Home » Simsalaboliek (Page 2)

Category Archives: Simsalaboliek

Sint Maarten 2018

Met lichtjes langs de deur

Sint Maarten is in de kern een pre-religieus feest, een ‘jaar-wiel’ ritueel/feest dat al sinds mensenheugenis plaats vindt ten tijde van het laatste maankwartier van de 10e maan(d).

Heeft te maken met het wenden/keren van de maan/stand/halo. en in gekerstende (door het christendom gekopieerde) vorm is dit feest vastgeplakt aan de Heilige Martinus.

We vieren dit feest vandaag de dag op de later bepaalde datum, namelijk op de 11e dag van de 11e maand. Het in ere houden van eeuwenoude overleverde tradities houdt ook onszelf als mens en maatschappij overeind en stabiel.

Lang Leve Sint Maarten, met lichtjes langs de deur, dit jaar in het Oldambt op 10 november

Pineut & Pinnacle

De Pineut maakt onderdeel uit van een uiterst geraffineerd, oer-oud systeem waarmee en waardoor elementaire kennis en weten wordt overgedragen. Zij die de daarin vervatte taal en be-teken(i)s weten te lezen, kunnen beschikken over kennis van existentiële en eeuwige waarden met betrekking tot (over)leven en dood over Gut (Goed) en Eufil (slecht). Het wisselen van seizoenen, de standen van zon en maan en de fysieke invloeden van andere hemellichamen met betrekking tot het planten, zaaien en oogsten is hierin meerlagig besloten, zo ook het onverbrekelijk en harmonieus samenleven.

Ook haar fysieke vorm alsook de benaming die vele variaties in talloze talen kent is onlosmakelijk woordverwant en draagt een eenzelvige en gelijke duiding. In zekere zin is de Pineut gelijk te stellen als de eeuwige hoeder en (be)waker, zelfs zonder de kennisoverdracht versterkende versierselen aan bovenzijde van de haaks op elkaar staande kruisen die horizontaal gezien vier naar boven gerichte en vier naar onder gerichte driehoeken tonen en verticaal acht lijnen laten zien.

Meerlagig kunnen de vier verschillende naar boven en naar onder gerichte driehoeken onder andere geduid worden als de vier seizoenen met de tussenliggende vier (ver)e(ff)eningen. De acht kruisende lijnen ondersteunen o.a. de seizoenen en eveningen alsook de acht maanstanden, symboliseert ze de balans tussen voorspoed en tegenspoed en talloze andere in haar verbeelding(en) opgeslagen kennis. De Pineut is visueel en fysiek gezien een kennisoverdrager en kan zeer zeker benoemd worden als Almanak.

Het woord Almanac heeft geen uniek pseudo Spaans-Arabische oorsprong zoals gesuggereerd of aangenomen maar kan haar benaming Etymologisch gekoppeld worden aan de begrippen Al-Man het al omvattende maanweten en vervult ze de functie van een astronomische kalender. Andere voorkomende, gelijk(w)aardig en (ver)woorden-de benamingen zijn o.a. Pin, Peen, Penis, Paal, Pen, Pineukel, Pinnacle, Rot, Roe, Roede, etc.

De vandaag de dag totaal onterecht onder verdenking gebrachte symboolfiguur Zwarte PIET maakt onlosmakelijk onderdeel uit van oer-oud, PRE-Abrahamitisch, heidendom en is op geen enkele wijze, vorm of soort verbonden aan slavernij of onderdrukking. Het ver-vreem-den (het uit het freem/frame-halen) en demoniseren van deze ur-symboliek is een gerichte en bewust opgeroepen en veroorzaakte demonisering!

Samhain & Haloween

Haloween is niets anders dan het oude heidense maanfeest Samhain in andere verpakking.

Het maanfeest Samhain – nu als Haloween bekend – wordt gevierd op het laatste maankwartier van de 10e maan. (31-10) In Noord- en Oost Nederland en de Zuidelijke Nederlanden werden tot aan de Tweede Wereldoorlog ten tijde van dit maanfeest mangels / bieten uitgehold en van gezicht voorzien.

Een Halo is een optisch verschijnsel in de atmosfeer, o.a. een lichtende kring om zon of maan, ontstaan door breking en buiging van zon- of maanlicht in ijskristallen. Ween is woordverwant aan Wend(e). Haloween is een duale woordverbinding en heeft in deze betekenis direct verbinding met het – eveneens – duizenden jaren oud, pre-religieus ritueel feest Samhain.

