Welkom op BertvanVondel.nl

Oorlog is Misleiding en Bedrog

Bert van Vondel uit het Groningse Scheemda verzorgt over dit onderwerp een ochtend- of middagvullende gastles bij u op school. Reeds voor het negende jaar geeft hij gastlessen op beeldende wijze en met gebruikmaking van authentiek leskistmateriaal, wat het voor de kinderen uit groep 8 of 7/8 heel visueel en begrijpelijk maakt.

Het thema ‘Oorlog is misleiding en bedrog’ laat zien; Wat we denken te weten is vaak misleiden(d) denken, met oorlog als gevolg.

De geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is in de lesmethoden lange tijd een ondergeschoven kindje geweest, mede omdat wij er niet gewapenderhand in betrokken zijn geraakt. Over de voorloper, de aanleiding(en), overeenkomsten én verbinding met de Tweede Wereldoorlog is daarom vaak bedroevend weinig te vinden.

In de gastles krijgen deze facetten en de daarbij gebruikte machinaties ruime aandacht, inclusief het gebruik van propagandamiddelen en het ontstaan en gebruik van misleidende tekens en gebaren. Voor het derde jaar maakt de Hongerwinter onderdeel uit van de gastles.

U kunt uw voorkeursdatum of data opgeven via het e-mail adres hieronder, u mail graag voorzien van naam school, adres school, telefoonnummer en contactpersoon. Voor meer informatie over gastlessen en lezingen kunt u via e-mail contact opnemen.

Kijk: www.bertvanvondel.nl voor reacties van uw collega’s en de agenda
Mail: bertvanvondel@gmail.com (o.v.v. uw voorkeursdatum)
Info: www.linkedin.com/in/bertvanvondel
Bel: 0615 287 057 voor meer informatie

Bekijk ook de reacties van leerkrachten en leerlingen van vorige gastlessen.

Veurbehold – Disclaimer

Veurbehold – Disclaimer

Met het bezoeken van deze website, participatie op de sociale mediakanalen welke beheerd door Coöperatief Burger Participatie Netwerk Scheemda en het gebruik van het door Coöperatief Burger Participatie Netwerk Scheemda verspreide promotiemateriaal gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. De redactie behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Algemeen

Coöperatief Burger Participatie Netwerk Scheemda (hierna te noemen CBPNS) is een platform dat zich inzet om bestaande en te ontwikkelen initiatieven te ondersteunen die aanzetten tot – en bijdragen aan – de verbetering van de sociaal maatschappelijke positie van inwoners van het Oldambt in het algemeen en de inwoners van Scheemda in het bijzonder. Ze stelt zich tot doel zelfredzaamheid te stimuleren en te initiëren ten bate en behoeve van behoud en vergroting van welzijn, veiligheid en werkgelegenheid in de gemeente.

CBPNS is geen actiegroep of organisatie, maar een faciliterend platform voor eenieder die zich op een positieve wijze inzet en initiatieven ontplooit om de sociaal maatschappelijke positie van de Oldambtsters te verhogen. Door het verspreiden van onder andere nieuws, columns, persberichten en grafisch (promotie)materiaal, bijvoorbeeld via deze officiële website en accounts op sociale media, ondersteunt CBPNS afzonderlijke personen, groepen of bewegingen die zich inzetten voor het algemeen belang van de Oldambtsters. Hiermee wil CBPNS op een constructieve en verantwoorde wijze bijdragen aan het welbevinden van alle Oldambtsters.

CBPNS is een initiatief zonder politieke kleur of commercieel belang en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen. CBPNS staat voor ‘Zulf aan de slag – nait soezen moar doun.’ middels ludieke acties en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

Inhoud

Het team achter CBPNS (hierna te noemen; de redactie) hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen. Zodoende kan er op geen enkele manier en om geen enkele reden een beroep op worden gedaan op de inhoud van de webpagina.

CBPNS biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie houdt zich voorbehouden om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Het is mogelijk om informatie anoniem in te zenden. In dat geval zal de redactie de bron beschermen. De redactie is nimmer verplicht om haar bronnen prijs te geven.

Informatie verspreid door CBPNS hoeft niet de mening van de redactie weer te geven. De redactie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – in welke vorm dan ook – voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op de website of via sociale media, noch voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. CBPNS heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

De inhoud van deze website mag onder bronvermelding worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, slogans, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken.

De beeld-, model- en auteursrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan CBPNS.

Januari 2016

 

Maan boven het raam

Vermanen en (af)weren

De gemetselde bogen boven de ramen, de drie opvallende (vaak witte) stenen aan de zijkant en boven de raamvensters en de gekleurde en geblokte steentjes in de raambogen. Wat veel mensen niet (meer) weten is dat deze versieringen niet zomaar gebruikt zijn maar dat ze oeroude erfsymbolen zijn die het huis en de bewoners beschermen en veiligheid en voorspoed bieden.

