Home » Columns » Systematische twijfel bij Overtuigingsdrift

Systematische twijfel bij Overtuigingsdrift

In 2003 verscheen van de hand van de Belgische sociologe en Hoogleraar Anne Morelli bij de Belgische uitgeverij EPO een kritische verhandeling met de titel “Elementaire principes van oorlogspropaganda”. Morelli, met als specialisatie hedendaagse geschiedenis, minderheden en religies, noemt zichzelf een atheïst en is een aanhanger van het extreemlinkse gedachtegoed.

Morreli heeft in haar 128 pagina’s tellende boekwerk de 10 principes van Lord Ponsonby of Shulbrede (1871-1946) als onderwerp, de Britse politicus, auteur en sociaal activist. Op pagina 107 verwijst zij in het hoofdstuk – ‘Van Lord Ponsonby tot Jamie Shea’ – naar de tiende stelling: twijfel aan de Preferente Staatswaarheid, een Absolute Waarheid in totalitaire regimes, welke iedereen heeft na-te volgen, na-te denken, te geloven én uit te dragen. Het individu is ondergeschikt aan de massa, alle communicatiemiddelen zijn in handen van de overheid: kranten, televisie, internet en andere media worden gecontroleerd en beheerst en dragen de politiek correcte en voorgeschreven denkrichting uit.

Morreli schrijf daarover het navolgende: (pagina 112) “Systematische twijfel lijkt me een goed tegengif tegen de dagelijkse overtuigingsdrift van de media tijdens internationale oorlogen, ideologische conflicten of sociale conflicten. Ook in dit laatste geval tracht men ons ervan te overtuigen – en wel met alle middelen en volgens het derde principe van Ponsonby (de vijandelijke leider is de duivel in persoon) – dat de vakbondsleiders, eens ze aan het hoofd staan van een vakbondsactie die breekt met het verantwoordelijke syndicalisme, erger zijn dan de bloeddorstige monsters.

De media zullen hen omschrijven als provocateurs, volksmenners, manipulatoren, demagogen, avonturiers, ‘goeroes’, maffiosi, criminelen, samenzweerders, terroristen. En zij hebben recht op weinig benijdenswaardige etiketten: ‘kortzichtig, boertig, despotisch, gewelddadig, tiranniek, onverantwoordelijk’ ..”“Elementaire principes van oorlogspropaganda” – EPO – ISBN 90 6445 301 2 / www. EPO.be