Home » Gastlessen » Reacties leerkrachten

Reacties leerkrachten

Reacties van leerkrachten.


 

“Over het algemeen vonden de kinderen het geweldig. Enkele opmerkingen:

“Dit komt beter over, het lijkt net of je het zelf meemaakt.”
“Door de materialen leer je het beter.’
“HIj lijkt wel een beetje op een filosoof, mensen die je anders laten denken”.

Mijn eerste indruk:
Wauw! Wat een andere kijk op geschiedenis. Van alle kanten word je door de wereld om je heen beinvloed. Je neemt de dingen aan zoals ze zijn. Na een ochtend naar Bert te hebben geluisterd, kijk je heel anders tegen dingen aan en ga je over de dingen nadenken. De kinderen geven aan dat zij nog nooit zo’n leuke geschiedenisles hebben gehad.

Lisette Verboon, PABO-stagiaire.

Ik vond het een geweldige ochtend en ben nog steeds over de ijskappen aan het nadenken….”

Jessica de Roo, leerkracht groep 8 – OBS De Waterlelie, Winschoten“Hoewel de Tweede Wereldoorlog een jaarlijks terugkerend thema is, waarbij je als leerkracht voldoende materiaal voorhanden lijkt te hebben, betrapte ik mij erop dat de lessen uit het geschiedenisboek niet de essentie raken. Een les over WOII schetst het plaatje dat er een foute man was die veel macht wilde en die joden haatte. De jaarlijkse oproep om “dit nooit meer” te vergeten lijkt de kinderen alleen te waarschuwen voor het aan de macht komen van een foute man.

Bert van Vondel behandelt de oorlog op metaniveau. Hij plaatst de Tweede Wereldoorlog in een breder historisch perspectief, waarbij hij niet alleen de Eerste Wereldoorlog betrekt, maar zelfs terug gaat tot Koninklijke twisten (Elzas Lotharingen), 1868 en het koloniale verleden van Engeland in Zuid-Afrika. Zijn invalshoek is mijns inziens veel belangrijker dan die van het geschiedenisboek: hoe werd een bevolking klaar gemaakt voor een oorlog en wat is propaganda eigenlijk?

Verwacht niet dat de kinderen na een ochtend Bert over meer feitenkennis van de oorlog beschikken. Sterker nog: Bert maakt duidelijk dat geschiedenisfeiten niet te vertrouwen zijn, omdat ze vanuit een perspectief zijn opgetekend en gerangschikt. Bert leert de kinderen het belang van zelf denken, niet na denken!. Dit doet hij door de kinderen voortdurend op het verkeerde been te zetten.

Bert gebruikt geen model effectieve instructie, geen verschillende werkvormen of differentiatie. Hij komt binnen met een kar spannende attributen en steekt van wal met een spraakwaterval die de hele ochtend duurt. Een douche van informatie, noemt hij het zelf en niet elke druppel informatie blijft hangen, maar je hebt wél een hele straal water nodig om goed nat te worden.

Kan dat? Een hele ochtend tegen een groep aan praten zonder afwisseling van werkvormen? Ja! Bert wel! Het is een show vol energie en met een enorm tempo. Veel van wat hij vertelde was voor mijzelf ook nieuw. Weet ik nog precies wat hij zei? Nee. Wat is blijven hangen is de essentie: mensen, denk-zelf-na! En voor mij is dat het belangrijkste wat ik de kinderen wil leren! En helaas kom ik daar de rest van het jaar te weinig aan toe.

Bert, hartelijk bedankt voor een inspirerende ochtend”

Patrick Trentelman, leerkracht groep 8a – OBS Oosterhoogebrugschool, Groningen“Bert is een bevlogen verteller. Daardoor weet hij kinderen lang te binden. Hij vertelt snel, doch begrijpelijk voor het kind. Bert gebruikt humor, illustraties en werkt in op de verbazing in het kind. Dit doet hij prima. Wij (leerkracht en kinderen) zijn blij dat Bert bij ons is geweest.”

Mark Verheul, leerkracht groep 8 – OBS Tweemaster, Groningen“Nooit gedacht dat je een groep leerlingen zo lang kunt boeien met een geschiedenisles. Van begin tot eind word je meegenomen in een denkwereld, die eigenlijk anders is dan je nu denkt. Kinderen, maar ook ikzelf hebben een heleboel geleerd over het hoe en waarom van de oorlog en WOI en WOII in het bijzonder.”

Wessel Steendam, leerkracht groep 8 – CBS ‘t Kompas, Groningen“De leerlingen waren diep onder de indruk, ze zijn écht aan het denken gezet over na-denken. Ook ik heb weer genoten van je verhaal, de opmerking “waarom ben je geen cabaretier geworden” snap ik! Volgend jaar weer!!.”

Erna Woltinge, leerkracht groep 8 – KBS Mgr. Bekkersschool, Veendam“Een interessante uitleg over het ontstaan van WOI en daaruit volgend WOII. Voor de kinderen verhelderend, maar ook verrassend omdat duidelijk wordt gemaakt wat de invloed is van propaganda. Hoe snel wij zelf alles geloven zonder te controleren of het waar is.”

Pieter Lameijer, leerkracht groep 7 – OBS Insp. Amerikaschool, Noordbroek“Ik ben blij dat Bert zijn ‘geschiedenisshow’ op onze school heeft gepresenteerd. Via een lesje Nederlandse taal kwamen we erachter dat we vaker zélf moeten denken en controleren voordat we het ons aangeleverde gaan volgen. Het was een ware geschiedenisles waarin veel te zien, te horen en te doen was. Ik denk dat de gemaakte filmpjes in de hoofden van de kinderen nog verschillende keren teruggekeken worden. Een les idie ik iedere school kan aanraden.”

Ineke v.d. Berg, leerkracht groep 8 – PBS De Hoeksteen, Ter Apel“Boeiend, meeslepend, verhelderend!”

Geert Kost, leerkracht groep 8 – SWBS Pork, Ter Apel“Van het begin tot het einde was de klas geboeid door het verhaal. Ik heb de indruk dat het verhaal wat je verteld hebt bij een aantal kinderen echt een mentale verandering heeft veroorzaakt ten aanzien van het denken over oorlogen en het ontstaan daarvan.”

Ellen Jonk, leerkracht groep 8 – CBS De Kern, Veendam“De kinderen worden steeds op het verkeerde been gezet. Met voorbeelden uit de praktijk ervaren ze hoe makkelijk ze voor de gek gehouden worden. Het was een zeer boeiende morgen, niet alleen om de feiten, maar juist om hoe de feiten tot stand komen. De kinderen hebben 3 uur lang geluisterd, een record!”