Bert van Vondel

Vroeger waren de raamvensters van huizen veel kleiner. De dikkere stenen muren houden meer warmte binnen dan een stuk glas maar kleine raamopeningen zorgen er ook voor dat er geen ongewenste visite naar binnen kon komen zoals inbrekers, kwade of boze geesten en spoken. Om deze te verjagen werden in oude tijden beschermtekens boven de raamopening gehangen of verwerkt, zoals de geluk brengende afbeelding van een slang. Ook de hulp van zon, maan en sterren – eeuwenlang de drie belangrijkste elementen voor geluk, vrede en voorspoed – werd gevraagd. De maan kan wel als de meest belangrijke van deze drie gezien worden.

De maanboog, de kromming waarlangs de maan langs de hemel beweegt, was als symbool alleen zo krachtig en waardevol dat ze boven raamvensters werd aangebracht. Vaker nog wordt ze dubbel afgebeeld omdat ook de betekenis meerlagig is. In welke vorm en uitvoering het ook is aangebracht, de betekenis is hetzelfde. Wat de tekens laten zien, wat ze symboliseren, is de opkomst (< wassende maan), het hoog(s)te punt (O volle maan) en de teruggang (> afnemende maan) <O> Het is niet alleen de maan die zo opkomt en weer terug gaat, maar ook het leven van een mens en de manier waarop de natuur steeds weer opnieuw geboren wordt, dat er een begin is, een hoogtepunt en een eind.

  

Aan de ene kant is het een ‘Ver-manen-d’ teken. Vermanen betekent zo iets als waarschuwen, dat je maar goed blijft opletten. Aan de andere kant is het een teken van de wassende maan, de volle maan en de afnemende maan voorspoed en levensteken tegelijk. Niet alleen de verschillende maanstanden maar ook de sterren kregen hun plek boven het raam, vaak neergezet in en soort van mozaïeksteentjes, op stand gemetselde stenen of zelfs uitstekende stenen.

 

Door de eeuwen heen is de betekenis van de oeroude erfsymbolen langzaam aan verdwenen, maar toch werden ze nog zo aangebracht dat de belangrijke symboliek bewaard bleef. De opkomst, het hoog(s)te punt en de teruggang bleven duidelijk herkenbaar. Soms in de vorm van kapitaal-stenen, soms door stenen boven het raamvenster te beschilderen en soms enkel door een stenen boog boven het raam (of door-gang/ deur-opening) te metselen.


Pineut

De Pineut, die achter op het dak de (w)acht houd, het huis, de hoeve en de haard beschermd. De Pineukel die recht staat voor acht-ing en voorspoed voor wie onder dak zoekt en aangeboden is.

Als je in het Noord-Oosten van Nederland om je heen kijkt zie je de Pineut (of ook wel Dympeltje) vaak nog op de achterkant van boerderijen staan. Op het dakeinde en uit de dakpannen uitstekende, wit geschilderde stompe paaltjes.

Bert van Vondel

Als je goed oplet zie je ze ook op andere gebouwen, zoals arbeiderswoningen maar ook grotere herenhuizen, kerken en andere gebouwen. Altijd op het eind van het huis, de plek waar het ook zijn eeuwenoude en mystieke plaats heeft. Verspreidt door heel Nederland zijn ze ook hier en daar op huizen te vinden. Heel veel mensen zijn allang vergeten wat hoe dat ding heet wat daar uit het dak omhoog steekt. Veel van die uitsteeksels zijn van het dak verdwenen, vaak van het dak af gezaagd omdat de waarde en betekenis vergeten is.

De Pineut, die ook bekend is onder veel andere namen, staat in de regel achter op het dak de wacht te houden en beschermd het huis en alles wat er in is. Hij is als symbool voor in het Raadselrad terug te vinden en bekend als Uh/Uhn. Deze klank is terug te vinden in de andere namen die er aan vastgekleefd zijn, zoals de Een, de Pin, de Pen, Pen(is) een rechtopstaande streep. Woorden die daar weer aan vastzitten zijn bijvoorbeeld Peen (ook een oud Nederlands woord voor wortel) en een oud Nedersaksisch woord zoals Pineukel. Dat woord bestaat uit twee letterstukken, Peen en Eukel wat zoiets betekent als Pin met een Eikel (er boven op). Pineut is ook een woord dat uit twee letterstukken bestaat en ligt de combinatie van Pin en Uit (uiteinde) voor de hand. De Pinuit/Pineut staat ook als laatste letterlijk achteraan op het dak.

Als er gezegd wordt dat je de Pineut bent, dan ben je de laatste, dan ben je eigenlijk de sigaar, of met een ander woord de lul (penis of piemel) allemaal woorden waarbij je ook een recht opstaande lijn kunt bedenken. De Pineut die achter blijft en op (w)acht staat zorgt voor bescherming van het huis zelf, de mensen die er in wonen, het huisvee dat vroeger achter in het (boeren)huis stond, maar ook een teken van en voor vruchtbaarheid. Aan het kortste eind trekken betekent dat het zaad van de Pineut tot leven gebracht moet worden om nieuw te beginnen. De Pineut was eigenlijk een soort van vroegere heidense beschermengel.

