Home » Columns » Hocus Pocus History..

Hocus Pocus History..

.. we decide what you will see

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog staat het voorjaar, en met name de maand mei, in het het teken van vieren en herdenken. Anders dan in vroeger tijden is het niet de terugkeer van nieuw leven en de hoop op een vruchtbare toekomst maar staat juist ellende en vernietiging in het middelpunt van de belangstelling. Decennia lang en generaties later zijn en worden dood en haat telkens weer tot nieuw leven gewekt. Her-beleven, her-denken en na-spelen van alle grauwe gruwelijkheid heeft niet geleid tot wereldvrede of oorlogseinde. Nie wieder Krieg maar tot op de dag van vandaag worden wereldwijd massaal mensenlevens geofferd. Misleiding en bedrog zorgt ervoor dat wij als mens niet bijleren omdat we van nature geneigd zijn de ons voor-gestelde zaken zonder meer voor absolute waarde en enig weten aan te nemen.

Zo weten ‘wij’, want zo is het ons (in elk geval in West-Europa) geleerd, dat we onze vrijheid in 1945 vooral te danken hebben aan de Amerikanen. Met D-Day, de landing op 6 juni 1944 in Frankrijk, bracht Amerika Europa de vrede en verlossing. Ook in de oorlog die daarvoor Europa geselde en waarbij miljoenen mensen omkwamen was het Amerika dat de vrijheid bracht, zo is het beeld dat ons geschetst wordt. Oorlogsleed Europa aangedaan door Deutsche Untermensen, eerst aangevoerd door Kaiser en later door der Fuhrer. Over aanleiding en oorzaak van genoemde twee, maar ook eerdere en latere oorlogen valt veel te zeggen. De Amerikaanse president Woodrow Wilson had hierover een uitgesproken oordeel. Op 5 september 1919 liet hij zich uit over de aard van de zojuist gevoerde oorlog en andere oorlogen: “is er een man of vrouw – ik zou zelfs zeggen, is er een kind – die niet weet dat de oorsprong van oorlogen in de moderne tijd de economische en commerciële concurrentie is? Dit was een economische en handelsoorlog”.

Wat de (na-oorlogse) geschiedschrijvers vastleggen is niets anders dan een politiek-correcte versie en weergave. Ze doet zelden tot nooit recht aan de werkelijkheid en staat in dienst van de overwinnaar(s). Anti-dateren, verdraaien of verzwijgen zijn hierin enkele kenmerkende aspecten. President Wilson had een punt; op 6 april 1917 bracht hij Amerika de oorlog binnen en werd daarmee de lompe boerennatie de grootste speler in het moordspel. Alleen al in 1917 werden uit de door hen gefinancierde dood meer dan 18.000(!) Amerikaanse miljardairs geboren. Met de Amerikaanse inmenging werden haar economische belangen vergroot en beschermd. Amper zeven maanden later werd op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend. Amerika lauwerde zich de vrede toe, maar trok in werkelijkheid wereldmarkt & macht naar zich toe. Dit alles ten koste van in totaal 35.000.000 slachtoffers, waarvan 9.500.000 gedode militairen!

De Amerikaanse verliezen – lees mensenlevens – in WOI bedroeg 114.000 soldaten, gelijk aan 1,2% van het totaal. De verliezen van haar toenmalige coalitiepartner Rusland bedroeg 1.700.000 soldaten, ca. 18% van het totaal, zonder markt- of machtsvergroting. Hiermee vergeleken is voor WOII een gelijksoortige berekening te maken. Op 6 juni 1944 braakt Amerika met landingsvaartuigen tegelijk troepen en wapentuig op Franse stranden om elf maanden later – op 7 mei 1945 – de Duitse wapenstilstand getekend te zien. Amerika wierp zich opnieuw de vredeskrans toe maar trok in werkelijkheid meer (wereld)markt & macht naar zich toe. De verliezen van haar toenmalige coalitiepartner Rusland bedroeg 23.600.000 soldaten, Amerika moest 418.500 dode soldaten afschrijven, omgerekend 1,8 % in vergelijking met het verlies van mensenlevens aan Russische kant(!). Oorlogsbuit en plunderzucht hebben zeker bijgedragen aan de Amerikaanse bloeiperiodes net na de beide oorlogen zoals de ‘roaring twenties’ en de ‘fifties’. Het zijn de economische machthebbers, de machtige bankiers, de banksters die als overwinnaars uit deze en alle andere oorlogen tevoorschijn komen, maar dat staat niet vooraan in welk geschiedenisboek dan ook. Als dat ons weten en onze kennis zou zijn, zou het liegen en bedriegen gestopt kunnen worden en daarmee ook het slachten van mensen, maar… Geschied-en-is .. is gelijk aan Hocus Pocus History, we decide what you will see!