Home » Columns » Nazi-Piet

Nazi-Piet

“Zwarte Piet is racisme” dat is tenminste de stelling van o.a. Kick Out Zwarte Piet, de harpijenclub van Jerry Afriyie, na-gejouwd en verder gekrijst door schreeuwers en na-praters. De AIVD, de Nederlandse Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst is in haar in oktober 2018 verschenen rapport ‘Rechts-extremisme in Nederland, een fenomeen in beweging’ een andere overtuiging toegedaan.

Volgens de AIVD heeft ‘rechts’ weinig meer “met thema’s zoals Hitlerverheerlijking of antisemitisme [te maken], maar is vooral anti-islamitisch. Het anti-islamgedachtegoed wordt vaak gecombineerd met ideeën over nationale identiteit. Zo is het behoud van Zwarte Piet een jaarlijks terugkerend thema”, aldus de geheime dienst.

Men is in dit land langzaam maar zeker het verstand en de rede aan het verliezen. Aangevuurd door het gekrijs van vreemdelingenhaat oproepende feminazi’s is men het zicht volledig kwijt geraakt. Waar we het over hebben is een oud, pre-christelijk/pre-religieus MAAN-FEEST. De stand van zon, maan en sterren zijn bepalend en de feesten en rituelen op aarde zijn hieraan gerelateerd, maanfeesten zoals Sint Nicolaas met de licht/donker verbinding maar ook het Islamitisch en Joods Nieuwjaar om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wat nu bekend staat als Sinterklaas is een MAAN-feest. Het is ook de MAAN cyclus die door alle later opgezette religies als basis genomen is voor de ‘eigen absolute’ leer, bijvoorbeeld terug te vinden in het Jodendom en de Islam die volledig schatplichtig zijn aan maan en haar verschijningen. Misschien dat er hier en daar een lichtje gaat branden als men hoort van het vernietigen van eeuwenoude ‘heidense’ beelden en archeologische vondsten door Islamitische terreurgroepen gelijk staat aan het uitwissen van de bron waaruit ook de Islam is ontstaan.

Het behoud van cultureel erfgoed (en nee, nogmaals, dat heeft niets van doen met racisme of slavernij dat men er aan wil koppelen) is net zo min racistisch als neonazistisch.

Even over de feesten die wij hier in West-Europa al eeuwen (en in steeds wisselende gedaanten) vieren:

Sint Maarten (laatste maankwartier van de 10e maan)
Sint Nicolaas (laatste volle maan van de 12e maan)
Nieuwjaar (laatste volle maan van de 12e maan)