Home » Columns » Vals & Fout

Vals & Fout

Zoals elke oorlog het gevolg is van misleiding, leugen en bedrog is ook het teken waaraan men een vredevolle betekenis toekent een ultiem voorbeeld van bedrieglijke misleiding. Voetstoots heeft men voor absolute waarheid aangenomen dat het ‘Vredes-teken’ zoals gebruikt wordt ook daadwerkelijk deze be-teken-is heeft, dat is echter allerminst het geval.

De cirkel met daarin een afbeelding met een naar beneden gerichte afbeelding van een driepoot heeft in werkelijkheid een heel andere be-teken-is! De alles-en-iedereen-omvattende-cirkel verbeeldt het al-heel, het ge-heel. De naar beneden gerichte driepoot staat voor donker, onder-gang, ver-nietig-ing, dood en destructie. In werkelijkheid staat het teken dat vandaag de dag door elk herkend wordt diametraal ten opzichte van de be-teken-ing die men eraan toekent.

Zoals hier afgebeeld met twee soldaten is in wezen correct, maar dan wel met dien verstande dat het een dood-brengend teken is.

De cirkel, de ring, is het verbond, het verband, het geheel.. verbeeld het al-heel, het ‘al-les’. De daarin naar beneden gerichte driepoot staat voor donker, onder-druk-ing, onder-gang, ver-nietig-ing, dood en destructie. De naar boven gerichte driepoot staat voor licht, be-vrij-ding, op-gang, leven en groei.

In sta(a)f-vorm gecombineerde driepoot met zowel leven en dood is vanuit de oudheid bekend en wordt vaak af-ge-beeld als teken in de hand van m-acht-ige heersers uit die tijd, letterlijk heersend over leven-en-dood.