Home » Columns » Macht aan de Mammon, het geld regeert.

Macht aan de Mammon, het geld regeert.

Mammon

Wie de media beheert, beheerst de massa. Hun wil zal wet worden, hun leugen tot waarheid, hun wil geschiedde. Dictators worden verlichte heersers en labiele schlemielen zelfs president.

Fout wordt goed, onrecht wordt recht. Door zichzelf sociaal noemende bestuurders zal de medemenselijkheid op de vuilhopen van de maatschappij geworpen worden als een onrendabel element. Mens, crepeer, maar …. zorg er wél voor dat je de maatschappij niet opzadelt met de kosten.

Meer dan 35% van alle televisiezendtijd wordt vandaag de dag al ingenomen door de boodschappen, waarvan de zelfbewuste en ontwikkelde burger zegt dat deze hem totaal niet beïnvloeden. De massapsychologen en mediamanipulators láten dit dan ook maar zo.

ZIJ weten wel beter, ZIJ hebben een grote commerciële vinger in de consumentenpap, ZIJ voeden en misbruiken op geraffineerde wijze deze vakkundig geknutselde dogma’s. ZIJ weten wat de reclame-dollar en de propaganda euro waar is, nét als alle multinationals die ondanks de betweterige zelfbewuste en ontwikkelde burgers de reclame miljarden over de balk blijven gooien!

Het wrange is.., het is HUN geld dat daarvoor gebruikt wordt. De koopverslaafde consumens betaald zijn eigen verslaving. Auto’s, vakanties, waspoeders, computers, bloemkolen, niets lijkt de zelfbewuste en ontwikkelde burger nog te kunnen bereiken zonder miljarden verslindende campagnes. Hoe dom kunnen die reclamejongens toch zijn…

Macht aan de Mammon, het geld regeert!