Home » Algemeen » De Consumens

De Consumens

All-Consuming-SelfEdward Louis Bernays – één van de meest invloedrijke spindocters op het gebied van Mind-Control – moet beschouwd worden als de sleutelfiguur die verantwoordelijk is voor het ombouwen van zowel de (in eerste instantie Amerikaanse en uiteindelijk ook de wereld-) maatschappij van een need naar een want economie.

Fré Morel – vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend

Een economie waarbij niet de noodzakelijke behoeften van de maatschappij centraal staan, maar het verlangen naar bezit, de wens om te kopen en te consumeren worden benadrukt. Produceren om te verkopen aan The All-consuming self zoals de (wereld-)burger door Bernays beschouwd werd.

Een van de invloedrijkste figuren op de achtergrond die dit idee voorstond was bankier Paul Maser van de machtige Lehman Brothers bankiers, die alle belang hadden bij het ‘up-graden’ van producten om daarmee o.a. door omzetsnelheid de productie en daarmee de winst te maximaliseren.

“We must shift (America) from a needs to a desires culture, People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality (in America). Mens desires must overshadow his needs.” Bernays was de man die economische machthebbers hierin de weg wees.

Bij de wereldtentoonstelling van 1939 in New York was Bernays de belangrijkste adviseur en bepaalde hij het thema. Centraal op deze tentoonstelling stond een grote bol, het Futurama, een toekomstvisie die hij Democracity noemde wat hij verbond met democratie & handel. Niet de gekozen politici maar zakenlieden zouden in dat wereldbeeld zorgen voor utopische en eeuwigdurende welvaart genietende consumensen. Passieve consumenten waren volgens Bernays dé sleutel om een mass-democracy te kunnen blijven controleren.