De Pineut staat bekend onder veel namen, dat hangt er een beetje vanaf in welk deel van Nederland/Europa of de Wereld waar de bent. Andere woorden waarmee hetzelfde bedoeld wordt zijn Pinacle, Dupe (Engels) Piron, Pine (Frans) en als je zoekt zul je nog veel meer woorden hiervoor vinden. In Groningen stond en staat het ook wel bekend als het Dympeltje, Dumpeltje, Tempeltje. De machtige beschermer die vroeger achter op elk huis stond waarbij het cijfer 8 een belangrijke plaats heeft werd ook op andere plekken gebruikt, zoals bij een Poortzuil en Grafzuil. Door de tijd zijn de mensen het gebruik en de symbolische kracht van de acht (8) vergeten en vaak zie je de Pineut die er nog op het dak staat als een zielig aangekleed recht paaltje. Hieronder zie je wat voorbeelden van de acht-vormige beda(e)kking zoals de Pineut op het dak ‘hoort’.

 

Op de afbeeldingen hierboven zie je hoe een Pineut boven op het uiteinde van het dak staat. Het is een achteruit lopend stuk dak dat Wolvekap/Wolfskap genoemd wordt. Aan de binnenkant van het dak wordt aan twee schuine Spanten een horizontale Hanebalk bevestigt en daaraan vast wordt (in-het-midden) een Makelaar (be-middelaar) vastgemaakt die dwars door het dak steekt en aan de buitenkant daarvan wordt dan het 8-vormige Tempeltje gemaakt. De Pineut staat van oorsprong dus eigenlijk altijd achter op het gebouw/boerderij/huis/kerk. Voorop staat de schoorsteen, boven de vuurplaats, open haard of kachel. Op oude Groninger arbeiderswoningen waarop geen Wolvekap zat en een rechte achtermuur hadden stond ook een Dympeltje achter op het dak. Ook daar werd aan de binnenkant van het dak aan de schuine Spanten een horizontale Hanebalk bevestigt waar een Makelaar op stond die dwars door het dak steekt. Aan de buitenkant wordt dan op de makelaar het 8-vormige Tempeltje gemaakt. Langzaam maar zeker verdween de 8 en werd het een simpel betimmerd wit paaltje met een plat dakje.

De Pineut vind je ook weer terug als Poortzuil zoals hier met daar bovenop een bol of als wachter op de hoeken van een oud fabrieksgebouw. De ‘acht’ wordt gevormd door vier driehoeken die tegen elkaar aan staan, vier piramides eigenlijk en als je dan van bovenop kijkt dan zien je ook de 8 (verdwijn) punten.

  

Je vindt de vorm ook symbolisch terug in allerlei tuingebouwtjes die vroeger heel gewoon waren en vaak bij grote herenhuizen of boerderijen in de tuin stonden zoals dit theehuisje.

En op begraafplaatsen vind je de Pineut-(w)achter ook terug op oude Grafzuilen en Zuilen die om een graf heen kunnen staan.

Ook hier is het de Pineut, die als laatste de (w)acht houd.

In verband verbonden

De hu(i)s-band om het huis

Mensen die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld kijken naar alles in Nederland met nieuwe ogen. De huizen, de gebouwen, ze zijn zo anders als bijvoorbeeld Ghana of Libanon. De meeste Nederlanders valt het niet eens meer op, voor hen is het normaal dat de huizen in Nederland er zo uit zien als ze er uit zien. Vaak zijn de huizen gemaakt van rode bakstenen met wat versieringen in de muur, rondom het raam of deur.

Bert van Vondel

Wat de meeste mensen niet (meer) weten is dat deze versieringen niet zomaar gebruikt zijn maar dat ze oeroude erfsymbolen zijn die het huis en de bewoners beschermen en veiligheid en voorspoed bieden. Bijvoorbeeld de vaak wit gestreepte steenlagen aan de voorkant van het huis, de gemetselde bogen boven de ramen, de drie opvallende (vaak witte) stenen aan de zijkant en boven de raamvensters en de gekleurde en geblokte steentjes in de raambogen.

Oorspronkelijk werden drie witte steenlagen in de muur verwerkt, niet alleen aan de voorkant van het huis maar helemaal rondom. Deze drie banden werden op de zelfde hoogte en in de zelfde verdeling als de raamvensters gemaakt. Eerst een witte band aan de onderkant van het raamvenster, de tweede witte band op de plek waar het bovenste raamvenster begon en de derde en laatste witte band aan de bovenkant van het raamvenster. Het cijfergetal 3 is belangrijk, dat heeft meerdere betekenissen zoals bescherming, vruchtbaarheid en leven. Door deze drie witte banden in de buitenmuur van het hele huis aan te brengen werd er een band om het huis gelegd. Een Huis-band/Hus-band, de verzorger en beschermer. Het huis en alles wat er in het huis was en leefde werd beschermd door het verband/verbond dat er omheen was aangebracht.

