Home » Columns » Stigmatiseren

Stigmatiseren

De Nederlandse Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst, kortweg de AIVD genoemd, bracht begin oktober 2018 naar buiten bezorgd te zijn over de opleving van rechts-extremistische clubs in Nederland en dan met name in Oost-Groningen. In de nieuwste publicatie van de AIVD worden enkele groeperingen bij naam genoemd die naar schatting uit vijf tot tien personen bestaan. In de publicatie wordt gemeld dat de leden belangstelling hebben in neonazimuziek, daartoe ook neonaziconcerten bezoeken in Duitsland, onder de tatoeages zitten en in het verleden nazistische Facebookpostings hebben gedaan.

In haar publicatie wordt gemeld dat vooral de confrontatie gezocht wordt met links-extremistische groeperingen en komt de AIVD tot de eindconclusie dat rechts-extremistisch gemotiveerd geweld relatief zeldzaam is in Nederland, “maximaal enkele tientallen per jaar”, dat ze vooral verbaal gewelddadig zijn en een fascinatie voor vuurwapens hebben. Echter, uit vrees voor persoonlijke consequenties, zoals het verlies van werk, gaat men niet over tot daadwerkelijk handelen.

Zo te lezen lijkt het met de rechts-extreme dreiging wel mee te vallen in het met name overwegend politiek links georiënteerde Oost-Groningen. Waarom is het dan juist en vooral de media die de Oost-Groningers moet confronteren en attenderen op een handvol aanhangers van splintergroeperingen, een woonachtig in Oude Pekela, een in Veendam en een paar in Winschoten? Aan al deze media aandacht is een behoorlijk negatief stigma verbonden en de lokale overheid zal en kan dan ook niet anders dan zich hierover te buigen. Het AIVD rapport is zeker niet bedoeld als positieve bijdrage aan het so-wie-so gehavende imago van Oost-Groningen waar magnesium en aardgas uit de bodem wordt getrokken, waar tegelijk de regionale economie en het opleidingsniveau laag is en de werkeloosheid en uitkeringsafhankelijkheid groot.

Het riekt er sterk naar dat hier sprake is van rechts dweilen terwijl het links lekt! Divide et impera, verdeel en heers, was het motto van koning van Macedonië Philippus II van Macedonië ruim 350 jaar voor onze jaartelling. Niet over een (naar verhouding) portiek vol Oost-Groningers maar over het leugen-, list-, en bedrognetwerk achter de schermen, daarover moet men zich buigen! Laat men zich bezig houden met de politieke verantwoordelijkheid EN politieke betrokkenheid bij het opzetten en instandhouden van zowel religieus-radicale, links-, dan wel rechts-extreme (digitale) netwerken. Zonder directe betrokkenheid van de AIVD (voorheen BvD) aantoonbaar en bewijsbaar een absolute onmogelijkheid.

Zo zal ampel onderzoek bijvoorbeeld zonneklaar uitwijzen dat een nu 37-jarige politiek-links georiënteerde en in buurland België woonachtige kunstenaar senior moderator was/is van – hoe verrassend – een rechts-extremistische website. Met goedkeuring en instemming van de inlichtingendienst(en) kan / kon deze vuurwapen gevaarlijke linkse extremist het verlangde vuige propagandistische werk verrichten, het tot haat tegen elkaar opzetten van mensen en groepen, controlled opposition pur sang! Niet in de uithoeken van het land gaan zoeken en een hand vol Oost-Groningers in het bijzonder en tegelijk Oost-Groningen in het algemeen stigmatiseren maar het oog richten daar waar het zien moet en kan. Het spreekwoord van de balk en de splinter doet hier opgeld.