Home » Simsalaboliek

Category Archives: Simsalaboliek

Leaver dea as slaef!

Vuist, Stroom, Protest, Kracht, Woede, Revolutie, Sterk

O jee, o jee, half Nederland heeft op dit moment corona, met pieken tegen de 60.000 positieve testen per dag! Als dat zo door gaat dan heeft iedereen het straks minstens twee keer gehad …

(door Wouter van der Wal)

Gelukkig zijn er nog maar heel erg weinig mensen die er echt ziek van worden. De cijfers van het coronadashboard bevestigen dit beeld. De piek van het aantal opgenomen patiënten, begin december, was al niet extreem hoog en sindsdien daalt het aantal gestaag. Op dit moment is er dus geen aantoonbare correlatie meer tussen de positieve testen enerzijds, en de ziekte waarop getest wordt anderzijds. De maatregelen zijn daar echter nog wél op gebaseerd, terwijl de ziekte zelf in de praktijk geen noemenswaardige problemen meer oplevert.

De maatregelen ZIJN nu dus de crisis. Hef ze op en alle problemen zijn voorbij. Klinkt simpel en dat is het ook. In Engeland zijn ze al zo ver.

Ondanks alles probeert ónze overheid ons wederom zoet te houden met ‘versoepelingen’ en blijft ze ondertussen juist dreigen met nieuwe maatregelen; met de invoering van vrijheidsvergunningen (de QR-pas) en wappiestraf (2-G), ook al is dat in het licht van de huidige ontwikkelingen volslagen onzinnig.

Al die maatregelen zijn niet alleen onwettig en ongegrond, ze zijn ook zeer ongezond. Het is mishandeling. Een goed functionerende overheid zou daarom de noodwetten en maatregelen per direct opheffen en over gaan tot de orde van de dag. Als dat niet gebeurt, dan gaat er iets helemaal niet goed daar in Den Haag. En dan zouden die gekke wappies nog wel eens gelijk kunnen krijgen met hun vreselijke complot-doemscenario’s. Dat lijkt me niet iets dat we willen. Of wel soms?

Dus, stel dat het zo ver komt dat onze regering blijft weigeren de noodwetten op te heffen en doorzet met het optuigen van een uitgebreid landelijk controlesysteem, waarmee ze onder meer burgers actief uit kunnen sluiten van maatschappelijke deelname, zullen we dan met elkaar afspreken dat we daar gewoon niet aan meewerken? Ondanks dat er gedreigd wordt met hoge boetes en andere straffen? Onder het aloude motto: Leaver dea as slaef!

Dat kan en dat mag. Want in een democratie, dat Nederland pretendeert te zijn, is het volk leidend voor het beleid dat wordt gevoerd en politici dienen iedere burger, zonder uitzondering, te vertegenwoordigen. Leaver dea as slaef!

Augustus de oogstmaand

Klatschmohn

Overdag trekken dikke stapelwolken langs de lucht, dazen plagen grazend vee, kleurrijke vlinders fladderen van bloem naar bloem en krekels en sprinkhanen tjilpen in de struiken en het gras. In deze tijd is het goed om afscheid te nemen van het beeldscherm en jezelf onder te dompelen in deze natuurlijke wonderen.

Vertaald uit het Duits, 31 juli 2021 – Tekst: Wolf-Dieter Storl

De kosmische warmte voedt de geleidelijk rijpende druiven, vruchten en zaden. De Indianen zeggen dat het gezang van de vogels en het rijzende en dalende gezang van de krekels en andere insecten het rijpingsproces ondersteunen. Er zijn nu wetenschappelijke studies die suggereren dat er misschien iets aan de hand is.

Oogstmaand”, “snijmaand” of “oogst” noemden onze voorouders augustus, want nu begint de graanoogst. Het Graanoogstfestival, een van de oudste landelijke festivals, vindt zijn oorsprong in het Neolithicum.

De veldgewassen werden door de eerste boeren beschouwd als kinderen van moeder aarde. De aardgodin rouwt om haar. Zij was de oorspronkelijke Mater Dolorosa, de Moeder van Smarten die verzoend moest worden. En – dit is wat de oude historici denken te weten – soms was een mensenoffer nodig om dat te doen.

Lange tijd, tot aan de rand van de moderne tijd, geloofden de plattelandsmensen dat er een groeigeest, een “vruchtbaarheidsdemon”, aan het werk was op het veld. Het is de “graanwolf”, de stierkater, de graanbok, de graanbeer, het graanzwijn die zijn banen beweegt in het wuivende graanveld. Of het is de Korenmoeder die soms verscheen als een in het wit gehulde vrouw; het is de “oude”, de Baba van de Slavische volkeren. In Engeland heet de laatste schoof “John Barleycorn”, in Schotland is het de Cailleach, de “oude vrouw”.