Erik Meerveld, leerkracht groep 7/8 – GBS De Triangel, Groningen“Gezien de reacties en de aandacht van de kinderen, een geslaagde ochtend. De opbouw en achtergronden zitten goed in elkaar. Knap om de kinderen stil te houden.”

Henk Schaart, leerkracht groep 8 – OBS Burg. Verkruisen, Muntendam“Geweldig! Wat een brok enthousiasme! Je pakt de kinderen direct. Vol humor. Mis tussen serieus en plezier. Je zet de kinderen aan tot zelf (na) denken. Veel materiaal, levendig en interactie met de kinderen. Het was zeker indrukwekkend..”

Marije Sagel-Dalebaut, leerkracht groep 8a – OBS De Vlint, Groningen“Een andere insteek naar de Tweede Wereldoorlog. De kinderen hingen aan je lippen. Ze zien zo in waarom er oorlogen zijn en hoe ze beginnen. Je hebt ze zelf aan het denken gezet. Het was een goede morgen, de kinderen konden het goed volgen, ze waren er ook heel erg bij betrokken.”

Hennie Wijnholds, leerkracht groep 7/8 – OBS De Badde, Musselkanaal“Een hele interessante ochtend! Heel anders dan ik verwacht had. Het ging meer over beeldvorming en meningvorming. De oorlogen zijn daardoor wel behandeld, maar anders dan ‘normaal’. In mijn ogen zeker voor herhaling vatbaar in een volgende groep 8.”

Angelique Kuiper, leerkracht groep 8b – OBS De Vlint, Groningen“Leerlingen die een hele ochtend geboeid luisteren naar een geschiedenisles. Hoe is dat mogelijk…? Dan weet je dat Bert van Vondel in de klas heeft lesgegeven. Op zijn eigen wijze, met een bevlogenheid en liefde voor het vak, raast hij door de geschiedenis; dan linksaf, dan rechtsaf, steeds weer verrassend, steeds boeiend. Leerlingen hebben genoten; ik ook! Echt voor herhaling vatbaar.

Sjef Kersse, leerkracht groep 7/8 – OBS De Musselhorst, Musselkanaal“De kinderen waren zeer onder de indruk (dat merkte je wel aan het spontane applaus!) Veel stof om over na te denken. Hoop dat het blijft hangen (vast wel!) en dat ze er nog vaak aan terug denken.”

Mariska Kamphuis, leerkracht groep 7/8 – OBS De Mieden, Meeden“Wat mij opviel was, dat het ‘kwartje’ steeds meer begon te vallen. Eerste reactie lacherig, dan vraagtekens op de gezichten en enige gaapmonden richting de klok. Maar jouw manier van vertellen zorgde ervoor dat steeds meer kinderen begonnen na te denken en te luisteren. Je zag zelfs ongeloof op enige gezichten. Vooral “de Anne Frankboom” zorgde voor respect omtrent een symbool. Waarheid en on-waarheid werden goed afgewisseld. De bagage die je de leerlingen meegaf, zal voor mij aanleiding zijn om dit zeker te gebruiken rot eind juli. Dank dat je er was!”

Jenny de Jong Posthumus, leerkracht groep 8 – OBS Emma, Assen“Opportunisme is blijkbaar mensen eigen (kijk naar de reacties op de ontwikkelingen in Libië). Jouw lessen bevestigen dat het belangrijk is dat mensen informatie verifiëren, handelen zonder vooroordelen, niet denken in stereotypen. Wederom heb je ons laten ervaren welke mechanismen mensen aanzetten om geweld toe te passen (manipulatie, propaganda, etc.).”

Ronald de Lange, leerkracht groep 8a – OBS Feiko Clock, Oude Pekela“Je hebt zowel mij als de klas aan het (na)denken gezet! Twijfelen aan dingen die je nooit anders hebt gehoord en geleerd is goed, maar ook eng! Jammer dat jouw verhaal zo ‘klein’ is, de ‘grote’ verhalen blijven het waarschijnlijk winnen. Ik hoop dat in veel hoofden het knopje is omgedraaid!! En ’t woord ‘nadenken’ zal hier waarschijnlijk nog lang een andere betekenis krijgen!! Bedankt!”

Zwannet Bos, leerkracht groep 7/8 – OBS De Uilenburcht, Beerta“Interactief, pakkend, les komt over, goede en duidelijke voorbeelden (veel verschillende voorbeelden en dus goed voor iedereen te volgen / te snappen voor kinderen), beeldend met bord en voorwerpen, goede inleiding! Sterk verteld en uitgediept. Ik zie kinderen genieten en vol interesse luisteren, er leeft herkenning, de linken die je legt zijn duidelijk (bijvoorbeeld voetbalteam/leger) en herkenbaar voor kinderen en spreekt hen aan. Interessant en boeiend, heel goed dat je de kinderen als voorbeeld gebruikt en de namen van die kinderen ook noemt; Roy, Marjolein, Martijn. Afwisseling goed, eigen ervaringen die je vertelt maken indruk, Treffen! Ook bijvoorbeeld het stukje van de ‘Anne Frank Boom’.

Annemieke Schurink, leerkracht groep 7/8 – CBS Sjaloomschool, Meeden“De les was leuk en de kinderen bleven tot het einde toe stil en geboeid. Waarschijnlijk zullen ze overal nu beter over (na)denken en niks meer voor vanzelfsprekend houden. Echt een les die voor herhaling vatbaar is. Achteraf hoorde ik een kind zeggen dat ‘school zó echt leuk is’ en daar sluit ik me bij aan.”

Marten Bult, leerkracht groep 8 – OBS Catamaran, Groningen“Het heeft veel indruk op de kinderen gemaakt. Na de middag zijn we er nog even over gaan praten. Het blijkt, dat je verhaal over na-denken i.p.v. zelf-denken het het vormen van een ‘plaatje’ in je hoofd, door de kinderen goed is opgepikt. Dat is een mooie succesfactor.

Deze gastles legt op een goede manier verband tussen historische gebeurtenissen: via 1870 en naar WOI naar WO2. Het fenomeen ‘plaatje’ vind ik heel sterk: het maakt de kinderen bewust van het feit dat er misleid wordt via bijvoorbeeld de rode en de blauwe waarheid. De les was vormend voor het kritisch denken. Je betrok de kinderen er prima bij gedurende die bijna 3 uur, het was interactief sterk. Er zat afwisseling in de les door vertellen, digibord en meegebrachte materialen af te wisselen. Je presentatie als gastdocent is erg prettig: kennis en ook ruimte voor humor.

 

Ik zou graag over 2 jaar weer een gastles van je willen boeken. Ook zal ik collega’s die ik spreek van andere scholen, aanbevelen om contact met je te zoeken. Nogmaals bedankt.”