Gelijk de Sinterklaas viering en alle andere voor-ouder feesten en rituelen heeft het NIETS van doen met racisme, fascisme, nazisme of welk ander ‘isme’ dan ook wat er aan de haren bijgesleept wordt. Sinterklaas zoals wij vandaag de dag kennen is een gekerstend heidens maanfeest dat tijdens de laatste volle maan van de 12e maan gevierd wordt. Samhain / Haloween markeert het einde van de herfstperiode en luidt het begin in van het winterseizoen.

Gestolen ster, staat en erfgoed

Op 14 mei 2018 herdenkt de staat Israel haar 70 jarige bestaan. Een bijzondere creatie die zich trots tooit met geroofde zaken.

De zespuntige ster bijvoorbeeld waaraan de naam mogein David oftewel Davidsster toegekend is. Het bijzondere daaraan is dat dit symbool nooit en te nimmer ooit als joods symbool gekenmerkt is. Aan dit heidense en gekaapte symbool is ooit een joodse sage gevoegd van David die op de vlucht was en zich in een nauwe grot verstopt had. Een spin weefde snel een (6-d/radig) web voor de ingang waardoor de achtervolgers in de waan gebracht werden dat de gevluchte David daar niet langs gekomen kon zijn. De islam bediend zich eveneens van dit sprookje en laat een achtervolgde Mohammed onderweg naar Jahtrib in een nauwe grot kruipen waarvoor een spin supersnel een web weeft. Beter goed gejat dan slecht bedacht zullen we maar denken. Het verhaal en de duiding achter de Ur-ster is van heel andere aard en heeft te maken met voortplanting, geslachtsverkeer, gelijkheid  en gelijkgewicht tussen de seksen. De grot staat in deze voor het veilige en leven brengende geboortekanaal.

Het door het zionisme gekaapte religieuze joodse vehikel is – net als de islam – een op de maan georiënteerde geloofsleer. Wet en wetenschap, ooit wereldwijd verbreid in alle beschavingen en volkeren dat vanwege haar onschatbare waarde gekaapt en toegeëigend is. Daarnaast spelen in het jodendom als de islam evenzo de stand van de zon en sterren een allesbepalende rol, net als in de tijden van voorgaande beschavingen waar jodendom, islam of christendom nergens te bekennen was. Pasen, Pinksteren, de Hadj.. volledig schatplichtig aan eeuwen voorafgaand al gevierde en bestaande wielfeesten, nu van een eigen Midden-Oosters sausje voorzien. Dat nu aan het jodendom en de islam op basis van een blut-und-boden theorie exclusief een werelddeel geëigend kan worden is reinste humbug en flauwekul.

De voor-vaderen en oer-beschavingen en de aan elkaar nu zo te vuur en te zwaard bekampende religies die de vrede zeggen voor te staan maar dood en verderf praktiseren hebben niets met elkaar van doen. De oer-beschavingen en hun weten, hun kennis en kunde worden stil- en doodgezwegen, evenals de wereldwijd verspreide kolossale megalithische bouwsels. Hoe bijzonder dat juist in het jodendom en de islam het gebied rondom Jeruzalem zo’n zwaar religieuze duiding heeft. Bijzonder ook dat letterlijk en figuurlijk juist de grondsteen van deze geheiligde stad gelegd is door de vaderen der voorlopende oer-beschavingen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Stone)

Aan de basis van het westelijk deel van de latere stadswal ligt een van de grootste megalieten, een steen van naar schatting 500.000 kg, qua vorm en uitvoering gelijk aan de wereldwijd gebruikte en terug te vinden megalithische bouwwerken zoals te vinden in Zuid Amerika, China, Rusland en Egypte om maar een paar gebieden te noemen.

De ster, de symboliek en het erfgoed.. het is allemaal jatmoos!

Vruchtbaar Februaar

Op basis van de stand van de Maan & Zon worden al eeuwenlang rituelen gevierd met betrekking tot vruchtbaarheid en (her)geboorte, zo ook rond de tweede nieuwe maan in het jaarwiel. Wat nu bekend staat als Valentijnsdag is niets anders dan een Heidense ritueel dat met een christelijk sausje is overgoten.

