Home » Columns » Van Marrakesh naar Wereldrijk

Van Marrakesh naar Wereldrijk

Het door de politiek vrijwel doodgezwegen maar tegelijk veel omvattende Verdrag van Marrakesh is niet het gevolg van door oorlogen veroorzaakte vluchtelingstromingen maar heeft deze al lang geleden geplande en massale verplaatsing van enorme mensenmassa’s over de wereldbol heel andere  en sinistere achtergronden. Met leugen, list en bedrog worden de wereldburgers misleid en op een desastreuze ramkoers gebracht en daarbij politiek, religieus en etnisch tegen elkaar opgezet.

Vanachter de schermen is door fantastische utopisten altijd en onophoudelijk gestreden voor een grenzeloos superrijk, waaronder een Europees Rijk, waar zij zonder gehinderd te worden door nationale regeringen, grenzen, wetten, bepalingen of munteenheden hun gang konden gaan. Een afgeschermde grenzeloze super-markt, een volledig door hen gecontroleerde afzetmarkt met miljoenen consumensen, overgeleverd aan hun onbegrensde hebzucht en graaizucht. De Engelse econoom John Perkins schreef o.a. hierover in een paginagrote weekendbijdrage in het NRC op zaterdag 25 maart 2006, pag. 15, die afgedrukt werd onder de kop “Het nieuwe economische wereldrijk gebruikt slaven om de eigen leiders te verrijken”.

In het boek ‘Oorlog is misleiding en bedrog’ wordt ook het een en ander over de achtergronden uit de doeken gedaan:

Onder leiding van Cecil Rhodes werd rond 1877 een geheim en invloedrijk genootschap opgericht, het Anglo-American Establishment, het AAE. Absolute Engelse wereldheerschappij en de vorming van een Angelsaksisch Wereldrijk was het einddoel van dit genootschap. Om dat gedroomde imperium te realiseren was het volgens Rhodes noodzakelijk “het Engelse Rijk machtiger te maken, de hele beschaafde wereld onder haar invloed te brengen, de Verenigde Staten van Amerika én het hele Angelsaksische ras in één Rijk onder te brengen.” Het van delfstoffen en andere rijkdommen vergeven Afrikaanse continent zou hiervan als plundercontinent onlosmakelijk onderdeel moeten uitmaken.

De vorming van dat Angelsaksische Wereldrijk moet o.a. bereikt worden door een mensen beheersysteem dat omschreven kan worden met de woorden kolonisatie door (e)migratie. Geregisseerde, wereldwijde massale volksverhuizingen die ontheemding en daardoor destabilisatie veroorzaken met angst en chaos als resultaat waardoor de roep om (nieuwe)orde het logische gevolg zal zijn. De Amerikaanse politicoloog professor Robert Putnam zou op 30 juni 2008 het gevolg van ‘kolonisatie door (e)migratie’ in zijn studie ‘E Pluribus Unum’ (Latijns voor ‘uit velen één’) onderschrijven. Voor hem was duidelijk dat sterke etnische diversiteit het sociale kapitaal zou verminderen.

Door de massale volksverhuizingen en de daarmee sterk toenemende etnische diversiteit raken mensen ontheemd waardoor ze zich als een schildpad terugtrekken in hun schild. Het vertrouwen in de maatschappij in zijn geheel neemt af. De sociale (ver)binding neemt radicaal af en samenwerking en vertrouwen in de samenleving verdwijnt.”

Dit controlesysteem is al eeuwenoud en werd al even zolang toegepast door de elites in hun streven naar absolute macht. De Inca-elites bijvoorbeeld, die over het grootste wereldrijk ooit regeerden, pasten het tot de komst van Columbus in 1492 met succes toe. Om alle volken in het door hen gecreëerde rijk cultureel, religieus en economisch gelijk te schakelen verjoegen ze “hele bevolkingsgroepen van hun land om ze naar een ander gebied te sturen waar ze gedwongen werden samen te werken met andere groepen.”

Dit onderwerp en meer te lezen in Oorlog is misleiding en bedrog, Fre Morel, recente heruitgave bij Uitgeverij de Blauwe Tijger, Groningen.