Tjakko Speelman, leerkracht groep 7/8 – OBS Iemekörf, Appingedam“Ontzettend leerzame les op een leuke, originele manier. Kinderen en ik waren van begin tot eind geboeid. Ga hier zeker op verder! Zelf denken i.p.v. na-denken. Ook de verschillende meegebrachte materialen maakten het tot een geweldig geheel. Ik heb kunnen “zien” hoe beïnvloedbaar kinderen, maar óók de mens is.”

Anita Beuker, leerkracht groep 7/8 – OBS De Oleander, Stadskanaal“Ieder jaar weer een bijzondere ochtend. Bert weet de klas weer de hele ochtend te boeien. Ook voor mijzelf is het ieder jaar weer een leuk en boeiend verhaal. (óók na zoveel jaar). Ik denk dat de leerlingen na deze ochtend heel veel hebben om eens over na te denken en dat ook zeker zullen doen! Volgend jaar graag weer”.

Menno Lesterhuis, leerkracht groep 8 – OBS De Linde, Nieuwe Pekela“Ik vond het een fantastische ochtend, zelden de leerlingen zo lang geconcentreerd gezien. Misschien zou je iets kunnen betekenen op het gebied van sociaal emotionele vaardigheden?”.

Giny van der Schaaf, leerkracht groep 8 – OBS De Waterlelie, Winschoten“De ochtend was zó om, de leerlingen hingen aan je lippen. Ik denk dat ze een hoop stof tot-denken hebben gekregen en er zal vanmiddag vast nog wel over nagebabbeld worden. Het was interactief, de leerlingen werden gestimuleerd om mee te doen, mee te denken. Spontaan applaus na afloop zegt denk ik genoeg”.

Nanon Schipper, leerkracht groep 8 – OBS De Springplank, Siddeburen“Bert, prachtig werk wat je doet. De kinderen hebben de hele ochtend aan je lippen gehangen. Ik ben ervan overtuigd dat deze ochtend in herinnering blijft en een mooi “doorgeefluik” is om er voor te zorgen dat we en “nooit” meer in trappen…. Succes met je missie! Kom je volgend jaar terug?”

Carla van Diggelen, leerkracht groep 8 – OBS De Bouwsteen, Finsterwolde“Ik was wéér onder de indruk van deze gastles. Vooral het onderdeel over de ‘hongerwinter’ maakte veel indruk! Het is goed dat er mensen zijn die je ‘door elkaar schudden’ en je-zélf laten denken. Zo’n gastles inspireert mij weer!”.

Lieneke Slim, leerkracht groep 7/8 – CBS Anne de Vries, Stadskanaal“Deze gastles over WOI en WOII was een interessante gastles, waarin de kinderen ademloos hebben geluisterd. De les was op tempo, humorvol en serieus. De boodschap dat je zelf moet denken was duidelijk, toch blijft dat best moeilijk!”.

Remko Veenstra, leerkracht groep 7/8 – CBS De Wegwijzer, Oostwold“Van harte bedankt voor je inspirerende verhaal! De kinderen hebben er van geleerd”! Ik vind het knap dat je ze zo’n tijd geboeid kunt laten luisteren! Zelf bekijk ik de zaken ook anders sinds je bent geweest. Is het geen idee om alles op schrift te stellen? Nogmaals bedankt en hopelijk tot volgend jaar”.

Pieter-Jan Ebbers, leerkracht groep 8a – CBS Rehoboth, Geldermalsen“Het was voor mij de 2e keer dat ik de douche over me heen kreeg. En ook nu heb je mij en 65 kinderen op unieke manier geboeid. De manier waarop heeft me opnieuw doen verbazen, dat één persoon drie uur lang achterelkaar zoveel kinderen kan vangen! Bedankt”.

Arie Roest, leerkracht groep 8b – CBS Rehoboth, Geldermalsen“Op maandagochtend hebben we Bert van Vondel in de klas gehad met een geschiedenisles. Een geschiedenisles de de gehele ochtend duurde (van 09.00 tot 12.00). De kinderen hebben ademloos geluisterd naar het verhaal over WOI en de aanloop naar WOII. Vele ‘waarheden’ werden onderuit gehaald en regelmatig werden ze op het verkeerde been gezet. Duidelijk werd vooral gemaakt dat je kritisch moet zijn en niet klakkeloos alles moet aannemen wat je wordt verteld. Manipulatie was soms het sleutelwoord. Een geweldige ochtend, die we volgend jaar zeker weer gaan doen!. Bert, bedankt!”

Koos Hageman, leerkracht groep 8 – OBS De Kleine Dollard, Winschoten“Het was een zeer leerzame ochtend. De kinderen zijn flink aan het denken gezet, over de oorlogen, maar ook over hun handelen in het dagelijks leven (pesten, meelopen, reclame/propaganda). De kinderen waren erg geboeid. Je hebt het op een hele andere manier verteld/duidelijk gemaakt dan de kinderen gewend zijn. Aan hun aandacht was te merken dat ze dit aansprak! De leerlingen hebben zelf ervaren hoe snel je een ‘dompie’ bent!”

Lianne Brons, leerkracht groep 7 – CBS De Wegwijzer, Zuidbroek“Je was heel confronterend, je liet ze heel goed nadenken over hoe de psyche werkt (de “plaatjesmachine”) Ik denk dat je ze prima bereikt hebt en dat ze geprikkeld zijn om zélf te gaan denken!!”

Ellen Sloots, leerkracht groep 8 – OBS Neuteboomschool, Stadskanaal“Leuk, boeiend verhaal, de kinderen waren erg betrokken. De manier van informatie verstrekken sprak mij en, naar mijn inzicht, óók de kinderen erg aan. De kinderen hebben deze ochtend meer geleerd dan alleen feitjes en weetjes over oorlog. Het bepalen van eigen keuzes en nadenken over komt sterk naar voren. Al met al een interessante ochtend en zeker voor herhaling vatbaar “.

Anne Marie Boels, leerkracht groep 8 – CBS St. Vitus, Winschoten“Het was duidelijk en voor de leerlingen begrijpelijk. Er werden, voor de leerlingen, veel nieuwe dingen verteld. Deze, zéér zinvolle gastles, is een hele goede aanvulling op de “gewone” geschiedenislessen. De kinderen zullen dit niet gauw vergeten en is zeker voor herhaling vatbaar”.

Els Boven, leerkracht groep 7/8 – CBS Annewieke, Scheemda“Een les over oorlog in het algemeen. Bert is een uitstekend verteller die kans ziet een klas een volledige ochtend te boeien. Zelf was ik bang dat het verhaal gelijk zou zijn aan de vorige keer maar de insteek was volledig anders. Ook ik heb geboeid geluisterd. Als het mogelijk is nodig ik hem een volgend keer zeker weer uit”.