De religieuze duiding die aan dit ritueel gegeven is verwijst naar een priester die zijn hart verloren had aan een jonge vrouw en weigerde het christendom op te geven. In het jaar 269 zou priester Valentijn op 14 februari het leven verliezen aan de gevolgen van de vreselijke marteling die hij te verduren kreeg. Voor zijn geliefde liet hij een kort bericht achter dat ondanks dat zijn leven hem ontnomen was zijn hart haar toebehoorde.

Voorafgaand aan de Kerstening van dit ritueel werd het in de tijd van de Romeinen gevierd onder de noemer Lupercalia. Het was een driedaags vruchtbaarheidsfeest ter ere van de god Lupercus, die met zijn wolvin Luperca vurig en uitbundig de liefde bedreef. Priesters gehuld in bokkenhuiden en gewapend met zwepen van bokkenleer sloegen ter bevordering van de vruchtbaarheid de vrouwen. Jonge, geslachtsrijpe, mannen en vrouwen werden gedurende die periode aan elkaar verbonden en gaven zich gedurende drie dagen aan elkaar over om te komen tot een vrucht-barend eindresultaat. Volgens overlevering heeft Luperca de stichters van Rome – Romulus en Remus – gebaard en groot gebracht.

Voorafgaand aan de Romeinse duiding stond het in de Griekse mythologie te boek als een driedaags feest ter ere van de vruchtbaarheidsgod Pan. Pan was de god van het woud en het dierlijke instinct en was hij, compleet met horens, baard, bokkenpoten en staart, als volwassene geboren. Met zijn zaadbrengende fluit bevruchtte hij het huis. In andere tijden en streken stond het vruchtbaarheidsfeest bekend als het naar de maan-huilende wolf. Een drie dagen durend vruchtbaarheidsfeest, waarin naar hartelust gedronken, gegeten en gepaard werd. Valentijn een eeuwenoud pre-religieus wielfeest! (zie ook de woordverwantschap & verbinding tussen Oor- /Ur- /Oer-/ Eer(ste) .. en spring-(bron) /sprong- /kelijk) (Foto: Licensefree – Wikipedia)

Zie de maan verschijnen

Zie de maan (ver)schijnen

Zie de maan weer-schijnt en weer-spiegelt de zon. Eerst is er niets, dan een heel klein schijfje, dat groeit naar halve grootte en dan naar driekwart formaat om dan helemaal te ver-schijnen in het zonlicht dat hij weer-kaatst. Daarna verdwijnt hij weer zoals hij gekomen is, terug naar driekwart formaat, halve grootte en heel klein schijfje tot helemaal niets. En als de hele omwenteling-cyclus klaar is begint het hele verhaal weer van voren af aan, al eeuwen lang en telkens vertellen de zeven verschillende maanvormen hetzelfde verhaal. Het getal 7 is wereldwijd, in bij-geloof en in veel religies terug te vinden met een machtige betekenis.

Zo brengt het getal 7 volgens veel mensen geluk. Zo heeft de heidense boom des levens (Yggdrasil) zeven takken, is de 7 in de Maya symboliek een heilig getal (de vrouw heeft het getal 3 en de man het getal 4 als symbool, samen is dat 7, de familie. In de oudheid waren maar 7 planeten met het blote oog te zien; Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus. In het Boeddhisme staat de 7-bladerige Lotusbloem voor perfectie, bestaat in de Indiase cultuur/religie het mensenlichaam uit 7 verschillende energielichamen die Chakra’s genoemd worden (wat wiel of cirkel betekent). In de spirituele filosofie wordt het leven in fases van 7 jaren ingedeeld, in het Christendom, Jodendom em de Islam heeft 7 een heel bijzondere betekenis zoals in het scheppingsverhaal en is ook een krachtig nummer in mythen en sprookjes. Het sprookje van Sneeuwwitje met de 7 dwergen is een bekend verhaal.

Als je even te tijd neemt zie je hoeveel voorbeelden uit de oudheid er te vinden zijn die gekoppeld zijn aan het getal 7.