In de voorchristelijke tijden waren er graanpriesters – ze droegen witte gewaden en hun haar was lang en samengeklit – wiens taak het was om het graan kort voor de oogst te zegenen door in de vier hoeken van het veld wat korenaren af te snijden en groene takken of Arnica in de grond te steken. Dit moest voorkomen dat de graanmolen het veld verliet.

Bilwisse – Goblins (“zij die wonderbaarlijke dingen weten”) werden deze priesters genoemd. Later werden ze onder kerkelijke invloed verklaard tot graanplagen, demonen die ’s nachts graan hakten en er vreemde patronen in achterlieten.

Zelfs in historische tijden maaiden mannen met zeisen door het rijpe korenveld; de vrouwen volgden en bonden de schoven vast. De groeigeest vluchtte voor de maaiers uit. Ten slotte, in het nauw gedreven, zocht hij zijn toevlucht in de laatste schoof. Deze werd opgesierd met bloemen – zon-gele Jacobkruiden, witte kamilles, rode en blauwe korenbloemen, rode klaprozen – en reed, tot gejuich, als een godheid op de oogstwagen het dorp binnen. Daarna werd de oogst uitgebreid gevierd en werden de goden gedankt. Dit oogstfeest, dat archaïsche, neolithische kenmerken heeft, werd in heel Europa op dezelfde manier gevierd.

De Keltische goden

Voor de Kelten was het oogstfeest in augustus een feest van vuur. Overal op de hoogten laaiden machtige vuren op. In de jaarlijkse cyclus stond deze viering lijnrecht tegenover het feest van Brigit, de godin van de lente. Hun feest – de christenen veranderden het in Lichtmis – was een feest van water; Het ijs en de sneeuw smelten en de zaden ontkiemen.

In de hete augustusdagen daarentegen veranderde de mooie, jonge zonnegod Belenos (Bhel) in de vurige, stralende vuurgod Lugus (Lugh), de “meester van alle kunsten”, de “leeuw met een vaste hand” , die verspilt wat is geworden om te verdorren en leidt tot ontbinding in een spirituele dimensie; het vertegenwoordigt het principe van perfectie en de vervulling van het lot.

Lugus is het vuur dat het staal verhardt, de hitte die het fruit, de bessen en vruchten rijpheid en zoetheid geeft. Hij haalt de melkrijpheid uit de granen en verandert ze in stevige, gouden pitten. Met zijn vuurademhaling verandert hij het maanachtige, vlezige groen van de kruiden in fijn gevederde, geurige structuren; hij verrijkt ze met geneeskrachtige, essentiële en vette oliën, balsems en harsen.

Hij is ook de terminator die corrupte heersers en meesters van leugens hun welverdiende dood brengt. Deze augustusbrand is zijn huwelijk met Annona (Rosmerta), de matrone met de hoorn des overvloeds, de graanmoeder, de kostwinner van de wereld.

Lugus

Overeenkomend met de Noord-Duitsers is Loki, de vuurgod, in wie de christelijke missionarissen de duivel zagen. Ook hij is een oogstgod. In de Noordse legende wordt gezegd dat hij het gouden haar van Sif, de godin van het korenveld en de vrouw van de onweersgod Thor, met zijn sikkel afsneed. De machtige Thor wilde er al zijn botten voor breken, maar Loki beloofde dat hij het komende jaar haar haar (het korenveld) weer zou laten groeien.

Broodmassa of Lammas

De Angelsaksen noemden het festival Loaf-Mass (of Lammas), de mis of viering van het eerste brood. Het was gebruikelijk dat de vrouw des huizes (het Engelse woord dame komt van het Angelsaksische hlofdige = brooddeegmenger) om brood te bakken van de korrels van de eerste met de hand geplukte schoof en deze te laten zegenen. Omdat het graan de basis van het leven is, was het een belangrijke cultus.

Voor mensen die in een ontgoochelde digitale wereld leven, zijn dit slechts oude verzonnen verhalen. Maar de natuur laat zich niet alleen beschrijven met cijfers, diagrammen, statistieken en dergelijke, maar ook met plaatjes. Zowel heidens als christelijk. Deze richten zich niet alleen op de hersenen, maar ook op onze ziel. De ware, picturale verbeeldingen voeden de ziel. De bevlogen jonge dichter Novalis wist dit al:

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,
Wenn die so singen oder küssen
Mehr als die Tiefgelehrten wissen
Wenn sich die Welt ins freie Leben,
Und in die „freie“ Welt wird zurückbegeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die „alten“ wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor Einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.