Aad v.d. Graaf, leerkracht groep 8 – OBS Oosterschool, Bellingwolde“Een fantastische morgen. Leerzaam, voor de rest van hun leven hebben ze er wat aan! Jouw bevlogen manier van vertellen en je kennis van zaken hebben volgens mij weel losgemaakt bij de kinderen. Het doel is volgens mij bereikt. Ook de materialen die je bij je had spraken de leerlingen erg aan. Prima, leerzame morgen!!”.

Bruny Kapper, leerkracht groep 8 – OBS Beukenlaanschool, Winschoten“Na een activerende ochtend zijn de kinderen met “stof-tot-denken” naar huis gegaan. Het is goed dat dit thema op scholen wordt besproken. Kinderen gingen al tijdens de les na-denken over de echte betekenis van oorlog. Er was heel veel informatie, interactie en actie gedurende de hele les. Niet alles zal blijven hangen bij alle kinderen maar de kern zullen we vast nog over napraten. Bedankt!”

Anneke Huitsing, leerkracht groep 7/8 – CBS De Höchte, Alteveer“Een zeer duidelijk verhaal. Op bepaalde punten (op een goede manier) erg confronterend waardoor het geconcretiseerd wordt voor de kinderen. Houdt dat erin!! Humoristisch gebracht. De boodschap vaak en duidelijk uitgesproken. Goed om dat te herhalen. Mooie visuele ondersteuning d.m.v. digibord, tekeningen en materiaal. Mooie koppeling: pestventjes & dompies => begin van groot en klein kwaad. Een erg interessante ochtend, die (hopelijk) kinderen aan het denken heeft gezet. Mij heeft het zéker aan het denken gezet!”.

Linda de Jonge, leerkracht groep 8 – OBS Theo Thijssenschool, Boven Pekela“Het was een leerzame ochtend. De aandacht van de leerlingen had je. Ze hebben er wel iets van geleerd, ik weet zeker dat velen ven hen hierover na gaan denken. Bedankt!”

Joke v.d. Vegt – leerkracht groep 8 – CBS Gabriël Damschool, Stadskanaal“De kinderen hebben een leerzame ochtend gehad waarin ze erachter zijn gekomen dat je heel snel beïnvloed wordt door wat andere mensen zeggen. Bert heeft heel boeiend verteld. De kinderen hebben de hele ochtend heel geïnteresseerd zitten luisteren. Een superochtend!”

Mirjam Rossing – leerkracht groep 8 – KBS Bonifatius, Ter Apel“Leuke les, je hebt de groep prima onder controle. Als je de kinderen een hele ochtend kunt laten luisteren, heb je het goed gedaan. Het onderwerp is moeilijk in groep 7/8, de manier waarop jij het ‘speelt’ is prima geschikt voor groep 7/8.

Henry Kruizinga – leerkracht groep 7/8 – OBS Op ‘d Esch, Sellingen“De kinderen hebben van 9 tot 12 ademloos zitten luisteren. Het werd op een zeer boeiende / indrukwekkende manier verteld, het verhaal kwam tot leven! Een aanrader voor de bovenbouw!”

Marjan Schreuder, leerkracht groep 7-8 – Hendrik Westerschool – Oude Pekela“Tijdens de gastles was het opvallend, dat de kinderen enorm geboeid raakten door het verhaal. Ook de kinderen die normaal gesproken meedoen met geschiedenis omdat het moet, vonden het verhaal van Bert erg interessant. Reden hiervoor zijn volgens mij: het onderwerp is zo divers en zo groot dat er voor iedereen iets interessants bij zit; de manier van vertellen van Bert is ontzettend boeiend. Hij weet het verhaal zo te brengen, dat je als luisteraar het gevoel krijgt er zelf bij te zijn geweest. Het (plaat) materiaal dat Bert meegenomen heeft is authentiek en indrukwekkend.”

Christy Tenback
, leerkracht groep 8 – Sint Vitusschool – Winschoten“Bert vertelt op een manier dat de kinderen hier een beeld bij krijgen “een filmpje”. Het is een boeiend verhaal die leuk naar de kinderen toe vertaald is. Verder heeft deze gastles een heleboel visuele materialen. De kinderen worden op deze manier mee teruggenomen in de tijd. Het is een geweldige les die geschiedkundig en aardrijkskundig is. Het is een échte aanrader voor scholen die Bert nog niet op school hebben gehad.”

Mr. Alexander, leerkracht groep 7 – De Bouwte – Midwolda“Aan de hand van eenvoudige voorbeelden maakt Bert van Vondel de aanleiding en verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog begrijpelijk voor de kinderen. Met humor, mimiek en enig theater weet hij de aandacht van de kinderen moeiteloos een uur lang vast te houden. Ik kan iedere school een ochtend “Bert van Vondel” aanbevelen.”

Roel, leerkracht groep 7/8 – De Parel – Muntendam“Het verhaal is duidelijk en goed gebracht, zodat de kinderen een goed beeld hebben van het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Verder was er daardoor een duidelijk verband te leggen naar de Tweede Wereldoorlog. De kinderen waren zeer geïnteresseerd. Het is daarom aan te bevelen om deze gastdocent uit te nodigen.”

W. v. Diedenhoven, leerkracht groep 7/8 – De Woldrakkers – Woldendorp“De leerlingen hebben het heel boeiend en interessant gevonden en ze hebben er veel van geleerd. Deze gastles is zeker voor herhaling vatbaar.”


Esther Kraaijeveld
, leerkracht groep 7/8 – Wirdumerdraaischool – Wirdum“De kinderen hebben weer een hele ochtend geboeid geluisterd naar het relaas over de Eerste Wereldoorlog. Terwijl je denkt hoe lukt ze dat om er de hele ochtend bij te blijven sta je er iedere keer versteld van dat ze nu wel een hele ochtend kunnen luisteren.”

Gerrit Kazemier, leerkracht groep 7/8 – F.T. Venemaschool – Westerlee“Het was een zeer geslaagde ochtend wat mij betreft. Het programma startte tegen 9.00 uur. Het voorbereidende werk was toen al verricht. De kinderen hebben de les, die de hele ochtend duurde, hun volle concentratie erbij gehouden. Dat heeft als oorzaak dat de stof op een zeer levendige manier wordt gebracht, als je het mij vraagt. Het is een goede manier om te zien wat voor een invloed leerkrachtgedrag kan hebben op het leergedrag van leerlingen. Wanneer ik voor de keuze sta voor een vervolg op deze les of niet, zal ik zeker ervoor kiezen mijn kinderen de kans te geven nogmaals naar de verhalen van Dhr. Van Vondel te luisteren. Wanneer er iemand is die gespecialiseerd is in de stof hebben kinderen er recht op de kennis tot zich te kunnen nemen. Een betere manier bestaat er wat mij betreft niet.”

