Home » Columns » Ont-stem(t)

Ont-stem(t)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Wie zwijgt .. stemt NIET in, gaat NIET akkoord, sluit zich NIET aan, verklaart zich NIET een(s), is het ON-eens! DAT was voor de mensenkudde die in vroeger tijden deze aardkloot bevolkte een duidelijke en uitgemaakte zaak.

Bij gebrek aan internet, wifi, games, praat- & piepshow zaten de burgers, dagelijks en kringelings aan in de dorpsbrink. Daar verhaalden zij rond-om-het-vuur beurtelings aan hun na-buren alle belangrijke wetenswaardigheden, deelden hun ervaring en kennis en werd op basis van – toer-rond/tol-rund (Tolerant) al het van belang zijnde met de groep ge-deeld en samen besluiten genomen.

Men toonde zijn goed-keuring, verleende zijn IN-stemming, al-gedurend het gedeelde, door een met gesloten lippen twee-tonig geluid te laten horen.. ‘mmh, mmh’ … en daarbij een licht naar voren neigende hoofdknik te maken. Geen neigende hoofdknik, geen geluid… geen IN-stem(ming), geen TOE-stem, NIET-stem .. wie zwijgt is het ON-eens!

Het document dat mij als stempas toegezonden is blijft voor het eerst van mijn leven ongeopend in de omslag en stort ik deze voor het nageslacht in mijn archief.Als nooit tevoren lijkt het politieke construct zo verrot, leugenachtig en in verregaande staat van ontbinding. Niets is wat het schijnt of lijkt, Waan en Waarheid zijn zo intens met elkaar versmolten en vermengd met Leugenlogica dat ik mij volledig van stemming onthou.

Ik zwijg, stem niet in, ga niet akkoord, sluit mij niet aan, verklaar mij niet eens, ben het vol-mondig on-eens en heb mijzelf in deze finaal ont-stem(t).