Home » Columns » Appels & Peren

Appels & Peren

Wintertijd, al eeuwenlang de periode van over-gang, een einde van een levens-cyclus die afgerond wordt met de tijd van de Donkere Dagen. De koude gure dagen met vorst, sneeuw en ijs met lange nachten de het einde markeert van een eeuwigdurende repeterende periode voor wat geweest is en tegelijk ook het begin inluidt van komt, de wedergeboorte, het nieuwe, het voort-leven. De eeuwige cyclus van leven en dood, opkomst en ondergang, licht en donker en waar alles wat leeft en ademt op deze planeet afhankelijk van is.

Middels al even oude eeuwenoude rituelen is en wordt deze kennis wereldwijd overgeleverd en dat in allerlei variaties en rituele vormen, al dan niet gekaapt, her-verpakt of uitgelegd. Wat desondanks onveranderd is en blijft zijn de kernwaarden en hieraan kan en zal nooit iets veranderd worden, hoeveel ON-kennis, ON-kunde of On-wil hier al dan niet opzettelijk aan wordt toegekend. Het leven op deze planeet, het bestaan van mens en dier, de volledige flora en fauna, het is onlosmakelijk hieraan verankerd. Niets en niemand, al dan niet met politieke of religieuze dwang, heeft de macht hierin enige wijziging aan te brengen. Ze zon, de maan en de sterren laten zich de wet niet voorschrijven, ZIJ bepalen al eeuwenlang de natuurwetten en het weten.

Dat aan de symboolfiguur Zwarte Piet volledig onterecht het onmenselijke van de slavernij en racisme wordt gekoppeld is een bewust gestuurde, bedrieglijke misleiding met als vooropgezet doel dat wat het oplevert, namelijk het tegen elkaar uitspelen van de mens. Alle registers worden opengetrokken om de rede het zwijgen op te leggen en de haat te laten ontbranden tussen zwart, wit, jong oud, ziek, gezond, werkenden, werkzoekenden, christendom, islam, etc. Een vooral door en met name de politiek en media aangestuurde, op propagandistische haatzaaiende verdeel- en heers politiek. Appels worden met peren vergeleken maar behalve dat het allebeide vruchten zijn, zijn ze te verschillend van elkaar en zullen deze ook niet na een eeuwenlang debat of discussie gelijk aan elkaar worden.

Slavernij en racisme is van een heel andere orde, eveneens al eeuwen oud en nu nog steeds gaande. Wie zich daar over buigen wil of aan de orde wil stellen doet er goed aan dat in een ander kader te plaatsen en dat op basis van kennis. Slavernij was en is vandaag de dag nog steeds en met name vooral in Afrika een gruwelijk en onmenselijk gebruik. Moslims in Noord-Afrika en het Midden-Oosten haalden verreweg het grootste aantal van hun slaven (ca. 17.000.000) uit Afrika beneden de Sahara. De zwarte econoom en auteur Thomas Sowell publiceerde in 2012 een artikel in het Jewish World Review dat er in Noord-Afrika meer Europese slaven werden gehouden dan dat er (door blanke handelaren en reders) Afrikaanse slaven werden verscheept naar het grondgebied van wat nu de VS is. Daarbij vergeleken valt het aantal christenslaven in het niet.

Europese christenslaven, die overigens een wrede toekomst tegemoet konden zien. In hoofdzaak werden ze door hun meesters als galeislaaf gehouden, tientallen jaren aan banken en roeiriemen geketend om de galeien voort te bewegen op zoek naar nieuwe buit en slaven. Zwaar werk waaraan duizenden ongelukkigen aan de kettingen stierven of krankzinnig werden. Andere werden als dieren onder erbarmelijke omstandigheden en in grote overbevolkte schuren ondergebracht, kregen elke dag twee stukken donker brood en amper water. Slaven die te oud en minder productief werden, werden – vaak meerdere malen – doorverkocht. De meest onfortuinlijken onder hen werden eenvoudigweg als honden in de woestijn achtergelaten om daar van honger en dorst te sterven.

Slavernij en Racisme koppelen aan de symboolfiguur Zwarte Piet is hetzelfde als de nooit passende vergelijking met Appels & Peren.