Vermanende Staven

Vermanende Staven als doorgeknoopt touw

Vastgebonden, Saamhorigheid, Koppelverkoop, Teamwork

Voorafgaand aan de komst van de religieuze systemen zoals nu bekend ontleenden voorgaande beschavingen wereldwijd hun kennis en weten aan de stand van de hemellichamen. Niet alleen om de wisselingen van seizoenen te bepalen maar bijvoorbeeld ook de meest geëigende momenten te benoemen om het land te bewerken, de jacht aan te vangen, te zaaien en oogsten of zich voor te bereiden op de komst van de koudere perioden.

Om dit en nog oneindig veel meer te kunnen voorzien werd gebruik gemaakt van de eeuwigdurende en repeterende standwisselingen en schijngestalten van Zon, Maan en Sterren. Niet alleen op het Zuidelijk Halfrond maar evenzo op het Noordelijk Halfrond.

Veel wereldburgers zijn bekend met de Zonnetempels van voorgaande Zuid-Amerikaanse beschavingen en die uit oud-Egypte, China of Azië om enkelen te benoemen. Ook op het Noordelijk Halfrond werd van exact dezelfde levensbelangrijke informatie gebruik gemaakt, informatie welke niet alleen door orale over-levering maar meerlagig aan opvolgende generaties overgedragen werd.

Dit alles door kennis te koppelen aan symbolen, tekens, vormen en kleuren, die op hun beurt weer werden verweven aan gebaren, gewoonten en repeterende rituelen, maar ook ondergebracht werden in taal en spraak.

Zoals gezegd spelen de Zon, Maan en sterren(beelden) hierin een be-palende rol, iets wat ze ook vandaag de dag spelen in bijvoorbeeld het jodendom, christendom en de islam om maar een paar wereld-religies te benoemen.

Zo is de islam net als het jodendom een op de maancyclus gebaseerde en gecreëerde religie maar is het volledig schatplichtig aan het voorafgaande – volledig aan de natuurlijke stand der dingen gekoppelde – pre-religieuze weten en inzicht. Enorme bouwwerken in de vorm van piramides, kunstig in rots en steen uitgespaarde tempels en megalithische bouwsels spelen een bepalende rol in kosmische kennisoverdracht.

De verschijningsvormen van de schijngestalten van de maan werden door de Noordse Volken op enig moment door middel van kerven vastgelegd in staafvormige, cirkel dan wel (k)ring- en hoefijzervormige objecten van o.a. steen, been, bot, hout. Bij aanvang van de door over-erving ervaren repeterende start werd de nieuwe levenscyclus bepaald door de eerste Volle Maan na het moment van de Winter Zonnewende door middel van de eerste kerf als start te ‘Staven’. Als het ware een ‘eerste-knoop-in-de-zakdoek’ aanbrengen.

De Winter Zonnewende vind plaats wanneer de zon op haar laagste stand aan de hemel staat, iets dat volgens de huidig geldende kalender voor het Noordelijk Halfrond rond de datum van 21-december plaats vind.

De bijbehorende schijngestalte van de maan in de opvolgende nacht is die van het Eerste Kwartier, dat wil zeggen dat de rechterzijde van de maan belicht is. De eerstvolgende Volle Maan werd door de Noordse Volken symbolisch verbeeldt door een open (k)ring boven de eerst aangebrachte kerf en werd daarmee de start van de nieuwe levenscyclus ‘gestaafd’.

Elke opvolgende dag werd per kerf vastgelegd – gestaafd – en werden de waargenomen (basis) schijngestalten van de maan aangebracht wanneer deze plaatsvonden. Het opvolgende Laatste Kwartier door middel van een (k)ring die alleen aan de linkerhelft open en aan rechter zijde gesloten/gevuld was, Nieuwe Maan door middel van een (k)ring die in zijn geheel gesloten/gevuld was en Eerste Kwartier die door middel van een (k)ring die alleen aan de rechterhelft open en aan linker zijde gesloten/gevuld was.

Op deze wijze werden alle vier bepalende maan-standen – (maan(d) periode na maan(d) periode – aangebracht die met de passerende seizoenen plaatsvonden tot aan het eeuwig repeterende moment van hergeboorte. Gekerfd in een staaf heeft deze een winter- en zomerzijde die – gekoppeld aan de schijngestalten van de maan. De zomerzijde geldt van 14 april tot 13 oktober en de winterzijde van 14 oktober tot 13 april.

