Home » Columns » Fotoshop & Mindcontrol

Fotoshop & Mindcontrol

Kindbruidje

 

Op het internet zwerft medio 2017 een foto waarop een Arabisch geklede volwassene glimlachend zijn hand uitstrekt naar een jong meisje. Gehuld in wat een bruidssluier schijnt met een bloemenkrans op haar hoofd kijkt het kleine meisje bedeesd naar de fotograaf, op de achtergrond een verkiezingsposter van Groen Links waarop partijleider J. Klaver. De foto wordt op Social Media duizendvoudig gedeeld, op Facebook, Twitter overal duikt deze afbeelding op. De foto is bewerkt, ‘geshopt’ zoals dat genoemd, gemanipuleerd. De verkiezingsposter van Groen Links is nadien digitaal aangebracht waarmee de betreffende foto het predikaat ‘Fake’ mag wegdragen.

Naar de beweegreden van de vervalser(s)/pleger(s) is slechts te gissen maar het heeft er alle schijn van dat een politiek gemotiveerde oorzaak vermoed mag worden. De instroom van mensen in Nederland uit andere werelddelen zorgt ook voor het invoeren van traditionele- en/of religieuze gewoonten en gebruiken, een ervan is het zogenoemde kindhuwelijk. Jonge meisjes van amper 10 jaar die uitgehuwelijkt zijn aan volwassenen, in de Europese cultuur een absurde en absolute anomalie.

In Nederland en in heel West-Europa zijn kindhuwelijken, ongeacht welke politieke overtuiging, religieuze-, of traditionele beleving dan ook finaal en volledig onwettig. Een kindhuwelijk is eveneens een mensenrechtenschending, het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind verbiedt dit soort achterlijke en schadelijke traditionele gebruiken. Van kinderen blijf je af, punt!

Met de komst van mensen uit andere werelddelen worden deze bevochten rechten voor het kind met de voeten getreden en is en wordt daar, in de politiek – terecht – stelling tegen genomen. Echter, het ontbinden van kindhuwelijken stuitte op bezwaren van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Een motie met die strekking van de CDA’er Peter Oskam werd op 13 oktober 2015 door de VVD, PVDA, GroenLinks en DENK verworpen. Op 5 december 2015, ten tijde van het eeuwenoude Sinterklaasfeest, notabene het kinderfeest bij uitstek (!), is de ‘Wet tegengaan huwelijksdwang’ in werking getreden. Een krachtloze wet die “de huwelijksvoltrekking in Nederland niet erkend zolang niet beide partners de achttienjarige leeftijd hebben bereikt” en geen ontbinding van het religieuze/kindhuwelijk oplegt. De rechten van het kind zijn hiermee niet gewaarborgd en lijkt religieuze pedofilie gedoogd.

Dat juist de lijsttrekker c.q. de politieke partij Groen Links in deze fotomanipulatie betrokken is en niet een van de andere politieke partijen c.q. partijleiders zal denkelijk terug te voeren zijn op de persoonlijke achtergrond van partijleider J. Klaver. De op 1 mei 1986 geboren partijleider kwam als Yasser Feras ter wereld uit een verbintenis tussen een Marokkaanse vader en een Nederlands-Indische moeder. Onder haar familienaam Klaver heeft Yasser zich als Jesse in de Nedetlandse politiek gestort. Zijn multiculturele achtergrond en de politieke stellingname van zijn partij Groen Links ten opzichte van kinderhuwelijken zal naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het oorzakelijk verband zijn van de gemanipuleerde foto. De foto is eenduidig en onbetwistbaar vals en fake

… echter, kinderen kinderen horen altijd beschermd te worden. In land van aankomst evenzogoed als land van herkomst. Ze moeten ten alle tijde beschermd worden tegen dit soort achterlijke en schadelijke traditionele gebruiken. Van kinderen blijf je af, punt!

Kindbruidje 1