Home » Columns » Fake White Helmets krijgen een OSCAR

Fake White Helmets krijgen een OSCAR

Fake HelmetsOp maandag 27 februari 2017 werd de 40-minuten durende korte documentaire ‘The White Helmets’ van producer Orlando von Einsiedel beloond met een Oscar, een prestigieuze Amerikaanse filmprijs. De film, gemaakt door Raed Saleh en Khaled Khatib zegt het beeld te schetsen van een onafhankelijke, ongebonden groep vrijwilligers die zich inzet voor de, door oorlogsgeweld geteisterde Syrische burgers.

Eva Karene Bartlett en Vanessa Beeley, twee onafhankelijk onderzoeksjournalisten die de berichtgeving over Syrië kritisch en nauwlettend volgen, zijn een heel andere mening toegedaan. Naar hun bevindingen, gestoeld op eigen waarnemingen, ervaringen en verklaringen van ervaringsdeskundige inwoners van Syrië kan beter gesproken worden dat ALQAEDA TERRORISTEN met een Oskar beloond zijn.

ALQAEDA TERRORISTS WON AN OSCAR TONIGHT. https://www.youtube.com/watch?v=srACjH9XEOk

“Ze beroepen zich erop dat ze geen financiele ondersteuning ontvangen van enige regering dan ook die in het Syrische conflict belangen heeft” vertelde Vanessa Beely in oktober 2016 “maar in werkelijkheid is het een met miljoenen tegelijk gesponsorde organisatie, honderd miljoen dollar van de USA, 23 miljoen dollar via USAID, ca. 65 miljoen dollar vanuit het Verenigd Koninkrijk en ook vanuit Frankrijk ontvangt deze organisatie ruime ondersteuning. Daarnaast bestaat er een overvloed aan video en filmmateriaal vanuit Syrie dat onomstotelijk bewijst dat het zich handelt om een terroristische ondersteuningsgroep.” – (“They claim that they receive no funding from any government that has a vested interest in the Syria conflict and yet, they are in fact multi-million funded, conservatively speaking, a hundred million dollars, from the US – $23 million via USAID; UK around $65 million; France is supplying equipment. There is massive video and photographic testimonial evidence from inside Syria to give evidence that they are running a terrorist support group.”)

In december 2016 verklaarde Eva Karene Bartlett die Syrië zelf meerdere malen heeft bezocht sinds het begin van het conflict, dat de groep die zich zogezegd inzet voor de burgers in oost-Aleppo en Idlib, door niemand in deze gebieden ooit van hen gehoord had. “De videobeelden die de wereld overgaan zijn in werkelijkheid steeds hergebruikte opnames die opduiken in telkens andere reportages, zo kom je bijvoorbeeld een slachtoffertje met de naam Ayah tegen in een video van augustus en vind je het meisje in de opvolgende maand opnieuw terug in twee verschillende reportages.” – (“no one in eastern Aleppo has heard of them. Their video footage actually contains children that have been ‘recycled’ in different reports; so you can find a girl named Aya who turns up in a report in say, August, and she turns up in the next month in two different locations.”)

Beely verklaarde dat de groep “medische hulp verleende aan de terroristen, ze materiaal binnensluisden via Turkije naar de door terroristen bezette gebieden. Ze zijn op de film vastgelegd terwijl ze deelnamen (!) aan en hulp verleenden aan de executie van burgers in Aleppo. Ze plaatsten overwinningsfilmpjes op hun eigen social media pagina’s van het executeren van Arabische soldaten in burger. Uit verklaringen van de werkelijke Syria Civil Defence (SCD) / Syrische Burger Bescherming bleek dat ze in werkelijkheid overal de macht van de echte SCD overgenomen hebben, hun materiaal en gereedschap stalen en de leden van de echte SCD ontvoerden en ombrachten.”

(“They provide medical care for the terrorists, they funnel equipment in from Turkey into the terrorist areas (…) They’ve been filmed participating and facilitating an execution of a civilian in Aleppo. They post celebratory videos to their social media pages of the execution of civilian Arab soldiers. From the testimony from the real Syria Civil Defense across Syria they have also been involved in the taking over of the real Syria Civil Defense units, the stealing of their equipment and the eventual massacres and kidnapping of real Syria Civil Defense crews.”)

De ‘White Helmets’ grossierden in het verzorgen van dramatische videobeelden, zoals inwoners van Aleppo later verklaarden. Verslaggeefster Lizzie Phelan sprak in Aleppo verschillende overlevenden die de White Helmets neerzetten als dieven en plunderaars. “Toen ze zogezegd kamen om de gewonden te helpen, bestalen zij ze” zei een oudere man. “Als mensen juwelen droegen, werd het hen gewoonweg van het lichaam afgesneden. Het waren niets anders als dieven.”