 

De raamvensters waren belangrijk voor de afstand en hoogte van de witten banden. Het bovenste-licht maakte een-derde deel uit van het totale raam, twee-derde het onder-lich. Vensters zijn niet alleen lichtopeningen in het huis. Het is tegelijk ook bescherming/afscherming. Als het donker is maakt het verschil vanuit welke kant je door het raamvenster kijkt. Van buiten naar binnen kijk je in het licht, van binnen naar buiten kijk je in het duistere donker van de nacht, het onbekende, het  finstere, daar komt ook de naam fenster/Venster vandaan.

Vroeger waren de raamvensters van huizen veel kleiner, vaak niet groter dan een of twee handen. Niet alleen omdat de dikkere stenen muren meer warmte binnen hielden dan een stuk glas maar ook om er voor te zorgen dat er geen ongewenste visite naar binnen kon komen zoals inbrekers of kwade en boze geesten en spoken. In die oude tijden werd daarom vaak een beschermteken boven de raamopening gehangen of verwerkt. Een slang werd vaak als gelukbrengende en beschermende talisman aangebracht.

Toen de woningen later anders en groter gebouwd werden, werden drie witte banden rondom het huis en de raamvensters gemaakt om tegen al het onbekende en duistere te beschermen. De gemetselde bogen, de drie opvallende stenen rond om de bogen en de gekleurde en geblokte steentjes in de bogen zijn ook oeroude erfsymbolen die het huis en de bewoners beschermen en veiligheid en voorspoed bieden.

Maan & Manende tekens

In de oude(r)wetse gebouwen kom je heel vaak oude symbool-tekens tegen. Ze zijn zo gewoon en eigenlijk zo on-opvallend dat je er gewoon aan voorbij loopt. Je vind het terug in kleine en grote woonhuizen, in boerderijen, schuren, fabrieken, kerken, eigenlijk overal.

Bert van Vondel

Die tekens zijn oer-oud en vaak wisten de mensen die ze aanbrachten zelf niet meer waarom ze het gebruikten, het ‘hoorde’ gewoon zo, het was een ‘gebruik’. Het was al zo lang in gebruik dat de meeste mensen de oor/oer-sprong ervan gewoon vergeten zijn, maar het was er ‘gewoon’ en daarom bleven ze het gebruiken. Het waren belangrijke tekens die hoorden bij het ‘Oude Weten’ en daar komt ook de naam ‘Ouderwet(s)’ vandaan. In veel gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn vind je bijna geen tekens meer terug omdat er na die tijd gebouwd wordt in een bouwstijl die hoort bij het ‘Nieuwe Weten’, daar komt ook de naam ‘Nieuwerwets’ vandaan.
Ouderwets is ‘niet goed’, is niet modern, vinden ze niet meer vet, cool of chill wordt dan gezegd.

Maar WAT wordt er dan eigenlijk weg gelaten? Wat zijn dat voor tekens en wat betekenen ze?

Het zijn tekens die thuishoren in het oer-oude symbolen-alfabet en ze zijn niet alleen voor het versieren gebruikt maar OOK om iets duidelijk te maken. Ze vertellen iets over ‘vroeger’ over de dingen die de mensen van ‘vroeger’ zo belangrijk vonden dat ze het moesten door vertellen. Ze vertellen van leven-en-van-dood, belangrijke informatie in een tijd dat er geen internet, google of wikipedia bestond.

Tekens die te maken hebben met het Raadselrad, oude wielkennis die gaat over zon, sterren en maan.

De tekens die we hier zien gaan ook over de maan! Het vertelt eigenlijk van alles maar vooral ook over de maan. Het teken is ‘Ver-manen-d’ – het woord ‘maan’ vind je hier weer in terug. Vermanen betekent zo iets als waarschuwen, dat je maar goed blijft opletten. In meerdere talen wordt de ‘maan’ ook gebruikt om je te waarschuwen, niet alleen in het Nederlands, waar je het terug vind in Ver-manen, maar ook in het Duits waarin je ‘Ge-mahnt’ wordt, gevraagd wordt om op te letten en dat je bijvoorbeeld een ‘Ab-mahn-ung’ krijgt als je iets niet moet doen of laten. Een ‘Er-mahn-ung’ is een waarschuwing in het Duits en in het Engels is dat een ‘Ad-mon-ition.

Deze waarschuwende tekens vind je (om dat de mensen van vroeger het zo belangrijk vonden) vaak dubbel boven het raam-venster. Het kan heel veel verschillende vormen hebben maar betekent in alles hetzelfde. Wat de tekens laten zien, wat ze ‘symboliseren’, is de opkomst (< wassende maan), het hoog(s)te punt (O volle maan) en de teruggang (> afnemende maan) <O> Het is niet alleen de maan die zo opkomt en weer terug gaat, maar ook het leven van een mens en de manier waarop de natuur steeds weer opnieuw geboren wordt, dat er een begin is, een hoogtepunt en een eind.

