Home » Columns » Daphna voor de Kar

Daphna voor de Kar

Kan een close-up zijn van 1 persoon en haar

Met een stevige mok koffie zit ze lekker in het zonnetje en achter de woonkamertafel waarop een paar mooi vormgegeven tinnen kannen op een oud dienblad glinsteren in het zonlicht, Dapha Brekveld. De in het Oost-Groningse Beerta wonende 62-jarige Daphna opende met de Kerst in Hoorn voor het eerst haar ogen en had ze haar jeugd en werkzame leven in en rond Amsterdam.

Ooit gestart in de verpleging, later als vanzelf doorgeschoven in het Sociaal Maatschappelijke arbeidsveld waarin ze nog steeds met hart- en ziel aan verboden is.In Amsterdam was ze politiek actief in de Stadsdeelraad Amsterdam Zuid waarin ze 12 jaar zitting had en was met name Volkshuisvesting haar portefeuille. Ze maakte van dichtbij mee hoe de sociale woningvoorraad, dus zeg maar de huurhuizen voor de burgers met de laagste lonen, stelselmatig werd uitgekleed.

De Huurorganisaties die eigenlijk de belangen van deze kwetsbare bewonersgroep hoorde te verdedigen verkwanselden deze belangen door prestatieafspraken goed te keuren die alleen maar nadelig konden uitpakken, en zo gebeurde het ook.

Ze verkaste in 2014 naar het landelijke Oost-Groningse landsdeel en ook daar zocht en vond ze contact met organisaties die zijn opgezet om de huurdersbelangen te behartigen. De in Amsterdam opgedane ervaring deden bij haar de alarmbellen rinkelen, ze kaartte zaken aan waarvan ze wist dat deze scheef gingen lopen en in het nadeel voor de huurders. Ondanks deze waarschuwingen werd de koers niet aangepast en leidde het tot een breuk in de relatie.

Het resultaat hiervan werd dat ze haar kennis en kunde vanaf dat moment direct aan de Oldambtster huurders aanbied door de oprichting van de onafhankelijke Bewoners Organisatie Oldambt (BOO). Als voorzitster zet ze zich met haar mede bestuursleden in om de sociale woningvoorraad te behouden en de belangen van de bewoners te behartigen. Anders dan de nu bestaande organisaties (zoals de HOO en de HOS) die alleen al door hun organisatievorm (een Stichting) in wezen niet namens de huurder kan spreken, spreekt de BOO wel namens huurders. Bewoners in het Oldambt – die een woning huren, ongeacht via welke verhuurder/organisatie – kunnen zich GRATIS aanmelding bij de BOO. Namens hen gaat de BOO om tafel met de verhuurders om de huurbelangen veilig te stellen.

Er komen binnenkort nogal wat zaken aan de orde die goed in de gaten gehouden moeten worden en waar GOEDE afspraken over gemaakt moeten worden. Slopen van oudere woning is bijvoorbeeld geen optie, er moet eerder bijgebouwd worden. Het Oldambt is GEEN krimpgemeente (meer) en ook al is het heel comfortabel voor de gemeente om daarvoor in wezen beloond te worden met Haags subsidiegeld, op korte termijn moet het roer om.

De woningvoorraad moet nodig op peil gebracht worden en vooral passend bij het inkomen van de Oldambtsters en beneden de aftoppingsprijs gegarandeerd worden. Op vrijkomende woningen uit de oude volksbuurten van de jaren ’50, zoals bijvoorbeeld in de Vogel-, en Bloemenbuurt in Scheemda melden zich gemiddeld 150 – 200 belangstellenden. Alleen dat geeft al aan dat er van zogenaamde krimp geen sprake is. Er is een steeds nijpend wordend tekort aan juist dit soort woningen, oude gezinswoningen, met een ruime tuin voor en achter waar grote belangstelling voor is, ook door de jongere generatie die nu jaren wacht op geschikte en betaalbare huurwoningen.

Scheemda is bijvoorbeeld een groeikern bij uitstek waar de woningvoorraad nodig gerenoveerd en bijgehouden moet worden en waar nodig moet worden bijgebouwd. Daar wil ik, daar willen mijn mede bestuursleden en daar wil de BOO zich hard voor maken, en ik, als voorzitster, biedt aan deze kar te trekken. Voor meer informatie kunnen de mensen terecht op de facebookpagina van de BOO (https://www.facebook.com/bewonersorganisatieoldambt/) of contact opnemen via bo.oldambt@gmail.com