Esther Coenraadts, leerkracht Groep 6, 7, 8 – Meester Sportel School – Nieuw Scheemda“Je hebt de kinderen ademloos laten luisteren van 9 tot 12 en dat is op zich al een enorme prestatie. Als onderwijzer kon ik zelf ook genieten van de didactische trucks als de vergelijking tussen “dat jongetje uit Elzas-Lotharingen” en Hitler, die wraak wilden nemen. Didactisch ook sterk was dat je de leerlingen op niveau wist aan te spreken.”

Trevor Mooijman – Leerkracht groep 8 – Beukenlaanschool – Winschoten“Een ochtend geschiedenis??? Dat kan niet!!
Wél als Bert van Vondel de 1e W.O. vertelt aan groep 7 en 8 van de Nicolaasschool.
Een toneelspel met humor, schrikmomenten en veel materiaal, maar vooral met veel informatie.
De leerlingen luisterden alsof het maar 10 minuten duurde.
Ze vonden het geweldig! Bert, bedankt! “

John van Adrichem, leerkracht groep 8 – Nicolaasschool – IJsselsteinGeschiedenisles Bert van Vondel over de Eerste Wereldoorlog.

“Het is een programma die de hele ochtend in beslag neemt. Bert neemt de kinderen “mee” in de geschiedenis. Hij weet het zo boeiend te brengen dat zelfs de leerlingen die geschiedenis maar een “saai” vak vinden geweldig meedoen. Het programma behelst een veel groter deel van de geschiedenis dan alleen WOI. Alle verbanden worden gelegd vanaf de 17e eeuw tot en met WOII. Het is leuk en leerzaam, ook ik steek er iedere keer iets van op. Gedachte die eraan ten grondslag ligt is kinderen te waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van oorlog en hoe deze in “scène” worden gezet.”

G. Kanter, leerkracht groep 8 – Kleine Dollard – Winschoten“Bert heeft een enorm leuke gastles gegeven.
Vorig jaar heeft deze groep ook al een ochtend les gehad. Tóch wist hij deze keer de kinderen weer te boeien door met een nieuwe insteek te komen. Iedereen zat geboeid te luisteren en er kwamen na afloop relevante vragen met als hoogtepunt natuurlijk het bekijken, vasthouden en opzetten van meegenomen materiaal. ”

Aldi Bouwmeester – leerkracht groep 8, Eexterbasisschool, Scheemda“Smaakvol verhaal over een vergeten oorlog, die afgestemd is op de belevingswereld van de leerlingen. Kinderen leren de Eerste Wereldoorlog, maar ook het oorlogvoeren in ’t algemeen, in een veel ruimere context te bekijken, met ook een duidelijke vertaalslag naar de toekomst.

Tevens leren de leerlingen dat de geschiedenis altijd meerdere waarheden/perspectieven kent, dat er niet één waarheid is.

Al deze ingrediënten vormen een leerzaam en smaakvol geheel. Dat Bert daarnaast allerlei spullen meeneemt, maakt deze ochtend tot een onvergetelijke ‘les’ voor alle leerlingen.”

Oene de Vlugt –  leerkracht groep 7/8 – CBS Het Baken, Westerlee“Een hele ochtend verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Ademloos hebben wij geluisterd. Ik zeg ‘wij’, want ik wist niet wat ik hoorde. Mijn kijk op dit stukje geschiedenis is goed veranderd. En ook die van de kinderen, ze waren diep onder de indruk. De verhalen vergeten ze nooit weer.

Ook nu weer het bewijs dat geschiedenis leeft door het vertellen van verhalen. Super! Als het kan volgend jaar weer. Elke school zou een ochtend met Bert moeten krijgen.”

Adriana Lockhorn – leerkracht groep 8 – St. Anthonius, Sappemeer“De leerlingen van 7/8 hebben geboeid geluisterd naar een bijzondere geschiedenisles. Vooral het gegeven dat de pestkoppen van de school ook proberen de pestkoppen van de grote mensenwereld te worden heft tot nadenken gestemd. Het besef dat alleen gezond verstand in staat is om een kettingreactie te stoppen (zoals in het verhaal helder werd gemaakt) heeft indruk gemaakt. Hartelijk dank!”

Reint Mellema – leerkracht groep 7/8 – De Mieden, Meeden“Ik vond het een zeer geslaagde ochtend waarbij de kinderen (zonder wanklank) de hele ochtend ademloos hebben zitten luisteren. Op een begrijpelijke, humoristische manier maakt Bert van Vondel de relatie tussen WOI en WOII duidelijk. Het besef dat oorlog niet “vet of Cool” is, wordt hierbij duidelijk naar voren gebracht.”

Judith Bont – leerkracht groep 8 – CBS Maranatha, Winschoten“Ik vond het een zéér interessante gastles. Als stagiaire heb ik deze les geobserveerd, aandachtpunten voor mij waren:

– inleiding, kern, afsluiting

– beeldvormers

– hoe de les werd vorm gegeven (algemeen)

De kinderen werden er goed bij betrokken. Door voorbeelden werd de oorlog eerst dicht bij de kinderen gehaald. Hierdoor werden ze betrokken en werd het herkenbaar. Voor mij was het zéér leerzaam. In het algemeen qua stof maar óók door het gebruik van beeldvormers. Leerzaam om te zien hoe leuk de kinderen dit vonden, hierdoor hield je hun aandacht”.

Evelien de Bruyne – stagiaire groep 8 – CBS Annewieke, Scheemda“Geschiedenisles WOI, 3 december 2008 van ca. 09.00 – 12.30 uur

– Duidelijk verhaal

– Door voorbeelden (bijvoorbeeld de ‘bakker’) werden de l.l.  er duidelijk bij betrokken.

– Prima verhalenverteller – duidelijke stem

– Door bordgebruik wordt het verhaal nog begrijpelijker

– Herhalingen werken zéker door (de ander gaat dood, maar jij niet)

– Zelf ook bijzonder geïnteresseerd geluisterd

– Boodschappen van ‘zelf-nadenken’ goed overgekomen

– Kun je je voor volgend jaar al inschrijven?

Peter de Lange – leerkracht groep 8 – Theo Thijssenschool, Sappemeer“Ik vond het een zeer interessant en leervol verhaal. Je staat eigenlijk verstelt over hoe je belazerd wordt. Ik vond het leuk verteld, voor zover dat kan. Goeie interactie met de kinderen en alles wordt op hun niveau uitgelegd, waardoor ze betrokken zijn. Ik schrok wel van het gelach van de kinderen om het leedvermaak. Soms moest ik ook wel eens lachen, maar dan meer om het belachelijke. Goed gedaan, ze waren bij de les en de boodschap kwam (deels) over.”