Het teken dat ook bovenaan dit stukje staat begint met een liggende driehoek die links heel spits begint en dan naar het midden toe groter wordt. Dan is het hoogtepunt bereikt en zie je een rondje/de volle maan en daarna wordt het liggende driehoekje naar rechts toe weer kleiner waar het weer in een spits puntje eindigt.

Hier zie je een paar strak getekende modelletjes, maar er zijn ook voorbeelden met veel krullen, hartjes en andere afbeeldingen. Enkele van deze leven-en-van-dood tekens kun je ook terugvinden op de begraafplaats! Kijk maar eens of je wat op oude grafstenen kunt terugvinden.

Lethal weapon – Spanish Flu

Eind maart 1917 had Duitsland met het hevigste artilleriebombardement ter wereld haar offensief gestart dat in Londen en Parijs voor grote paniek zorgde. De van het oostfront aangevoerde legers leken de linies aan het westfront te overrompelen en ook in Amerika hield men er ernstig rekening mee dat de eigen troepen te laat zouden arriveren om de kansen te keren.

Vanaf mei 1918 arriveerden maandelijks 250.000 Amerikaanse soldaten die pas in de loop van dat jaar effectief ingezet zouden worden en op 2 november 1918 kon Amerika zijn eerste gesneuvelde helden van die oorlog in de geschiedenisboeken opnemen. Met de komst van de Amerikaanse soldaten arriveerde ook het meest dodelijke en besmettelijke virus ooit dat de hele wereldbevolking zou teisteren, de zogezegde Spaanse Griep.

Naar schatting éénderde van de hele wereldbevolking werd door deze bacteriologische killer getroffen waaraan ca. 100 miljoen mensen (!!) stierven. Een absurd hoog aantal slachtoffers dat in totaal drie maal hoger was dan het totaal aantal mensen dat in de Eerste Wereldoorlog aan zijn einde kwam!

Het eerst bekende ziektegeval was dat van soldaat Albert Mitchell die zich op 11 maart 1918 ziek meldde in zijn kazerne Fort Riley. Deze eerste melding werd gevolgd door een golf van militairen die zich meldden waarvan velen binnen korte tijd stierven aan de op dat moment nog onbekende ziekte die door hen three-day fever of ook wel het knock-me-down fever werd genoemd. Duizenden Amerikaanse militairen waren door deze ziekte geveld en velen ervan stierven een gruwelijke dood voordat ze opgeroepen konden worden om aan het Europese oorlogsfront te sterven.

Naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn het de Amerikaanse soldaten geweest die de ziekte meenamen die razendsnel om zich heen zou grijpen in het door oorlogsuitputting geteisterde Europa en haar uitgehongerde en verzwakte samenlevingen. De ziekte hield opmerkelijk genoeg vooral huis onder jonge mensen met een relatief goed werkend auto-immuunsysteem. Het was juist het eigen afweersysteem dat zich door het virus tégen het eigen lichaam richtte.

In verband met de oorlogscensuur verschenen de eerste berichten over de uitbraak van deze op griep lijkende dood in de neutrale Spaanse pers waaraan het zijn naam Spaanse Griep te danken heeft. De ziekte kwam in drie golven, de eerste en minst dodelijke in het begin van 1918, gevolgd door de meest dodelijke tweede golf in de herfst van 1918 met als hekkensluiter een laatste griepgolf in het voorjaar van 1919. Na de wapenstilstand terugkerende soldaten namen het virus als oorlogssouvenir mee naar huis en droegen zo bij aan de wereldwijde verspreiding ervan. Hoe erg dit virus om zich heen greep is te meten aan het sterftecijfer onder de Amerikaanse militairen. Van hen stierf 30% aan de oorlogshandelingen zelf en vond maar liefst 70% de dood door het killervirus.

De plotselinge uitbraak van deze dodelijke ziekte wierp direct veel vraagtekens op. Kritische geluiden gingen op dat de Spaanse Griep in feite niets anders was dan een bewust ingezet biologisch strijdwapen. Zonder de inbreng van dat killervirus had de uitkomst van de wereldstrijd wel eens heel anders kunnen uitvallen.

Hoe absurd en immoreel ook, de inzet van alle mogelijke biologische, virologische en chemische wapens is al zo oud als de mensheid zelf en het is absoluut niet uit te sluiten dat de Spaanse Griep een bewust ingezet biologisch wapen geweest is. Bekend is dat alle Amerikaanse soldaten tevoren gevaccineerd werden ter voorkoming van de, in Europa door oorlogsomstandigheden, uitgebroken besmettelijke ziekten. Is het, met de gruwelijke wetenschap van eeuwen oorlogvoering en mensenvernietiging in het achterhoofd, een idiote gedachtekronkel dat deze jonge mannen mogelijk zelf tot een lethal weapon, een dodelijk wapen gemaakt werden?

