Home » Columns » Kashoggi & Mesjogge!

Kashoggi & Mesjogge!

De media staat bol over de gruwelijke slachting van een niet politiek welgevallige journalist in de Saudische ambassade in Turkije maar zwijgt in nagenoeg alle talen over de door Saudi Barbaria gepleegde massamoord in Yemen!

Om de Eerste Wereldoorlog in haar voordeel te kunnen beslissen sloten de Britten een strategische alliantie met de Arabieren, daarin massief door het zionistische netwerk gesteund. Door zich bij de Geallieerden (Entente) aan te sluiten en tegen Duitsland (Centralen) en haar bondgenoten, (o.a. het Ottomaanse Rijk) op te trekken zou een Arabische Eenheidsstaat als oorlogsbuit mogen worden bijgeschreven. Dit alles geruggensteund door de zionisten die daarbij hun eigen agenda nastreefden.

Met Engelse financiële en militaire steun startte op 5 juni 1916 de Arabische Opstand tegen de Ottomaanse Turken. Onder leiding van de beide zoons van Sayyid Hussein Ibin Ali, de Sjarif van Mekka – de prinsen Abdullah en Faisal – werd er stevig gevochten maar de Arabische Opstand zou eindigen in een Arabische kater, de Engelse verdragspartner sloot achter hun rug om andere verdragen die het eigenbelang beter dienden.

Op 4 juni 1918 voerden Chaim Azriel Weizmann en prins Faisal verkennende gesprekken over mogelijke Arabische steun voor “the establishment of a National home for the Jewish people” in Palestina. Over de hoofden en ten koste van de als minderwaardig beschouwde Palestijnse Arabieren werd door prins Faisal hieraan Arabische medewerking toegezegd met als hoofdprijs de vorming van een zelfstandige en onafhankelijke Arabische eenheidsstaat. De Feisal-Weizmann overeenkomst van 3 januari 1919 is, vanuit Arabische zicht, mogelijk als het meest ultieme verraad te bestempelen. De bedrieger werd bedrogen, de Britse en zionistische toezeggingen bleken van geen enkele waarde.

De politieke smeerlapperij rond de Eerste Wereldoorlog hebben de kaart van het Midden Oosten gevormd tot wat ze nu is, een lappendeken van wingewesten waaruit met behulp van onderdrukking en minachting voor mens en menselijkheid miljarden aan bodemschatten wordt geroofd. Saudi Barbaria – zoals de Syrische cabaretier Treka Zn het land bestempelt – is een van de religieuze terreurstaten dat dankzij vrijwel elke liter autobenzine, stookolie of kerosine in staat is voor miljarden aan tanks en ander verschrikkelijk wapentuig in te zetten tegen politieke tegenstanders en onwillige buurstaten.

De politiek correcte mainstream media gilt moord en brand over de gruwelijke slachting van een niet welgevallige journalist maar zwijgt in nagenoeg alle talen over de massaslachting die door het moordlustige bewind in Saudi Barbaria wordt uitgeoefend in Yemen of over de miljarden steun aan geradicaliseerde religieuze moordgroepen. Waar is de kritische media? Waar zijn de karaktervolle en integere politici? Waar zijn de rechte ruggen? Wie verheft zijn stem? Wie stopt het moorden?

Hoe erg en wreed ook.. de gemartelde en vermoorde journalist Kashoggi staat niet in verhouding tot het leed van miljoenen vernietigde Yemenieten, het is gewoonweg Mesjogge!