Paul Zantkuyl – leerkracht groep 7 – De Tandem, Zuidbroek“De kinderen waren onder de indruk. Hopelijk hebben ze de essentie van het verhaal kunnen pakken. Voor herhaling vatbaar!”

Ria Bakker – leerkracht groep 6-7-8 – OBS Rhederbrug, Rhederbrug“Het was een erg leerzame ochtend, het sprak de kinderen enorm aan, temeer omdat het ook voor de kinderen erg herkenbaar is (de ‘pestkoppen’ en de ‘meelopers’). Erg leerzaam omdat ook de huidige tijd erg herkenbaar is in het verhaal met daar ook dezelfde dreiging in. Het is een éye-opener'”.

Jan Feiken, leerkracht groep 8 – OBS Hendrik Wester, Oude Pekela“Ik heb dit jaar Bert van Vondel voor de 3e keer in de klas gehad. Hij vertelt zeer boeiend over de andere kant van de wereldoorlogen, met name over WOI. Zijn manier van vertellen is erg boeiend, ook door de spullen die hij bij zich heeft. Bert leert de kinderen verder te kijken dan hun neus lang is. Niet klakkeloos aannemen, maar nádenken!. De kinderen hebben van 09.00 tot 12.15 uur geïnteresseerd zitten luisteren en vooral kijken (en nadenken?)”.

Suzan Walvius, leerkracht groep 7/8 – CBS Het Gebint, Sellingen“Het geheel sprak de kinderen erg aan. Ze vonden het erg interessant, dat merkte je wel aan de rust in de groep en het enthousiasme. Ik denk dat het goed is om de koppeling te blijven maken met een voorbeeld uit de belevingswereld van de kinderen, dat doe je al heel veel. Leuk!”.

Annet, leerkracht groep 8 – OBS De Beukenlaan, Winschoten“De leerlingen hebben de hele ochtend geboeid geluisterd naar de interessante les van Bert over de Eerste Wereldoorlog. Een geweldige geschiedenisles op niveau van de leerlingen. Deze gastles is een echte aanrader!”.

Lydia Wieringa-Wemmenhove, leerkracht groep 7/8 – OBS De Vlonder, Wedde“De leerlingen vonden het erg leuk en boeiend. Het verhaal werd echt tot leven gebracht door “de plaatjes in het hoofd” en de tekeningen op het bord”

Kim Postema – Stagiaire OBS de Springplank, Eexterveen“Wat ik met name heel goed vond was de manier waarop “oorlog” inzichtelijk wordt gemaakt. Kinderen leren inzien dat oorlog niet zomaar ontstaat. Daarbij wordt het voor kinderen heel duidelijk gemaakt door vergelijkingen met zaken waar ze dagelijks mee te maken hebben (voetbal, pesten, computerspelletjes, etc). Heel boeiend vertelt, kinderen zijn erg geboeid. En natuurlijk al het aanschouwelijk materiaal was fantastisch!”.

Margriet Brouwer – leerkracht groep 7/8 – OBS De Springplank, Eexterveen“Ik vond het zeer leuk om te zien hoe jij de kinderen 3 uur lang weet te boeien. Vooral na de pauze werd het interessant voor de kinderen (kogels, geweren..). Ook zeer leuk waren die schrikmomenten en voor de leerkracht is het ook leuk dat er af en toe iets nieuws tussen zit”

Christa – leerkracht groep 8 – OBS ’t Jaarfke, Scheemda“Boeiend, leuk, ontdekkend! De kinderen hebben een hele interessante geschiedenisles gekregen, een douche waar zeker iets van blijft hangen. Ook ik was bij tijd en wijle verwonderd en verbijsterd. “Je moet niet alles geloven wat je hoort, of ziet of leest. Zélf nadenken, Altijd!”

Irma de Jong – leerkracht groep 7/8 – Hendrik Westerschool, Oude Pekela“Een boeiende morgen. Een hele morgen luisteren en tóch was het voor de leerlingen géén probleem. Het verhaal werd vol afwisseling verteld. Reacties van de leerlingen aan het eind van de morgen: ‘Dit was Leuk!’.”

Alie van Sloten – leerkracht groep 7/8, CBS De Loopplank, Blijham“Een ‘Geschiedenisdouche’, die de hele ochtend doorgaat. De kinderen van groep 7/8 waren zeer geboeid. Met verrassende effecten weet hij de kinderen bij de les te houden. De onderwerpen die Bert behandelt geven een zeer uitgebreid beeld en soms ook een ander beeld van de Eerste (en Tweede) Wereldoorlog. Een aanrader!

Elke school zou Bert eens over de vloer moeten hebben.”

Jan Suk – leerkracht groep 7/8 – CBS De 7-Sprong, Oude Pekela“Alweer voor de 2e keer een zeer geschikte les voor alle leerlingen van groep 6/7/8. De hele ochtend geboeid luisteren naar interessante verhalen over oorlogen, dat is wat mijn klas vanmorgen heeft beleefd. Door de manier van vertellen waren alle leerlingen bij de les.

Een ochtend vol bordtekeningen, voorbeelden m.b.v. leerlingen, echt materiaal waar alle leerlingen aan mochten zitten! Goede samenvatting aan het eind van de les, er is erg veel informatie verteld. Kortom: Een zéér leerzame ochtend, die zeker voor herhaling vatbaar is.”

Esther Coenraadts, leerkracht groep 6/7/8 – Meester Sportelschool – Nieuw Scheemda“Een ochtend lang geschiedenis. Voor veel leerlingen geen prettig vooruitzicht. Tóch na een ochtend geboeid te hebben geluisterd, zeer positieve reacties. Je weet met een best wel ingewikkeld verhaal de aandacht van de leerlingen een hele ochtend vast te houden en je zet ze aan het denken.

Ik hoop dat we volgend jaar weer op je komst kunnen rekenen.”

Menno Lesterhuis, leerkracht groep 8 – OBS De Linde – Nieuwe Pekela“Een boeiende en leerzame ochtend. De kinderen waren van begin tot het eind geboeid door het verhaal. De andere kant van de oorlog wordt duidelijk gemaakt.”

Anke v.d. Vegt, leerkracht groep 7/8 – CBS De Zaaier – Vlagtwedde“Op een hele andere manier geschiedenis krijgen en dan ook nog een hele ochtend. De een roept direkt “joepie” en een ander denkt “bléh”. De uitkomst na 3 uur is dat alle leerlingen geboeid geluisterd hebben. Bert vertelt op een leuke, grappige en boeiende manier over de oorlog. We (incl. de juf) hebben zeer veel geleerd vanmorgen.

Bert, bedankt en graag tot volgend jaar.”