Meer te lezen in: Oorlog is misleiding en bedrog, uitgeverij de Blauwe Tijger

Terra Incognito

Kennis, begrip en wetenschap van maan, zon en sterren hebben de vroegste aardbeschavingen o.a. in staat gesteld de seizoenen te verklaren, de weersgesteldheid en ontwikkeling te voorzien en de best geëigende tijd te bepalen om te zaaien of te oogsten. Levensnoodzakelijke kennis over voortplanting, dood en (over)leven die wereldwijd en in alle culturen en beschavingen eigen was is vastgelegd, onderwezen en doorgegeven doormiddel van figuratieve symboliek.

In het 8-spakige hemelwiel welke gebaseerd is op de stand van zon, maan en sterren ten opzichte van de aarde is deze kennis meerlagig en meervoudig ingesloten en zowel toen als nu als Cosmografische almanak te raadplegen. Deze pre-historische, voor-religieuze symboliek is tot op de dag van vandaag terug te vinden in alle wereldreligies evenals alle kennis die hieraan ten grondslag ligt.

Planeet aarde draait al sinds mensenheugenis linksom haar eigen as en tegelijk in een ellipsvormige baan om de zon. Ze is een dynamische en altijd in beweging zijnde planeet met een vloeibare hete kern en een gestolde buitenmantel waarop alles wat ademt leeft. De aarde kantelt bij haar draaiing iets om haar eigen as die van noord naar zuid dwars door de aarde is voor te stellen. Geografisch wordt hiermee de noordpool en zuidpool aangemerkt. De hellingshoek van de aardas is gemiddeld 23,5 graden maar is in de loop der tijden variërend van 21,9 tot 24,5 graden. De aarde draait behalve om haar eigen as ook gyroscopisch zoals een tol, wat zo voorgesteld kan worden dat de zuidpoolpunt van de aarde op haar plaats gefixeerd blijft terwijl de noordpoolpunt linksom cirkelt en daarmee een naar boven gerichte, denkbeeldige kegel vormt. Deze beweging wordt Processie genoemd. De aardas voltooit in 26.000 jaar deze kegelbeweging. Door de ellipsvormige omloopbaan van de aarde is de afstand tussen aarde en zon ongelijk. Wanneer de aarde de zon het dichtst benadert verschilt deze afstand 5 miljoen km met de verst van de zon verwijderde positie. De kortste afstand meet 147 miljoen kilometer, de verst verwijderde afstand 152 miljoen kilometer, de bijbehorende benamingen hiervoor zijn respectievelijk Perihelium en Aphelium.

De kanteling van de aarde zorgt ervoor dat het Noordelijk halfrond in haar uiterste positie in de ellipsvormige omloopbaan om de zon meer zonlicht en warmte vangt en de aarde hiermee haar warmste seizoen oogst. Daar tegenovergesteld vangt de aarde in haar positie in de kortste omloopduur en minder gekromde omloopbaan minder zonlicht en warmte. Het magnetische veld dat als een donut van spiralen de aarde omringd speelt hierin een rol van betekenis zoals ze ook bepalend is bij het afschermen van de aarde tegen de invloeden van zonnewind en -erupties die een destabiliserend effect hebben en disbalans veroorzaken. Jaarlijks rond 4 januari bevindt de aarde zich het dichtst bij de zon (Perihelium) terwijl ze rond 4 juli het verst van de zon (Aphelium) verwijderd is. Het Perihelium en Aphelium staan voor de koude (winter) en warme (zomer) periode, kort gezegd voor het donker en het licht, dood en leven.

De aarde draait in 24 uur om haar eigen as en voltooit ze in 365 dagen haar omloop rond de zon. Als gevolg van de kanteling van de aardas en kegelvormige rotatie ten opzichte van de zon ontvangt de aardoppervlakte in haar omloopbaan in afwisselende mate zonlicht en warmte. Rond 21 juni schijnt de zon loodrecht op de positie die bekend staat als de Kreeft- (of Noorder) keerring op 23,5 graden noorderbreedte. Het zonlicht schijnt nu tot over de daarboven liggende noordpoolcirkel op 66,56 graden noorderbreedte, en laat – door de bovenomloop van de kegelbeweging – haar licht tot over de Noordpool schijnen. Door haar draaiing naar links lijken de sterren en sterrenstelsels rechtsom de aardas te draaien. De Noorder keer-ring geeft op aarde de uiterste positie aan van de kegelbeweging waarna ze zich weer afwentelt en zich daarmee in een andere hellingshoek naar de zon toe keert. De naam Kreeftskeerkring is afgeleid van het sterrenbeeld Kreeft en herinnert aan een voorbije periode toen tijdens de zonnewende de zon op de noorder-keerkring in het sterrenbeeld Kreeft stond. Vandaag de dag staat de zon tijdens de wende in het teken van het sterrenbeeld Stier. Rond 21 december schijnt de zon loodrecht op de positie die bekend staat als de Steenbok- (of Zuider) keerring op 23,5 graden zuiderbreedte. Het zonlicht schijnt nu tot over de daaronder liggende zuidpoolcirkel op 66,56 graden zuiderbreedte. De naam Steenbokskeerkring is afgeleid van het sterrenbeeld Steenbok en geeft aan dat de zon tijdens de zonnewende op de zuider-keerkring in het sterrenbeeld Steenbok staat.

