Home » Algemeen » Effectivity of War

Effectivity of War

wereldbrand War is an effective way to alter the life of the entire people”, oftewel hoe je op de meest succesvolle manier de resten van de eeuwenoude en nog bestaande maatschappelijke orde wereldwijd weg kunt vagen, deze door chaos te vervangen om zo uiteindelijk te komen tot de gewenste nieuwe orde.

Waarom en door wie dit gewenst is vraagt u zich af? Het antwoord hierop is een hechte groep psychopaten, belust op economisch voordeel en enkel eigen gewin en daarvoor langs het daarvoor opgezet politieke systeem tezamen met het aloude religieuze besturingsapparaat militaire macht en pressie uitoefent over alle volkeren. Hebzucht en heerszucht zetten de wereld eeuwig en altijd in brand met onderdrukking en vernietiging als resultaat.

Onderstaand de vraagstelling, geponeerd door de Carnegie Endowment for Peace tegen, zo’n denktank welke uitdoktert wat goed voor hen en slecht voor u is. Over hoe te komen tot het gewenste resultaat. In 1908 kwam men tot het navolgende:

Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people? And they conclude that, no more effective means to that end is known to humanity, than war. So then, in 1909, they raise the second question, and discuss it, namely, how do we involve the United States in a war??”

Een World War wel te verstaan. Vernietigingsslag I hebben we gehad, gevolgd door nummer II, nu in afwachting van nummer III welke volop in voorbereiding is.

‘Dat laten wij niet gebeuren, dit zullen wij niet toestaan, wij laten ons niet voorliegen of tegen elkaar uitspelen’ .. ook deze woorden spraken miljoenen voorafgaand, zonder enig effect of resultaat, alles wijkt voor de Effectivity of War.