Petra Swarts, leerkracht groep 7/8 – CBS De Wegwijzer – Vlagtwedde“Een drukke “kletsgrage” groep kan tóch een hele ochtend naar het verhaal van Bert luisteren. Dat heeft vooral met Bert te maken. Met zijn leuke voorbeelden en materialen weet hij de aandacht steeds weer te “pakken”.

Bedankt.”

Jan Paul Siebelink, leerkracht groep 7/8 – OBS De Bouwte – Midwolda“Een indrukwekkend verhaal over de oorzaken en gevolgen tot de uiteindelijke laatsteoorlogen. Heel veel verbanden worden gelegd en zelfs mij is veel duidelijker geworden, maar ik heb ook heel veel vraagtekens gekregen. Het zet je aan het denken.”

Aad v.d. Graaf – leerkracht groep 7/8, Oosterschool, Bellingwolde“Onze groep 8 heeft weer genoten van een fantastische ‘geschiedenisochtend’! Op een boeiende, humoristische manier weet Bert van Vondel moeilijke episodes uit onze geschiedenis aan de kinderen uit te leggen. Door veel interactie met de leerlingen en een actief gebruik van het digitale bord blijft de les de hele ochtend spannend. Ik hoop dat Bert geslaagd is in zijn opzet om de kinderen bewust te laten nadenken over alles wat met oorlog heeft te maken. Want na alle ‘uitwedstrijden’ van de afgelopen jaren zou er zo weer eens een ‘thuiswedstrijd’ kunnen volgen! Tenzij….”

J.W. van der Steege – leerkracht groep 8, CBS Groen van Prinstererschool, Nieuwe Pekela“Leuke informatieve lesochtend die een oorlog belicht waar niet veel over bekend is. De Eerste Wereldoorlog is een oorlog waar je niet veel over hoort. Na deze ochtend is duidelijk hoe het kan dat zoiets ontstaat en hoe het ontstaat. De kinderen waren de hele tijd geboeid.”

Marten Bult – leerkracht groep 8, OBS Catamaran, Groningen (stad)“De hele ochtend hebben de kinderen van beide groepen aandachtig geluisterd, gelachen en nagedacht over verschillende onderwerpen van de geschiedenis. Het was een rijk gevulde ochtend waarin in een hoog tempo veel informatie, foto’s, beelden, verhalen, materialen en ingrijpende “nadenkmomenten” centraal stonden. De kinderen en leerkracht zullen hier zeker over napraten!´

Anneke Huitsing-Terpstra – leerkracht groep 7/8, CBS de Höchte, Alteveer (Gn)“Enorm Boeiend! Geweldige opbouw waardoor de kinderen gaandeweg de ‘tijdreis’ maken van ca. 1850 tot nu. Zo nu en dan Bert Vischer-achtige taferelen. Op niveau van de leeftijdsgroep (7/8). Ik denk dat de kinderen er wel een andere kijk van hebben gekregen. Een andere kijk op – oorlog – graag nog eens een hele ochtend beleven!”

Cathalijne Hemelt – leerkracht groep 7/8, OBS de Badde, Musselkanaal“Ook voor mij was het een leerzame morgen. Heel veel dingen waren nieuw voor mij. Onvoorstelbaar met hoeveel enthousiasme je dit doet. Om zo de aandacht van de kinderen vast te houden is geweldig.”

Joke v.d. Vegt – leerkracht groep 7/8, CBS G. Damschool, Stadskanaal“De manier waarop Bert v. Vondel de leerlingen weet te boeien is geweldig. Door zijn manier van vertellen blijven de leerlingen van begin tot eind geboeid. Hij laat de leerlingen inzien dat de ‘waarheid’ zoals die aangeleerd is héél anders blijkt te zijn. Het is een echter aanrader voor een super gastles over WOI. Een verrijking voor de geschiedenisles.  Geweldig en bedankt!.Tot volgend jaar.”

Alexander Schipper – leerkracht groep 8, OBS De Wiekslag, Blijham“Ook deze ochtend was het zeer informatief, boeiend en ook heel veel en met passie gebracht! Vast niet alles blijft hangen maar ongetwijfeld genoeg om een goed beeld over oorlogen WOI en WOII te hebben.”

Richard de Vries – leerkracht groep 8, OBS De Tweemaster, Winschoten“Na deze ochtend, die als een komeet voorbij vloog, waren al mijn denkbeelden over de oorlogen in de afgelopen eeuw door elkaar gesmeten. Samen met de kinderen kon ik hartelijk lachen om de gebruikte voorbeelden. Achteraf is dat juist ook het meest absurd. Het motto na deze ochtend die mij, en de kinderen wellicht ook, bij zal blijven: “Blijf kritisch kijken naar de denkbeelden in de samenleving en durf bij te stellen”.”

Bernard Bunskoek – leerkracht groep 7/8, CBS De Regenboog, Onstwedde“Stop, Denk, Doe of Laat! Ook dit schooljaar is Bert van Vondel bij mij in de groep geweest als gastdocent. Bert vertelt de kinderen ondermeer welke ‘ingrediënten’ nodig zijn om een gewapend conflict of een oorlog te kunnen maken. Hij maakt de kinderen tevens duidelijk hoe het ene conflict vaak weer de aanleiding is tot een volgend conflict. Centraal thema daarbij is de periode voorafgaande en volgend op de Eerste Wereldoorlog. Bert heeft veel research verricht met betrekking tot dit tijdperk en hij komt met feiten die je niet terugvindt in de (school)geschiedenisboekjes. Als je Bert voor de klas bezig ziet, is hij zowel aan het doceren als aan het acteren. Het is alsof je naar een voorstelling kijkt; de kinderen hangen aan z’n lippen. Bert vertelt heel plastisch, daarnaast wordt veel duidelijk gemaakt aan de hand van meegebrachte attributen en documenten. Ook zie je Bert handig gebruik maken van het digitale schoolbord. Tijdens zijn ‘optreden’ verwijst Bert constant naar actuele gebeurtenissen en dat maakt de materie voor de kinderen begrijpelijk. Aan de hand van de vaak gruwelijke feiten uit het verleden, wil Bert de kinderen duidelijk maken dat zaken die als waarheid worden gepresenteerd vaak de nodige nuance behoeven. (Kortom, wee kritisch en denk zelf na!)

Bert spreekt in zijn lessen veel over de ‘dompies’ en ‘pestkoppen’, ook geeft hij aan dat je deze types op diverse niveaus aantreft. Dit gegeven verdient in de dagelijkse (onderwijs)praktijk zeker de nodige aandacht.

Bert, je bent een bron van inspiratie en ik hoop je volgend jaar op school weer te mogen ontmoeten.”

