Home » Geschied-en-is » Burning The House

Burning The House

Artist's rendition of the Burning of WashingtonIn augustus 1814 voer de Engelse vloot de rivier Patuxent op, zo’n vijftig mijl oostelijk van de hoofdstad Washington. “By God, they would not come with such a fleet without meaning to strike somewhere” was de uitgesproken gedachte van de Amerikaanse Generaal-majoor John Van Ness en dáár had hij volkomen gelijk in.

Washington beleefde op dat moment een van de heetste en droogste zomers in haar geschiedenis en het zou haar al snel nog veel heter onder de voeten worden. Met de Engelse troepen in aantocht probeerden de Amerikanen in haastig geknoopte linnen zakken de meest belangrijke regeringsdocumenten in veiligheid te stellen en werden o.a. de Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet, internationale verdragen en de correspondentie van George Washington op tijd in veiligheid gebracht.

Na verschillende hevige schermutselingen met Amerikaanse verdedigers reed in de ochtend van woensdag 24 augustus 1814 een Engelse verkenningsmissie onder aanvoering van generaal-majoor Robert Ross richting Capitol Hill. Vanuit een huis op het kruispunt Maryland Avenue, Constitution Avenue en Second Street werden door een sluipschutter verschillende schoten afgevuurd. Eén ervan doodde het paard van Robert Ross en een ander verwondde één van zijn soldaten. Het waren de enige schoten die werden gelost.

Hoewel de sluipschutter was gevlucht staken de soldaten het huis in de brand als onderdeel van de door de Engelsen gevoerde politiek elk gebouw te vernietigen van waaruit vijandelijke acties waren ondernomen. Het zou niet het enige gebouw zijn dat in vlammen zou opgaan. Voordat het donker werd zouden vele gebouwen o.a. met behulp van de Congrevische Raketten in vuur en vlam worden gezet en zou de Union Jack op Capitol Hill wapperen.

Toen de Engelsen na krap 26 uur op 25 augustus 1814 de terugtocht inzetten hadden ze de stad op ruime schaal geplunderd en alle belangrijke publieke gebouwen in de brand gestoken, waaronder het Witte Huis en de Congresbibliotheek met meer dan 3.000 onvervangbare waardevolle boeken die tot de grond toe afbrandde. Op 24 december 1814 werd in Gent de vrede getekend en zou de Amerikaanse Senaat op 16 februari 1815 dit verdrag ratificeren zonder enige vorm van Engelse betaling. Engeland had de handen nu helemaal vrij en hield ze door haar overwinningen in diezelfde handen vrijwel absolute macht!