Per woongebied en lengte en breedtegraad kan/zal dit iets verschillen. Ook de vastlegging in (k)ringvorm kan voor een zomerzijde en winterzijde gekozen worden. Het vastleggen van de maanstanden is een van de eerste taken waarmee begonnen wordt voor het opzetten van een Maan-Staf, een Kerf-Kalender of zo u wilt een Pineut (wachter). Aanvullende tekens en symbolen worden in opvolgende bijdrage aangekaart.

Dit is een eerste aanzet en is allesbehalve compleet in haar bewoordingen maar bedoeld om in gezamenlijkheid te komen tot het bewaren en herontdekken van eeuwenoude kennis en wetenschap die van elementair belang is om te begrijpen waarom de wereldreligies het van belang vinden zich deze kennis te ontvreemden en toe te eigenen en misbruikt wordt en tegen-gesteld en in het nadeel van de wereldbewoners toegepast wordt. Kennis is macht, neem terug wat van u is, keer het wiel met behulp van de Vermanende Staven.

(uw aanvullingen en correcties graag per BP)

Weldadige Welmoed

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, buiten en natuur

De zon stond laag boven de kim, ze was nog jong en onervaren, het was pas twaalf dagen na haar ommekeer en hergeboorte. Op eerste dageraad van 112.233 jaarwielen NA Weldadige Welmoed (zoals de aanvang was benoemd door de volksplanting in Schubbekutteveen) wentelde sinds mensenheugenis de levens(k)ring van planeet Terra.

Het Finster, de donkerte, werd opnieuw verdreven door het welkome zonlicht en weldadige warmte. Terra werd weer vruchtbaar en ’t leven kwam in bloei, waarna de zon zich als in voorgaande eeuwen in eigen (k)ring terugtrok, ten ruste legde om dan na winterzonnewende opnieuw en overvloedig Terra te om-ringen met haar levensbrengend licht en warmte.

De zon be-paalt de daglengte, de maan de lengte van de nacht en niet volgens eeuwen later aangebrachte religieus georiënteerde en gewenste tijdsindelingen of aanvangsdata, maar door-en-middel van de oneindige repeterende krans-/(k)ring-loop van Zon, Maan en sterren.Weldadige Welmoed was de aanvang van de tijdrekening voor hen die in de Oostelijke Wouden ten Noorden van planeet Terra leefden. Als de Zon het laagst stond, daags voorafgaand aan het Finster en dat de Maan rechts de helft van haar gezicht liet zien, dan .. dan brak het nieuwe (k)ring/wiel aan.

Na drie op-volgende pogingen kroop de zon weer met haarlengtes hoger aan de kim in de (k)ring en was de eerstvolgende Volle Maan de meet-staaf/ maat-staf voor de (op)komende tijden waarin zaken zoals gezaaid, bevrucht, verzorgd, geoogst kon worden. Vandaag is het de 12e dag van 112.233 jaarwielen na Weldadige Welmoed, nu benoemd tot Januari 1 van het jaar 2021 NA Christus, OF zo men wil 5.781 jaar NA de wereldschepping zoals door Joden aangehangen wordt, OF 2.642 jaar NA de migratie van Mohammed naar Jathrib zoals de Islamieten bezweren, OF 4.717 jaar NA de kroning van de eerste Chinese koning, OF….

Allen gebruiken maan en zon als be-palende eenheid, zoals de oer-/ eerste volkeren en beschavingen die in de Oostelijke Wouden ten Noorden van de Terra leefden, eeuwenlang en voorafgaand aan de nakomende religieuze besturingssystemen. Zij …. schreven geschiedenis vanaf en NA Weldadige Welmoed.

Winterzonnewende

Afbeelding kan het volgende bevatten: vuur en nacht

Maandag, de 21e december 2020 is het weer zo ver, dan is het Winterzonnewende, het moment dat het Nieuwe Jaar(wiel) aanbreekt. Globaal gemeten telt deze dag 8 zonuren en is daarmee de kortste dag van het jaar. Drie kwartieren voorbij 8 uur stijgt de zon boven de horizon, rond 11 uur bereikt ze haar hoogste punt en staat ze het laagst in de zonnehoek. (14,5°)

8 Uur later, en een kwartier na 16 uur (2 x 8) zakt ze weer over de horizon. De bijbehorende maanstand is het Eerste Kwartier die drie kwartieren in de nacht van 21- 22 december haar schijngestalte inneemt. De Zonnewende is het officiële begin van de winter op het noordelijk halfrond en dat van de zomer op het zuidelijk halfrond.

Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar en komen twee van de helderste planeten van het zonnestelsel, Jupiter en Saturnus, aan de nachthemel vlak naast elkaar te staan om (ogenschijnlijk) samen te smelten tot een superster, iets dat in 1623 voor het laatst plaatsgevonden heeft. In werkelijkheid staan ze miljoenen kilometers van elkaar verwijderd. De beide planeten stonden in het jaar 7 v. Chr. in dezelfde verhouding tot elkaar aan de nachthemel en is daarmee de astronomische verklaring voor de Bijbelse ‘Ster van Bethlehem’.

Op de kortste dag van het jaar wordt na drie dagen schijnbare stilstand de nieuwe zo(o)n geboren en begint de zon aan zijn eeuwige terugkomst, de dagen worden langer. Haar gele stralen vergroenen de aarde en maakt haar vruchtbaar. Het is het einde van de duisternis, het feest van het terugkerende licht wordt gevierd waarmee de terugkomst gevierd wordt van het nieuwe, het her-leven, van nieuwe gewassen.

Men viert blij uitbundig met vrienden en familieleden de terugkomst van het licht. Eten, drinken en muziek, het feest van de toekomst, van de verwachting en de hoop op een goede, gezonde, liefdevolle en vredevolle toekomst, zonder strijd, geweld, ellende en dood.

Het feest rond het verwarmende vuur van de boomstronk, een eeuwenoude traditie die terugvoert op een oud, voorchristelijk gebruik waarbij het houtblok (vaak eik maar ook vruchtboomhout) in de eigen haard opgestookt werd. De stronk werd aangestoken met bewaarde sintels van de voorgaande Midwinterviering en moest zo lang mogelijk brandende gehouden worden om geluk te brengen in het aankomende jaar.

Soms werd de stronk met wijn of gezouten water besprenkeld ter vergroting van voorspoed en bracht de as geluk en werd uitgestrooid over de te bewerken velden. Sintels ervan werden bewaard voor het opvolgende jaarfeest en gebruikt om het vuur brandende te houden en binnenshuis bewaarde as bood bescherming tegen bliksem.

Voordat het eeuwenoude feest ge-KERST-end werd, was (en is het nog immer) een van de belangrijkste wiel-feesten van het 8-spakige jaarwiel dat misschien wel te vertalen is als een meervoudige machtige codex dat inzicht geeft over leven, dood, zaaien en oogsten, zon en maan, winter en zomer. Zo is op een kwart-rond van het wiel – Drie Uur – (rond 21 maart) het aantal zonuren toegenomen tot 12 uren per dag en start daarmee het groeiseizoen.

Op het half-rond van het wiel – Zes Uur – (rond 21 juni) is het aantal zonuren tot ruim 16 uren (2 x 8) toegenomen en op driekwart-rond van het wiel – Negen Uur – (21 september) zakken het aantal zonuren weer onder de 12 zonuren per dag. Essentiële kennis die eeuwenlang middels wielfeesten overgedragen werd.

De bij Kerst gebruikte rituelen en symbolen zoals de kransen, de hulst met rode bessen, de appels en lichtjes in de bomen en de bomen zelf, het zijn in wezen gekaapte elementen aangevuld met religieus gewenste en bijgebogen aanhangsels. Zoals het Detri-Hair, dat van oudsher in de wiel-as van het 8-spakige rad werd afgebeeld en dat in veel kerken nog te zien in de vensters, de drie-hazen, het teken van vruchtbaarheid.

Winterzonnewende, de aarde is opnieuw zwanger, de natuur herleeft, geboorte van nieuw leven is aanstaand, de Nieuwe Zon die leven brengt. Het is de tijd van de Greenman – groenman/huilman.

Groen, Geel en Rood, dat zijn de kleuren die verbonden zijn aan de Winterzonnewende, en dit is wat ze symboliseren: Groen = de kleur die het levensvatbare gewas symboliseert – Geel = het zon/licht dat het gewas het leven (terug)schenkt en tot wasdom brengt – Rood = dat de voortzetting van het leven symboliseert, de doorlopende bloedlijn.

Een nieuw leven, een nieuwe tijd, het oude heeft afgedaan, al eeuwen wentelt wereldwijd het wiel: Winterzonnewende.

(Print uit – schrijf over – sla op!)

Versteende Vruchtbaarheid

In de (Hindoeïstische) Shri Bhairavar Tempel in India met een bewijsbare ouderdom meer dan 1000 jaar (en claims van duizenden jaren meer) zijn eeuwenoude en in steen uitgewerkte afbeeldingen te vinden van de menselijke voortplanting.

