Home » Columns » Soewarte Pineut

Soewarte Pineut

Needusnie, dakonnie.. liet het Suikerbuiknetwerk me in het holst van de nacht weten. Een paar uur eerder had Zeikpiet al even digitaal op m’n deur geklopt, het vingertje opgestoken en me laten weten dat als ik niet braafjes was, ik in de zak gestopt zou worden.

Toen de nacht gevallen was gooide de Censuurpineukel een zak pekel over de tikplank van m’n Appel, de klontert!.. en hoe hij ook heen-en-weer veegde met zijn Roede, het hielp geen zak, ik was de Pineut.

En daar zat ik dan, een paar nachten voor Nieuwe Maan, vol verwachting bij de schoorsteen netjes met mijn klomp-&-wortel bij de voordeur.

Op de schoorsteen-Mantel, Boezem, Bozzum had ik al mijn lichtje branden voor het Laatste Maankwartier, al eeuwen lang ontstoken ter voorbereiding van het komende Evenende-Moment, ook als ’t Event of Advend bekend.

Het moment waar-om alles in wezen letterlijk en figuurlijk draait en wentelt, om de As, de Pin, de Piet, de Penis en Pineukel. Een nieuwe Zon ziet dan het licht, het donker zal verdwijnen, de seizoenen wentelen, een nieuwe tijd breekt aan, er komt Nieuw Leven.

Het ligt al eeuwen en in alle culturen vastgelegd, in vertellingen, sages, mythen, sprookjes, rituelen, en gebruiken, in taal en gewoontes, in eten en drinken. Kennis en Weten wereldwijd opgeslagen in het Collectief Geheugen, een tijd waarin de Electronische Googelaar onbekend en de leugens van Wikimania nog niet bemind werden.

Een tijd dat de mens de Ur-oude wetenschap door middel van Symboliek van generatie-op-generatie, van beschaving-op-beschaving overdroeg. De Ur-oude verhalen zijn verstomd, gekaapt en vervangen voor Holywood Infotainment, geloven is zeker-weten geworden.

Wat & Waarom die Volle Maan, met Sinterklaas & schimmel en Pieterbaas of Narren-slee met rinkelbel van Santaclaus of Koning Winter, de kennis en het weten is gewist en niet zo-maar maar welbewust. Het denken aangestuurd en omgeleid door middel van Social Engineering, een eeuwenoude techniek waarmee de massa gedwongen wordt haar gedrag en opvattingen op de verlangde manier aan te passen.

De geest wordt aangestuurd, denkpatronen worden aangelegd, de mens laat zich naar wens politiek & sociaal gelijkschakelen naar wat gepropageerd (is verbogen) wordt. Sinterklaas bestaat niet en Oiveej, jij bent een racist, jij bent de lul, geen veeg Piet, roet Penis of blauwe Pineukel, maar de Soewarte Pineut.