Home » Columns » The Phoney Victory

The Phoney Victory

In de 240 pagina’s tellende paperback doet auteur Peter Hitchens een boekje open over WOII. Zijn stelling is dat deze oorlog om heel andere redenen gestart is en stelt ze dit ter discussie. Hitchens, zoon van Eric Ernest Hitchens, Commander in de British Royal Navy is een links geschouderd politiek journalist & auteur van diverse boektitels. In zijn latere leven bekeerd tot het christendom neemt hij een kritisch standpunt in wat betreft de rol die het Britse Rijk gespeeld heeft in de aanloop tot, tijdens en na afloop van WOII.

Was deze oorlog wel zo glorieus en gerechtvaardigd, was ze zoals het in de geschiedschrijving is bepaald een Good War? Elke oorlog is misleiding en bedrog en ook Commander Hitchens, zijn vader, vroeg zich na afloop van af “Ah, well, we won the war… or did we?”

Zoals overeengekomen in de conferentie van Potsdam in zomer 1945 werden tussen de twaalf en veertien miljoen etnische Duitsers verdreven uit Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Joegoslavië. Hoeveel van hen daarbij omgebracht zijn zal nooit met zekerheid zijn te zeggen, de schattingen lopen uiteen van 500.000 tot 1.500.000 mensen, over het algemeen vrouwen en kinderen, weerloze burgers. In een geval werden 265 Duitsers, waaronder 120 vrouwen en 74 kinderen, door Tsjechische troepen omgebracht. Ze werden uit een trein gehaald, door middel van een schot in de rug en nek geëxecuteerd en in massagraven gedumpt welke ze tevoren onder dwang zelf hadden moeten uitgraven.”

Hitchens benoemd tien oorlogsmythes. Zo werd het Britse Rijk naar zijn visie niet tot oorlog gedwongen tegen Duitsland, was Polen absoluut geen democratisch bastion en dat het Britse Rijk ten strijde trok om de Joden te beschermen zoals vandaag de dag algemeen de gedachte is wordt door hem met argumenten bestreden. Een van de door hem behandelde mythes is het hardnekkige geloof in een Duitse invasie van Engeland, het ging daarin meer om de dreiging dan om het daadwerkelijk realiseren van een Duitse D-Day. Het ontbrak Duitsland gewoonweg aan daartoe geëigende middelen, materiaal en mankracht.

Het verhaal van de invasie dreiging heeft veel overeenkomsten met dat van de Spaanse Armada uit 1588. In dat jaar voer op bevel van koning Philips II een imposante vloot uit tegen het Engeland, op wereldtoneel haar economische tegenstander. De voorbereidingen waren al lange tijd aan de gang en in diverse Europese havens werden schepen in gereedheid gebracht om in vlootverband ten strijde te trekken. Toen het er uiteindelijk op aankwam en de imposante verzameling schepen het zeegat koos was op voorhand in wezen al duidelijk dat het in daad omzetten van de dreiging gewoonweg een onmogelijkheid was.

In werkelijkheid was de imposante Armada – gelijk de door Duitsland in aanvang van WOII bijeengebrachte vloot van rijnaken – totaal niet berekend op haar taak en was niet berekend op de zeegang rond de Britse eilanden. Behalve dat ze het onderspit dolven tegen de rankere en beter wendbare Engelse schepen gingen velen ten onder in het woeste watergeweld waarbij zich, voor de invasie aan boord bevindende, duizenden soldaten jammerlijk omkwamen. Wat zich aan manschappen en bemanningen had weten te redden werd later aan wal geëxecuteerd.

Wie zich meer wil verdiepen in de ondergang van de Armada is het reeds in 1976 uitgebracht boek van Colin Martin aan te bevelen, Het Fortuin van de Armada, uitgegeven bij uitgeverij De Boer Maritiem. Wie zich voor het werk van Hitchens interesseert kan zich na 29 november 2018 een exemplaar aanschaffen van het dan uitkomende boekwerk (ISBN-9781788313292) The Phoney Victory.