Op 8-zijdig gevormde pilaren zijn verschillende stadia van menselijke bevruchting tot aan geboorte afgebeeld. Te zien is hoe een spermatozoïde en eicel (in meerlagige en meerduidige afbeelding-en) bij bepaalde maan-stonde benaderd wordt en de verschillende stadia van de ontwikkeling van het kind in de moederschoot vanaf de conceptie tot aan de geboorte. Dit alles verweven met eeuwenoude astronomische en astrologische kennis, wetenschap, mystiek en symboliek.

Verbeelde kennis welke ook door vertellingen in orale overlevering voortleefde. Eeuwenoude kennis die wereldwijd gekend geweest is en waarvan door overlevering en uit restanten van diverse culturen en beschavingen kenmerkende elementen bewaard gebleven zijn tot aan de dagen van nu. Kenmerkend in alles is de positie & stond/stand van de hemellichamen, de stand van zon en maan in verhouding tot de sterren/ver-beeld.Bijgaand een afbeelding van een kind in volgroeide staat, afgebeeld in een zespuntige ster welke de moederschoot verbeeldt.

De 6-puntige ster symboliseert o.a. hoe man & vrouw (en dat ook al sinds mensenheugenis) enkel in symbiose en gelijkwaardigheid zichzelf overleven, zich kunnen voortplanten door nieuw leven te geven door zich te achten / 8-en. De man <=> naar boven gerichte driehoek = 6, vrouw <=> naar onder gerichte driehoek = 9. Deze twee driehoeken in elkaar vervlochten laat de zes-ster ontstaan, een seiz/sexter, een symbool dat oneindig en voor eigen (religieuze/occulte) doeleinden gekaapt is.

De twee cijfers geven (aan-elkaar-getekend) ‘Ge-evend’ de figuur 8 (6 + 9 = 8) en daarmee de onverbrekelijke en vruchtbare verbinding aangevend tussen man-en-vrouw die zich aan-elkaar hechten, zij zichzelf tot vruchtbaarheid ge-8/ge-echt, gehecht hebben, een eeuwig durend repeterend verband/verbond.

Merk op dat de navelstreng afgebeeld is in de vorm van het cijfer 8, de symbiose van 6 en 9, kind in moeder-schoot (de vrouw – 9) = de naar onder gerichte driehoek. Over-eeuwigende kennis van man en vrouw, die in echt/acht verbonden, ge-echt/ge-acht zijn, de eigen bloedlijn kunnen en blijven doorzetten, nieuw leven geven en daarmee de kring-loop = rond-gang van het oneindige bewerkstelligen.

De eeuwenoude symboliek is ook nu (nog) alom en rondom terug te vinden, ook in alle landen van West-Europa, in uw eigen provincie, gemeente, woonplaats, opgesloten in gebruiken, taal, gewoonten, rituelen, in gebouwen tot op begraafplaatsen toe en als men het eenmaal (h)erkend zal het ‘ik zie ik zie wat ik nooit zag’ zijn.

(Print uit – schrijf over – sla op!)

Shri Bhairavar Tempel, gelegen aan Tiruppur Road, de doorgaande weg van Palladam naar Dharapuram, Kundadam, Tamil Nadu, 638702, India, tel.: +91 4258 263 301 (illustratie: N.N.)

Senseless!

“The non-medical face mask does not protect the wearer against the coronavirus,” said Prof. Dr Alex Friedrich, Head of the Department of Microbiology and Infectious Diseases at the UMCG. (Groningen – The Netherlands)

Virologist Friedrich, who is part of the (Dutch) Outbreak Managament Team, not exactly a conspiracy nut or aluminum hat, had this recorded again on July 24, 2020 by the Dagblad van het Noorden. But.. the fear marches!

The frightened herd allows itself to be muzzled by the ‘advice’ of the sniffed politicians in The Hague like tame sheep. In bus, tram and train and – if it is up to the politicians – soon also in pub & club and all other public places, the Jumbo, Aldi, Appie… and we, Lagelanders, just like the Eastern neighbors will soon be marching ‘im Gleichschritt mit , die maske auf, die reihen fest schlossen…’

Colourminded..

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Het nieuwe decennium startte met veel leuke gesprekken en ontmoetingen, mailtjes maar meer nog whatsapp berichten en enkele telefoontjes over onderwerpen die niet onverdeeld vreugdevol waren, alle ingrediënten van het leven, het zoet, zout en zuur waren er in gemengd, het is de meerkleurigheid van het palet dat ook mijn leven kleur geeft.