Ronald de Lange – leerkracht groep 8a, OBS Feiko Clock, Oude Pekela“Gastles Eerste Wereldoorlog.

Echt een indrukwekkende geschiedenisles! Door de enthousiaste manier van vertellen, het gebruik van verschillende materialen en het maken van veel tekeningen, waren de leerlingen erg geïnteresseerd. Ook de switch tussen humor en ernst vond ik erg mooi. Hoewel de onderwerpen vaak met grapjes werden gebracht, werden er ook voorbeelden gegeven van de pijn en het verdriet dat een oorlog met zich meebrengt. De verhalen werden verteld vanuit meerdere oogpunten en de leerlingen konden daardoor multi-perspectivisch naar het onderwerp kijken. Hierdoor konden ze zich in meerdere personen/partijen verplaatsen. De koppeling en vergelijking met bijvoorbeeld voetbal en brood, maakte de stof een stuk makkelijker om te begrijpen.

Lessen zoals deze zouden de leerlingen vaker moeten krijgen, zodat de stof nog beter blijft hangen. Ik heb ervan genoten.”

Evelyn van Haren – PABO-studente – De Eekhorst te Assen/ OBS Feiko Clock, Oude Pekela“Indrukwekkend – Andere kijk op de geschiedenis – Je ziet dat de ‘er zal wel niet aan zijn’ houding tijdens de les verandert en bij 90% omslaat in belangstelling / verwondering. – De hele morgen ‘werkend’ via het principe ‘luisteren, ik bepaal wat er gebeurt’ en dat gaat goed! – Heel veel informatie, misschien te veel maar de essentie ‘wees kritisch’ blijft hangen.”

Bert Jansen – leerkracht groep 8b, OBS Feiko Clock, Oude Pekela“Bert van Vondel brengt op een boeiende en aansprekende manier de leerlingen mee naar de tijd van de wereldoorlogen. De hele ochtend kunnen de leerlingen het opbrengen om naar het verhaal te luisteren. De leerlingen worden bewust gemaakt over beelden en betekenissen die er aan vast kleven. Of die er door anderen aan vast geplakt worden. Ik vond het een eye-opener die leerlingen misschien zelfstandiger maakt bij het maken van keuzes die in de toekomst nog gemaakt moeten worden.”

Eddy Opheikens – leerkracht, ODS ‘t Zonnedal, Alteveer“Twee jaar geleden heb ik voor het eerst het verhaal van B. van Vondel gehoord en was diep onder de indruk. Ik had niet gedacht dat ik een tweede keer nog méér onder de indruk zou zijn. Dus wel! Het verhaal geeft mij een ander inzicht om de geschiedenis te bekijken. De kinderen hebben 3,5 uur ademloos geluisterd! De ochtend was meer dan leerzaam en geslaagd. Het leert ons anders denken en ons misschien te behoeden voor fouten uit het verleden..”

Lieneke Slim – leerkracht groep 7/8, CBS Anne de Vries, Stadskanaal“Een geschiedenisles van 3 uur die voorbij vloog.”

Sjef Kersse – leerkracht groep 8, OBS Musselhorst, Musselkanaal“Bert heeft de hele ochtend een gastles gegeven over de eerste wereldoorlog. Bert kan bevlogen vertellen. De kinderen hebben een leerzame ochtend gehad. Vaak komt de eerste W.O. weinig aan bod in de geschiedenisboeken. Om de eerste W.O. begrijpelijk te maken moeten de kinderen meer over “randvoorwaarden” kennis hebben. Bert had zelf een aantal historische voorwerpen meegebracht. Dit maakte het geheel erg aanschouwelijk. Sommige onderdelen van de gastles waren voor mij ook nieuw.”

Karel Raghoebar – leerkracht groep 8, OBS ‘t Heidemeer, Sappemeer“We hebben ontzettend genoten van het verhaal. We hebben heel veel van je geleerd over wat je wel moet geloven en niet moet geloven. Dat je door mensen die kwaadwillend zijn vreselijk bedonderd kunt worden.

Het is een gave om de aandacht van de kinderen zo lang vast te kunnen houden. Bedankt!”

Jouke Miedema – leerkracht groep 8, OBS De Uilenburcht, Beerta“Een verhelderende kijk op oorlog!!  Aparte manier van vertellen over een periode in onze geschiedenis, waardoor de kinderen van begin tot einde geboeid luisteren.”

Ellen Sloots – leerkracht groep 7/8, OBS Mr. Neuteboomschool, Stadskanaal“De Eerste Wereldoorlog door dhr. Van Vondel. De kinderen van groep 8 hebben van 09.00 tot 12.00 uur geboeid geluisterd naar een “meester” verteller met ontzettend veel kennis van zaken.

Tot over twee jaar!”

Hanjo Borgman – leerkracht groep 8, CBS St. Anthonius, Musselkanaal“Geweldige voordracht!

-snel

– veel informatie, grote lijnen heel duidelijk

– belangrijke boodschap: ‘geloof niet alles, denk na, controleer!

Een heel zinvolle ochtend, waarbij – ik hoop – de leerlingen leren van jouw verhaal. ‘Pestventjes’ verpesten heel veel, voor heel veel mensen en de dompies voeren uit. Hopelijk wil niemand meer een ‘dompie’ zijn!”

Erna Woltinge – leerkracht groep 8, KBS Mgr. Bekkersschool, Veendam“Bert van Vondel geeft de kinderen een nieuwe kijk op hun manier van denken. Jij leert ze dat niet alles is wat het lijkt. Het ontstaan van oorlogen in het algemeen, met de 1e wereldoorlog als uitgangspunt. De kinderen hebben ‘ademloos’ geluisterd”.

Evelien Pinxterhuis – leerkracht groep 7/8, OBS De Clockeslag, Vlagtwedde“Duidelijk, oorspronkelijk beeld van de 1e wereldoorlog gegeven. Leerlingen laten zien dat oorlog zinloos is. Altijd kritisch kijken naar bepaalde ontwikkelingen. Je kunt altijd misleid worden”.

Roel, leerkracht groep 7/8 – CBS De Parel, Muntendam“Top! Niet zomaar een ‘les’ over de Eerste Wereldoorlog maar een ‘denkervaring’ waarin de kinderen uitgedaagd worden om na te denken over wat ze weten, wat ze denken te weten en wat ze denken te denken. Een belangrijke leer- en denkervaring voor jongvolwassenen waarvan over niet al te lange tijd verwacht wordt dat ze autonoom denken. Een boeiende confrontatie; een glimlach; een bulderlach; een frons; kippenvel; een open mond: enkele reacties die elkaar binnen enkele minuten opvolgen.”

Harwin Kuntkes – leerkracht groep 7/8, OBS Parkwijkschool, Stadskanaal