de BS begon te schieten. De Duitsers kijken toe hoe de Canadezen de Dam oprijden. Zie de gewapende Duitse militair op wacht, links in beeld)

Terwijl de Dam vol stroomde met feestgangers om de komst van de Canadezen te vieren begonnen met stengun gewapende BS’ers Duitse soldaten te provoceren en hardhandig aan te houden en te ontwapenen. Over dat provoceren heeft de destijds 12-jarige Aart Bitter, die erbij stond, later tegenover ondergetekende verklaard dat een aantal jonge BS’ers, die indruk wilde maken op de meisjes, ‘voor de lol’ met hun stenguns geregeld op de Duitse matrozen op het balkon van de Grote Club (hoek Kalverstraat/Paleisstraat) hadden gericht. Toen er later ook nog eens een Duitse soldaat werd neergeschoten, die had geweigerd zijn wapen af te geven, brak er een vuurgevecht uit tussen de Duitsers en de BS.

Achteraf is gebleken dat na het eerste schot door de BS in de Paleisstraat door een tweetal BS’ers – die achter een draaiorgel stonden – direct in de richting van de Duitse matrozen op het balkon van de Grote Club werd geschoten. Dit werd ook nog eens bevestigd in een schriftelijke ooggetuigenverklaring van een Amsterdammer aan de rijksgeschiedschrijver Loe de Jong in 1968. Letterlijk schreef deze getuige: “De BS’ers achter het draaiorgel schoten naar het balkon, schuin boven hun hoofden. Het duurde niet lang of de partijen waren met elkaar in gevecht”.

Vanaf de hoek Nieuwendijk-Dam en Rokin-Dam werd nu door de BS met stenguns op de Grote Club geschoten, waarop de Duitsers een machinegeweer in stelling brachten en hiermee terugschoten. In paniek vluchtte de menigte alle kanten op. Door rondvliegende kogels en mensen die onder de voet werden gelopen vielen er onder de feestvierders veel slachtoffers. Overigens wordt er nog steeds beweerd dat de Duitsers bewust op de feestvierders zouden hebben geschoten, maar dat is niet aannemelijk.

Zoals gezegd, schoten ze ook met een machinegeweer op de BS. Dat was een MG34 die 800 à 900 schoten per minuut kon afgeven. Indien ze werkelijk bewust op de burgers zouden hebben geschoten dan waren er honderden in plaats van tientallen doden te betreuren geweest. Overigens heeft nooit iemand terecht gestaan omdat men van oordeel was dat het hele incident te wijten was aan een ‘misverstand’ tussen de BS en de Kriegsmarine. Maar indien de BS zich strikt aan de instructies zou hebben gehouden door geen wapens te dragen en de overgave en ontwapening van de Duitse militairen aan de Canadezen hebben overgelaten (en zeker geen Duitse soldaat neer te schieten) dan zou veel leed bespaard zijn gebleven.

Nadat de Canadezen op 8 mei 1945 Amsterdam waren binnengetrokken gaven de Duitsers in de Grote Club zich, zoals was afgesproken, de volgende morgen om 07:00 uur met hun wapens aan hen over. Na te zijn afgevoerd in krijgsgevangenschap mochten ze later naar hun Heimat terugkeren. De Canadezen waren echter helemaal niet te spreken over het ‘misverstand’ op 7 mei. BS-commandant Overhoff werd te verstaan gegeven dat als men zag dat zijn mannen nogmaals gewapend over straat liepen er meteen op hen geschoten zou worden. In ieder geval is de oorzaak van de schietpartij spoedig daarna in de doofpot gestopt, de daders nooit gestraft en zijn de nabestaanden van de slachtoffers door de overheid schandalig behandeld.

Bron: Gerard de Boer
https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/05/over-het-legertje-van-bernhard-en-de-schietpartij-op-de-dam/