Mensen met de meest verschillende opvattingen al dan niet in levende lijve of in digitale aanwezigheid kleuren mijn denken, verruimen mijn blik, houden me scherp en geven inzicht. Het zorgt ervoor dat ik onderwerpen die in de media stekend opgevoerd worden en soms hoog oplaaien vanuit verschillende (politieke & religieuze) invalshoeken bezien en beoordeeld over mijn beeldscherm voorbij mag scrollen.

Heb dank mijn diverse en verschillige Facebookvrienden dat jullie mij van jullie gedachten, denksels en overtuigingen deelgenoot maken, zo verschillig als deze ook zijn. Ook ik deel zaken waarvan ik meen dat ze wetenswaardig zijn, zelfs al zijn ze een ander niet welgevallig. Blij dat dit (nog) mogelijk is, dat de tijdgeest (nog) niet zo ver verwrongen is dat dit (nog) kan.

Met evenveel genoegen onderhoud ik contact met mensen die zich met politiek afzonderlijke mutsen tooien of tegengestelde (a-) religieuze stempels voorzien. Mijn grootste interesse ligt al meer dan 50 jaar bij het onderwerp oorlog, niet alleen die 2e massaslachting, die als een dodelijk smorende deken over ons denken is gedrapeerd en onze blik volledig vervormd, maar de strijd tegen en door de mens in zijn geheel en de middelen die daarbij aangewend worden.

Het stemt me niet gerust, het dodelijke monster is dichterbij geslopen dan ooit, heeft zich haast onzichtbaar op onze huid, in onze geest en ons denken weten te vestigen, heeft zich als een vreselijk virus in ons Zijn gehecht. Niet frontaal maar sluipend, de mens misleidend en bedriegend. De mens die gevreesd wordt.

Als wij als mens weer in staat zijn zelf te denken, de eigen verantwoording weer opnemen, zullen en kunnen wij in gezamenlijkheid het beest de nek omdraaien. Het meerkoppige monster zal gehakt worden. Belangrijk is daarbij dat we ons niet moeten laten verblinden door de kleurige etiketten van welke politieke/(in-)correcte signatuur of religieuze gemutstheid dan ook en haatzaaiende predikers en oorlogszuchtigen bij de naam noemen.

Leugenaars gebruiken hetzelfde alfabet, liegen en bedriegen is het vak van in de schaapskleren verpakte politieke wolven, die, overtuigd als ze van zichzelf zijn, de mensenkudde misleid. Zolang als wij er in slagen ons niet blind te staren op politieke of religieuze correctheid zal bloed nooit in goud omgezet kunnen worden, alle kleuren vormen samen de regenboog, alle waarheden vormen samen de werkelijkheid.. wees Colorminded

Poffert… een oud Groninger streekproduct?

‘Poffert’ is de naam van de tulbandvormige broodcake met een gat in het midden. In de provincie Groningen kent men de Poffert als een traditioneel streekproduct dat (echter ten onrechte) nogal eens geassocieerd wordt met makkelijke mondkost dat vaak door het armere bevolkingsdeel gegeten werd.

De Poffert werd oorspronkelijk in de wintermaanden, het voorjaar, volzomer en herfst gegeten en is allesbehalve armeluiskost. In werkelijkheid is het een met rijke symboliek overladen traditioneel feestbrood dat zijn oorsprong kent in pre-Germaanse tijden, vér voor de kerstening.

De schrijfwijze van dit verrukkelijke feestbrood kent plaatselijk kleine verschillen zoals Povvert en Povverd. Orale overlevering en daarbij optredende klank- en later schrijfverbastering is hiervan de reden. In vroeger tijden was – met name in Noord-Groningen – ook wel de naam Boffert in gebruik. Als hoofdmaaltijd of nagerecht wordt het vandaag de dag (liefst warm) gegeten, gedoopt in gesmolten roomboter en (bruine) suiker. Hierop zijn dan weer plaatselijk verschillende variaties, zoals het overgieten met spekvet, warme melk waarin al dan niet salie en/of suiker is meegekookt (Saliemelk), (appel)stroop, honing, (warme of koude) vanillesaus met rode bessen, etc.

De ingrediënten van een Poffert verschillen plaatselijk maar bestaat de receptuur hoofdzakelijk uit bloem, zout, suiker en rijsmiddel (in de vorm van gist of bakpoeder). Afhankelijk van de soort Poffert (de zoete of hartige variant) worden ei, melk, spek, vet, ui of worst toegevoegd. Vanillesuiker, saffraan en kaneel worden in de zoete variant ook veelvuldig gebruikt en neemt honing de plaats soms in van suiker. Als vulling kent de Poffert daarnaast ook appel, peer, krenten, rozijnen, sukade en diverse noten en diverse gedroogde vruchten.