Gestolen Erf-Gut

Gestolen Ster 2Beter Goed gejat dan slecht bedacht

Wie er oog en aandacht voor heeft ziet het duizendvoudig om zich heen, vooral en met name in Noord-Oostelijk Nederland, zoals verwerkt in deze boerderij in Noord-Drenthe. Een oude boerderij die wat achteruit staat van de dorpsstraat, achter een groot groenveld en wat bomen. Grote donkergroen geboogde schuurdeuren aan de linkervoorzijde met flankerend een paar opvallende ronde ramen waarin een zespuntige ster is aangebracht. Onwillekeurig wordt door de mens van vandaag een link gelegd naar het Jodendom of Zionisme. Dat de boer van Joodse oorsprong geweest is of dat er een verwijzing naar het Zionisme mee beoogd werd is pertinent onwaar.

Bert v. Vondel – Vrijdenker

De zespuntige ster wordt ook wel hexagram of sexagram genoemd. Dat deze ster een krachtig ur-oud heidens, wereldwijd en voorchristelijk symbool is zullen weinigen direct beseffen. Anders dan veel mensen voor absolute waarheid aannemen is het geen exclusief symbool of aanduiding voor het Jodendom of Zionisme maar vindt het zijn oorsprong in het (pre-)Megalithische tijdperk en ur-ste/eerdere beschaving(en).

Zo verbeeldt de zespuntige ster in het bijzonder de symbiose tussen man en vrouw, het langdurig en vruchtbaar, in voorspoed, in even-wicht en gelijkwaardigheid met elkaar samenleven.

In het tantrisch Hindoeïsme is de zespuntige ster terug te vinden onder de noemer Satkona yantra wat de eenwording van het mannelijke en het vrouwelijke symboliseert, meestal in de vorm van de god Shiva en de godin Shakti of anders Purusa en Prakrti. Het teken staat voor datgene dat in perfecte balans samengevoegd is, waardoor eenwording mogelijk wordt. Door de eenwording van man-en-vrouw ontstaat ver-licht-ing, hel-der-heid, een he(i)l-ige ruimte, de woonplaats van Krishna. De zespuntige ster maakt in het Hindoeïsme onderdeel uit van het symbool van het hartchakra en daar staat ze in een groene lotusbloem, het chakra in groen, dat o.a. staat voor tederheid, compassie, liefde en evenwicht. Dat is het chakra waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenstroomt.

Wereldwijd was ooit deze wetenschap en kennis beleden gemeengoed. Het collectieve weten zorgde voor vrede, veiligheid en voorspoed. Een succesvolle samen(-over-)leving en ondersteunende maatschap is anders onmogelijk en berust het op een onverbrekelijk natuurlijk even-wicht, een verbond, de balans tussen man-en-vrouw, absoluut nood-zaak om harmonie en vrede,  veiligheid en voor-spoed veilig te stellen.

Zolang man-en-vrouw het ontelbare en duizenden jaren oude even-wicht-verlenende verbond vast houden zal voor-spoed (Gut) en tegen-spoed (Ufil) in balans zijn.

Ur-oude spiralen zijn verwante en aan de ster verbonden vormen die behalve de belangrijke invloed van zon en maan ook man en vrouw duiden. Op een 6-gelijkende spiraal voor man, op een 9-gelijkende spiraal de vrouw. Een driehoek met naar boven gerichte punt verbeeld de man, een driehoek met naar beneden gerichte punt verbeeld de vrouw (het tegenwoordig gebruikte teken voor man en vrouw is hieraan gelieerd). De kleur blauw – staand voor de maan – staat symbool voor de man, de kleur geel – staand voor de zon – staat voor de vrouw.

Ster-6 in driehoek Ster-9 in driehoekSter-5 Ster-1 Ster-869-1 69.2 69-3

Bij het vervlechten van man & vrouw, de zes en negen, vormt zich een (m)acht(ig) verbond – blauw en geel mixen tot groen – waardoor de (eigen) bloedlijn voortgezet wordt. 6-en 9 vervormen zich tot het cijfer-teken 8. Het 8-teken is in wezen een oneindige en eeuwigdurende lus. In o.a. China dragen de cijfers-tekens c.q. klanken voor 6, 9 en 8 nog immer een voor-spoed-ig karakter. Het Chinese teken Yin Yang is een voorstelling van de kosmische dualiteit en tegelijkertijd de complementaire (elkaar aanvullende) waarden, waarbij Yin de vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en Yang de mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte) verbeeld. Dit in zwart/wit (niet tot iets is alles) uitgevoerde en uit het Oosterse stammende teken is letterlijk en figuurlijk een tegen-pool. De 6 en 9 zijn anders-polig – gespiegeld afgebeeld. Door krachten te bundelen, de spiralen samen en in elkaar over te laten gaan staat gelijk aan con-spira, oftewel dubbel spiraal, cg. conspir-eren wat een verwoording is van samengaan. Op een heel ander hexa-uaal / sexa-ueel gebied is het in elkaar verstrengeld raken ook vandaag de dag benoemd met de cijfertekens 6 en 9: als ‘standje’ 69.

