Home » Columns » Overdenking

Overdenking

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

In een bescheiden poging om de huidige en alles overheersende Coronaberichtgeving enigszins in perspectief te plaatsen, het navolgende – ruim 25 jaar oude – en toentertijd verontrustende bericht. Opvallend is dat alle berichtgeving daarover als een nachtkaars is uitgedoofd, heel bijzonder!

WAAR zijn de journalisten, de zelfbenoemde hoeders van het vrije woord? Is deze ziekte, gelijk de jaarlijks terugkerende influenza geïncorporeerd en verdisconteerd in de huidige Coronacodering?

Op 16 maart 2004 ontwaakte Nederland met de verontrustende mededeling dat in het Polderlandje de levensgevaarlijke (gemuteerde) multiresistente TBC was geconstateerd. Via contact met een Baltische vluchteling hadden zes personen de ziekte opgelopen.

Deze multiresistente TBC werd (net als de normale TBC, de influenza en huidige – muterende – Corona-types) via de luchtwegen verspreidt, was alleen veel minder goed te behandelen en kreeg daardoor de kwalificatie ‘dodelijker’. Enkel een zeer uitgebreide en langdurige behandeling was de remedie tegen deze ziekte.

De patiënt moest jarenlang een cocktail van zware medicijnen slikken zonder garantie op een goede afloop en moest – ivm het grote besmettingsgevaar – ca. 1 tot 1,5 jaar – in afzondering leven, en kosten de behandelingen gemiddeld een paar honderdduizend euro per persoon. Het behandelcentrum daarvoor was en is het Beatrixoord in het Groningse Haren.

De gemelde besmettingsgevallen bleken echter al in 2003 plaatsgevonden te hebben maar waren deze angstvallig buiten de publiciteit gehouden. De reden om deze gevallen alsnog in de publiciteit te brengen was om aandacht te geven aan de internationale campagne die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) begonnen was ivm Wereldtuberculosedag.

TBC leek in de jaren 50 van de vorige eeuw uitgebannen in West Europa, maar door het wegvallen van de Europese binnengrenzen en het vrije personen verkeer maakte deze ziekte een comeback. Het tuberculosefonds KNCV waarschuwde al langere tijd voor de terugkeer van de tuberculose, geraadpleegde specialisten lieten weten dat Europa hierop totaal niet was voorbereid.

Alleen al de genoemde 90 patiënten hebben de Nederlandse schatkist toentertijd meer dan 35.000.000,00 gulden (15 miljoen Euro) gekost, de jaarlijkse kosten voor de steeds toenemende stroom TBC-vluchtelingen zal de Nederlandse belastingbetaler – voorzichtig geschat – het onvoorstelbare bedrag van 1.000.000.000,00 (half miljard euro) gaan kosten.

Maar.. wonderlijk… Is de gemuteerde vorm van TBC in lucht opgelost? Wat was de aanpak die er toe geleid heeft dat deze besmettingsramp toentertijd gekeerd is en in lucht opgelost. IS dit in lucht-op-gelost? Of is het nog steeds levend en onder ons? Is er sprake van vervorming, verdraaiing, ontkenning? Is er leven – bestaan er nog ziekten? – na(ast) Corona?

Feit is .. een mens sterft al eeuwen na een bepaald aantal decennia, oud en gebrekkig voorop – dat is een natuurlijk gegeven. Ook een gegeven is dat 99% van de menselijke populatie door haar immuunsysteem bescherming geniet, al sinds haar ontstaan en geboorte..