Home » Columns » Maak ze af…

Maak ze af…

Het is zaterdagavond 3 juni 2017, zo rond 23.00 uur, als in Londen een witte bestelbus zich over weg en stoep al zigzaggend een dodelijke weg baant. De voetgangers op London Bridge worden als menselijke kegels door de aanstormende bus finaal geschept en menig mensenleven wordt daarbij radicaal vernietigd.

De bestelbus zet over de brug koers naar het uitgaansgebied Borough Market waar de drie inzittenden uit de wagen springen en zich gewapend met messen op de verbijsterde omstanders werpen. Messentrekkend en moordend dringen ze omliggende restaurants en cafés binnen en richten roepend in naam van Allah een waar bloedbad aan onder ruim 50 mensen. Zeven van de in naam van Allah geslachte offers bezwijken, meer dan de helft van de gewonden is levensgevaarlijk gewond.

Gealarmeerde politie die binnen 500 seconden(!) arriveert executeert de aanslagplegers volgens getuigen doelgericht met 3(!) gerichte schoten.

Sadiq Khan, de islamitische burgemeester van Londen, spreekt harde woorden. Theresa Mary Brasier May, de Engelse Premier, noemt deze en recente moordaanslagen een nieuwe trent en stelt moslimextremisten verantwoordelijk. Er wordt een voorzichtige schatting van 20.000 geradicaliseerde islamieten in Engeland genoemd waarvan zo’n 3000 uit Irak en Syrië teruggekomen Jihadisten. De Engelse geheime diensten laten weten dat het hen onmogelijk is al deze potentiële aanslagplegers te volgen. Engeland kan haar borst nat maken, het is niet de vraag OF maar WANNEER de volgende aanslagen gepleegd worden, over het aantal slachtoffers valt geen raming te maken. Honderden zo niet duizenden zullen de komende tijd door geweld sterven. Laat duidelijk zijn dat niet de honderdduizenden in Engeland wonende, goed bedoelende islamitische gelovigen verantwoordelijk zijn maar besef wel dat het geloof an sich als dodelijk instrument ingezet is. Een eeuwenoud beproefd recept.

Door westerse regeringen gesteunde en door het militair industrieel complex opgezette en veroorzaakte oorlogen brengen wereldwijd dood en verderf. Vele honderdduizenden verliezen daarbij het leven, miljoenen lijden daardoor onder kommervolle omstandigheden. De daardoor op gang gebrachte migratiestromen (bewust?) richting het niet islamitische Europa zorgen voor verspreiding van haatzuchtige wraak. De miljoenen migranten die de Europese grenzen oversteken nemen dit als fakkels uit een brandend inferno mee. Elk nuchter en zelfdenkend mens die zich in deze materie verdiept zal tot conclusie komen dat de ellende het resultaat is van een mens verachterende wereldpolitiek. De voormalige Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt zei hierover het volgende: “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Miljoenen migranten met totaal afwijkende traditionele gewoonten, gebruiken, rituelen, religies, ontwikkelingen, het kan haast niet anders dan als een vorm van geïmporteerde tegenstellingen bezien worden. Europa wordt met hun komst en aanwezigheid tot een kruitvat gemaakt en als vanzelf zullen door verspreiding van haatzuchtige wraak door een relatief kleine groep moslimextremisten de religieuze tegen/stellingen worden opgetrokken. Haat zorgt voor moord en doodslag, het wordt steeds luider en duidelijker hoorbaar, de oorlogstrommels luiden in Engeland en Europa! De kampen worden opgesteld, de (extremistische) Islam tegenover de (on) Gelovigen, de allochtone versus autochtone Europeaan, haat brengt haat, dood brengt dood, vernietiging brengt vernietiging.

Elke (vorm van) oorlog is misleiding en bedrog en een misdaad tegen de menselijkheid! Het zijn politici, bankiers en industriëlen die hiervoor ondubbelzinnig en onweerlegbaar de hoofdverantwoordelijkheid dragen. ZIJ zijn de hoofdschuldigen die de slachtingen mogelijk maken! Keer het wiel… besef dat Allah Akhbar uiteindelijk beantwoord zal worden met ..

maak ze af!

……. If it happens, you can bet it was planned that way….