Tekens en symbolen zo van invloed en macht dat wereldwijd elke religie en andere macht die controle wil uitoefenen hiervan misbruik maakt en gemaakt heeft.

Het overspoelen en wissen van de oeroude levenskennis is en staat gelijk aan ontmanteling en vernietiging van de eeuwenoude succesvolle samen-leving(en) met oorlogen, haat, nijd en afgunst tot gevolg.

Onder andere het succesvol uit-elkaar-drijven van zon en maan, de vrouw uit verbond halen en in tegenstelling brengen met de man heeft het ruim 115 jaar geleden voor het eerst in de wereldgeschiedenis mogelijk gemaakt een wereldwijde miljoenenslachting te veroorzaken die bekend is komen te staan als de Eerste Wereld Oorlog.

Ra(a)d-sel-tekens

In de Oostelijke Wolden

Ik zie ik zie wat ik niet zag .. en dat is….

Ostara, het Lentefeest Pasen

Ostara / Pasen

Op het Eerste Kwartaal van het raadselrad (dat is de plek waar de klok aangeeft dat het 3 uur is) begint het nieuwe jaarseizoen weer. Het moment is aangebroken om het eeuwenoude lentefeest Ostara te vieren. De nacht en de dag zijn nu even lang, dat is nu in balans. We noemen het ook wel dat ze nu in evenwicht zijn. Vroeger werd hier ook wel Lente-evening tegen gezegd. Alles in de natuur gaat weer aan de slag, het gaat weer her-leven. Vanaf Ostara worden de dagen weer langer. Het Ostarafeest wordt gevierd door het maken van vuurstapels, het eten van eieren, vet en lekkere zoete dingen.

Een ei staat voor nieuw leven, de dooier, het wit en de schaal zijn de drie levensbrengende elementen. De eidooier staat bijvoorbeeld symbool voor de zon. Eiertikken was een oud gebruik. Twee mensen tikken hun gekookte ei tegen dat van de andere tot dat een van de twee barstte. De winnaar kreeg het gebarsten ei van de ander. Het in de grond verstoppen van eieren werd eeuwenlang gedaan als vruchtbaarheidsritueel. Een ander onderdeel hiervan was het kleuren van eieren en beschilderen met oude (wiel)symbolen. De as van de vuren werd over het land gestrooid om het land vruchtbaar te maken.

Ostara is het eerste seizoenfeest van in totaal 4 seizoenfeesten. De andere 3 belangrijke jaar/wielfeesten zijn het (mid)zomerfeest (Litha), het Herfstfeest (Mabon) en het (mid)winterfeest (Yule). Dit eeuwenoude lentefeest is vernoemd naar de Germaanse godin Eostre. De godin van de in het oosten (Osten) opkomende Zon. Als je naar de windrichtingen op het wielkruis kijkt zie je dat het oosten op dezelfde plek staat als de 3 op een klok, namelijk rechts. In de oud Noorse taal wordt met het woord Austr bijvoorbeeld het Oosten bedoeld, in het Duits wordt dit lentefeest Ostern genoemd. Dit woord is familie van het Oudindische woord Usás wat dageraad of voor-jaar betekend. In het Engels wordt dit feest Eastern genoemd.

In Nederland kennen we dit eeuwenoude Heidense feest nu als Pasen, het moment dat het ene deel van het seizoen overgaat naar het volgende. Er wordt een natuurlijke grens gepas-seerd, pass-over. In het Engels wordt dit feest ook wel Pass-over genoemd en in het Spaans staat Pasar voor overgaan. In het oosten komt de zon op en vanaf nu wordt de dag langer en ook warmer. Ostara is al eeuwenlang bekend als de ochtend, het midzomerfeest als de middag, het herfstfeest als de avond en het midwinterfeest als middernacht. Op de klok staat dus het getal 3 voor Ostara, 6 voor Litha, 9 voor Mabon en 12 voor Yule.