Hoe groter de kanteling van de geografische aardas, des te meer zonlicht het Noordelijk halfrond zal ontvangen, des te warmer dit werelddeel wordt. De Zuidpool oftewel Antarctica herbergt met een laagdikte tot ca. 5 km nagenoeg alle ijs van de planeet aarde. Meer dan 90% bevindt zich op dit continent met de laagste luchtvochtigheid. Een kleine afwijking van enkele duizendste graden meer of minder van de aardas geeft met name in het Noordelijk halfrond (door de kegelbeweging van de aardas) een direct waarneembaar resultaat in de aardetemperatuur. De positie van de geografische pool – de denkbeeldige aardas die van noord naar zuid dwars door de aarde loopt – is dynamisch. De noordelijke poolas beweegt zich langzaam in de richting van het zuidwesten, met een snelheid van elf centimeter per jaar. De mens heeft hierop geen enkele invloed en is niet in staat hier op enige wijze in te grijpen. Naast de geografische pool kent de aarde ook een dynamisch bewegende geomagnetische pool. Sinds de bestudering en vastlegging van deze geomagnetische pool verschuift deze jaarlijks met steeds groter wordende stappen en verplaatst zich nu per jaar 55 kilometer oostwaarts. Verschuiving van de magnetische polen is het gevolg van veranderingen die optreden in de vloeibare aardkern met als gevolg daarvan gewijzigde samenstelling en sterkte van de magnetische velden. De verschuiving van de geomagnetische pool heeft eveneens tot gevolg dat de zonnewind en zonneerupties zich wereldwijd kunnen laten gelden met klimaatveranderingen als direct merkbaar resultaat veroorzaakt door aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, zeebevingen, etc. Ook hierop heeft de mens geen enkele invloed en is ook niet in staat hier op enige wijze in te grijpen.

De Maan draait op haar beurt weer linksom en in een ellipsvormige baan van 0,05 graden om de aarde en dat in 29,53 dagen. Doordat de maan rond de aarde draait krijgen we per dag een ander beeld van de maan en kennen we op het Noordelijk halfrond de navolgende 8 schijngestaltes. Nieuwe maan, wassende sikkelvormige maan, eerste kwartier, wassende vooruitspringende maan, volle maan, krimpende vooruitspringende maan, laatste kwartier, krimpende sikkelvormige maan. In het Zuidelijk halfrond zijn de schijngestaltes tegenovergesteld waar te nemen. In tropische gebieden neemt de maan een eerder horizontale schijngestalte aan. Door de licht elliptische baan om de aarde bedraagt het verschil in afstand tussen maan en aarde gemiddeld 24.000 km.

Al eeuwen hebben de aardse beschavingen gebruik gemaakt van de kennis van zon, maan en sterren om het aardse bestaan vorm en richting te geven, nooit echter heeft ze ook maar de minste invloed bezeten om de loop van de zon, maan of sterren, laat staan die van de aarde te beïnvloeden. Verspilling, verkwisting en misbruik met vervuiling tot gevolg bedreigt enkel de mens en de natuur op microniveau en is op geen enkele manier van positieve of negatieve invloed op de stand en loop van zon, maan en sterren, laat staan op die van de aarde, zoals de klimaatreligie aanhangende hysterici beweren.

Declaration of Yesterday

In den beginne.. was er al iets! Lang voordat de religies de aarde overspoelden gaven voorgaande en weer teniet gegane beschavingen hun leven vorm middels oeroude in rituelen vastgelegde gebruiken. Honderdduizenden jaren voor de komst van de huidige wereldreligies waren het de hemellichamen die het leven en haar verloop op aarde bepaalden.

Zo werden op basis van de stand van zon, maan en de sterren de vier afzonderlijke seizoenen bepaald en hun repetitie vastgelegd. Het moment van de natuurlijke vruchtbaarheid, geboorte en het af-sterven en dat alles op basis van een eeuwig repeterende galactische kringloop.

Een meerlagig voorspellend samenspel van hemellichamen waarvan de omloopbanen, wisselende afzonderlijke posities en constellaties voor-tekenden wat aan-komend was. De omloop van de maan, de positie van de zon gekoppeld aan in eeuwen vergaarde wetenschap weergegeven in tekens en symbolen.

Kennis verenigd in een (k)ring van kennis, een machtige krans, waarin al-het-wetend weten is ingesloten. Van leven en dood, van gezond en ziek, van jong en oud, van zaaien en oogsten, van warm naar koud, van voortplanting en (af)sterven, al-wetend-weten. Alle voorgaande beschavingen hebben ontelbare eeuwen volgens het weten en de wetten van de natuurlijke loop der dingen het licht gezien en zien doven. Enkel in gelijkwaardigheid en anders niet dan volgens natuurlijk vastgelegde voortplantingsvoorwaarden heeft niet alleen de mens, maar al het leven op deze aarde zich weten voort te planten en zal dat onveranderd zijn en blijven.

