Home » Geschied-en-is » Gabrielle Petit

Gabrielle Petit

Gabrielle Alina Eugenia Maria Petit werd in 1893 geboren in het Belgische Doornik (Tournai). Gabrielle Petit spioneerde in de Eerste Wereldoorlog voor de Engelse Geheime Dienst waarvoor ze op 1 april 1916 door de Duitsers geëxecuteerd werd.

Na het overlijden van haar moeder werd Gabrielle samen met haar zuster in een katholiek weeshuis ondergebracht in Brugelette, 25 km ten noorden van Bergen (Mons). Op 16-jarige leeftijd verliet ze het weeshuis om zelfstandig verder door het leven te gaan. Als verkoopster verdiende ze in de stad Brussel haar inkomen. Als op 4 augustus 1914 Duitse troepen de grens van België overschrijden zijn de beide landen met elkaar in oorlog. Door haar gewonde verloofde Maurice Gobert over de Nederlandse/Belgische grens te helpen raakte de dan 21-jarige Gabrielle op haar manier betrokken bij de oorlog. In Nederland aangekomen gaf ze aan Engelse officials de informatie door over de door haar opgemerkte Duitse troepentransporten.

Ze besluit te gaan spioneren voor de Engelse Geheime Dienst en volgde hiervoor in Engeland een korte training. Ze slaagde erin in 1914 terug te keren naar het bezette België. Gabrielle meldde zich als vrijwilligster bij het Belgische Rode Kruis wat haar in staat stelde zich makkelijker door het land te verplaatsen. Tot haar taak behoorde o.a. het doorgeven van troepenverplaatsingen en het over de Belgisch/Nederlandse grens smokkelen van gestrande soldaten en oorlogsvrijwilligers. Daarnaast zorgde ze voor de verspreiding van het ondergrondse Franstalige blad La libre Belgique en assisterende ze bij de clandestiene postservice Mot du Soldat. Gabrielle werd uiteindelijk in februari 1916 verraden, opgepakt en gevangengezet in de St. Gilles gevangenis in Brussel. Op 1 maart 1916 werd ze wegens krijgsverraad bestaande uit verspieding ter dood veroordeeld. Een vuurpeloton maakte op 1 april 1916 op het executieterrein in Schaarbeek een einde aan haar leven, haar lichaam werd ter plaatse begraven. Na afloop van de oorlog werden haar overblijfselen overgebracht naar de plaatselijke begraafplaats. In Brussel werd op het St. Jansplein een monument voor haar worden opgericht en in haar geboorteplaats Doornik (Tournai) is een plein naar haar vernoemd.

Gabrielle Petit was één van de elf vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers geëxecuteerd zijn. Door inzet van de Engelse propaganda zou Rode Kruis verpleegster Edith Louise Cavell van deze elf wereldwijd de meest bekendheid verwerven.