Het beslag wordt in een ronde conische en van spiraalvormige inkepingen voorziene Poffertvorm gedaan. De meest gebruikte en bekende vorm is van vertind blik met een bijpassend deksel, de zogenaamde Poffertpan of Pofferttrommel. Nieuwe typen Poffertvormen zijn gemaakt van aluminium of bezitten een antiaanbaklaag. In vroegere tijden waren de vormen van geëmailleerd staal of vervaardigd uit geglazuurd keramiek.

Volgens traditie wordt de Groningse Poffert niet in de oven gebakken maar gegaard door hem in een pan met heet water als het ware klaar te stomen (au-bain-marie). Doordat de Poffertvorm afgesloten is en in een vochtige omgeving gegaard wordt is het resultaat een smakelijke broodcake. De gebruikte vulling zorgt niet alleen voor smaak maar zorgt er ook voor dat het niet te snel uitdroogt. Het in een pan met water garen – het letterlijk klaarstomen – heeft daarnaast een vrijwel vergeten betekenis. Het symboliseert vruchtbaarheid en kan gezien worden als kindje-in-moeders-schoot.

Dat achter de Poffert veel meer én oeroude symboliek schuil gaat is een onbekende wetenschap. Hoewel wereldbekend in eigen provincie als een typisch traditioneel Gronings gerecht heeft de Poffert een ongekende symbolische meerwaarde. Het kent een eeuwenoude, pre-christelijk, pre-Germaanse oorsprong met zelfs wereldwijde verspreiding en verwantschap aan oer-culturen. Van origine is de Poffert een ritueel feestbrood dat in het Groninger erfgoed perfect bewaard gebleven is. Het is wereldwijd bij gelijkblijvende symboliek onder verschillende variaties en vormen en door klinker- en klankverschuiving onder diverse andere benamingen bekend.

De wens naar voorspoed, veiligheid, vrede en vruchtbaarheid zijn bijbehorende kernbegrippen en spelen naast de kleuren groen, rood en geel en zwart ook cilindrische vormen een belangrijke rol. Bij het bereiden, door het nuttigen, het geven of ontvangen van dit ‘brood’ wordt al het goede toegewenst en afgesmeekt, verbindingen gelegd, banden gesloten, bonden geslagen en afspraken verzegeld. Bij huwelijk en geboorte maar ook bij het planten, zaaien, maaien, oogsten de seizoenswisseling, bij leven, dood en alle andere voor de mens zo ingrijpende zaken maakte het ‘brood’ altijd prominent deel uit van de bijbehorende rituelen. Poëtisch verwoord is het ‘brood’ (zo ook de Poffert) een synoniem voor hoop en belofte…., een gebed ineen.

Behalve in de provincie Groningen is Poffert onder deze naam bekend in delen van Drenthe. In het aan Groningen grenzende Duitse gebied Niedersachsen kent men het onder de namen Puffer, Puffet en Puffert. Op het eiland Ameland (her)kent men het onder de streekeigen naam Boffet’ – (in de plaatsen Hollem en Ballum). In het nabijgelegen Nes en Buren is het onder de naam Bolster bekend. Langs de Nederlandse oostgrens wordt de naam Pork gebruikt en in andere gebieden in Nederland, zoals in West-Friesland en de Zaanstreek staat het als Ketelkoek bekend. De in heel Nederland bekende Tulbandcake is direct verwant aan de Poffert.

Onder tal van andere benamingen is de tulbandvorige broodcake ver buiten de provinciegrenzen van Groningen en landsgrens bekend. Op details verschillend van receptuur, vorm en uitvoering, in naam en klank afwijkend maar van oorsprong en symboliek gelijk.

(Print uit – schrijf over – sla op!)

(Uittreksel manuscript ‘Poffert – Gekerstend Godenbrood’ – B. van Vondel – 2012)

Wheels of Fore-tune

Een foto van een schuurtje in een zijstraatje in een Gronings dorp, een van de vele honderdduizenden die er vandaag de dag nog steeds te vinden zijn en niet alleen in Nederland en België en dat in vele variaties, verschijningsvormen en benamingen. Het wiel van fortuin, het-maal-kruis, het-links-en-rechtsom-draaiende wiel van fortuin, het wheel of fortune, the Eye of Horus, het huil/uil-gat, het geboortekanaal, etc. Het overvloed en voorspoed afsmeken c.q. vragen verbeeldend in het op-gaande/op-staande geveldeel. Wheels of Fore-tune, de voor-spoed-vragende-wielen.

(Print uit – schrijf over – sla op!)