Eigenschappen, kracht en macht, toegeschreven en toegedicht aan god- en goden, uitgelegd door mensen en bepaalt en vastgelegd in wetten en regels hebben geen enkele waarde. Niets zal de zon tot maan laten verworden of de sterren van plaats laten verwisselen, geen plant, geen dier, geen mens, geen god of goden.

Tjoeptjoep

“Knuffel” … zegt het ventje en steekt zijn armpjes hoog om opgetild te worden. Amper 5 jaar is de blonde dreumes en we kunnen het goed met elkaar vinden. Ik til hem op en in mijn armen en klemt hij zich met zijn armpjes om m’n nek vast. Zijn halflang gekapte krullenbol drukt ie tegen de mijne aan.

Zijn moeder staat lachend toe te kijken hoe zoontjelief me bij het afscheid in de keuken een knuffel ontfutseld heeft. Moeder staat er, zoals zoveel ouders vandaag de dag, alleen voor en zo af en toe kom ik belangstellend langs en leen mijn oor. “Gaan jullie nog wat leuks doen?” vraag ik de blonde krullebol. “Ja” is zijn antwoord, “we gaan nog een middagslaapje doen en dan vuurwerk branden” en wijst daarbij met zijn rechter wijsvingertje naar het doosje sterretjes dat op de vensterbank ligt. “Oh”, zegt ik.. “dus jullie gaan lekker een middagslaapje doen? Zing dan maar een leuk slaapliedje voor mama” antwoord ik en begin voor hem te zingen, ‘slaap kindje slaap’, maar dan even anders. “… daar buiten loopt een aap”.

Neeh” zegt het krullebolletje “zo hoort dat niet, dat is verkeerd, dat is een schaap”. Ik ga lachend verder in de aangepaste versie en zing“… met zwarte voetjes” .. – “Neeheeh” reageert hij weer, “het zijn witte voetjes”. Ik kijk hem quasi schuldbewust aan, “oh, sorry, dat wist ik niet, ik ken dat liedje nog niet zo goed” en zing vrolijk verder “.. en drinkt zijn bier zo zoetjes”. Het krullebolletje blijft me tekstueel verbeteren, er klopt allemaal niets van. Als ik uitgezongen ben, hem op de keukenvloer teruggezet heb en naar de achterdeur loop laat hij me nog even weten dat ik wel mooi gezongen heb maar wel heel erg verkeerd.

Hij zwaait me bij de achterdeur vrolijk uit en zijn advies vergezeld me “Het liedje is anders hoor, kijk maar even op Tjoeptjoep”

Kolder in de polder

De knip van heel veel Nederlanders wordt dit jaar behoorlijk leeg gekiept op de klimaattafels. Wij moeten van het gas af en omgezet op andere energieën. Daar gaat het grootste deel van de omhoog geschroefde belasting naar toe. Nederland, het land met waarschijnlijk het meest geavanceerde, wijdst vertakte, perfect functionerende gasnetwerk moet zichzelf letterlijk ombatterijen. Heeft daar heel misschien de eis & dreiging van de USA iets mee te maken? Was het niet onlangs dat Pete Hoekstra – de Amerikaanse ambassadeur in Nederland – in een open brief opriep niet mee te werken aan het Russische gasproject Nord Stream 2.

Nord Stream 2 is een nieuwe pijpleiding die door de Oostzee moet gaan lopen om delen van Europa van Russisch gas te voorzien. Vijf Europese energiebedrijven, waaronder Shell, financieren het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Het Amerikaanse Congres heeft voor ons Nederlanders (en onze Europese buurlanden) eind vorig jaar al besloten dat ze tegen Nord Stream 2 zijn “omdat het een geostrategische bedreiging vormt voor de beste Europese vrienden en bondgenoten”. Rusland, het grootste land ter wereld met onvoorstelbare gasvoorraden, zou eens een speler kunnen worden op de energiemarkt. Nope.. that’s not what Uncle Sam wants.

Uncle Sam sprak in de jaren ’60 ook al zijn veto uit en ook toen besloot de Amerikaanse Senaat dat Italië geen Russisch gas mocht invoeren. Daarom ook moesten wij Nederlanders sinds begin jaren ’60 van de vorige eeuw voor enkele eurocenten per kubieke meter miljarden aan gas aan dat land leveren, en dat doen we nog steeds braafjes. De bodem verzakt, de huizen zakken in, de winst is binnen. Bijzonder ook dat de 600 miljard euro die o.a. door de Shell & Exxon naar binnen geharkt werd bijna gelijke tred gehouden heeft met de Nederlandse staatsschuld. Sinds het aanboren van de gasbel bij het Groningse Kolham steeg deze van 20 miljard naar 600 miljard.

Misschien een idee dat eerst de overvolle knip van de Shell, Exxon en de daarbij behorende aandeelhouders eens leeg gekiept wordt op de klimaattafels? Waarom bij de burgers graaien? Het is een en al poppenkast en internationaal kapitaaltheater. Hoezo kolder in de polder!