Home » Articles posted by Beheerder

Author Archives: Beheerder

Yes, Very Serious, Indeed!

Zie hier de 66-jarige Sergei ViktorovichSergei Skripal. Voormalig Russisch spion, later dubbelspion in dienst van de Britse MI6. In 2004 opgepakt en in 2006 in Rusland veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Na 4 jaar te hebben uitgezeten in 2010 vrijgekomen door een spionnenruil en sinds 2011 als Brits staatsburger woonachtig in Salibury. Op 4 maart 2018 samen met zijn dochter onwel op een parkbankje door een toevallig passerende dokter & verpleegster van de dood gered. Skripal en zijn dochter zouden het slachtoffer zijn van een zenuwgas aanslag.

De Engelse premier May, de Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron zijn er 14 maart 2018 van overtuigd dat Rusland achter de aanslag zit. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft de Russische president Poetin hoogstwaarschijnlijk persoonlijk opdracht heeft gegeven voor de vergiftiging. Volgens de Nederlandse minister-president Rutte is de verklaring dat Rusland vrijwel zeker verantwoordelijk is voor de zenuwgasaanval zeer geloofwaardig. “Zeer zorgwekkend” noemt de Nederlandse ministerraad deze gebeurtenis op 16 maart 2018, yes, very serious, indeed!

Inderdaad “zeer zorgwekkend” dat de bovengenoemde politici met hun opstelling nog verder insturen op de oorlogskoers die al enige jaren geleden is ingezet. Een alles dodende en vernietigende koers met een tevoren gedoodverfde veroorzaker, Rusland en haar president Putin met West-Europa als beoogd slagveld! Oorlogsdreiging als vergelding op een vermeende aanslag op een bejaarde dubbelspion, is dat de prijs die de wereld daarvoor moet betalen? Als deze dodelijke gesel de wereld zal treffen dan zijn het May, Trump, Merkel, Macron, Johnson en Rutte, hun naam zal dan voor eeuwen in het collectief bewustzijn gegrift staan als medeverantwoordelijken en mogelijk zelfs als aanstichters!

Yes, Very Serious, Indeed!

Wir haben es vergessen…..

Hongerkindje Het is februari 2018, het is niet koud, de de winter heeft al vele jaren een zacht karakter. Heel anders was het in de oorlogswinters van 1940-1945, toen was het bar en boos gesteld en gaf de winter van ’43/’44 Nederland een ondertemperatuur van 27 graden onder nul. Nu – ruim 70 jaar later – is het weer van toen geen onderwerp meer van gesprek, en dat is niet alleen met het weer het geval. Ook de Nederlandse geschiedenis is nauwelijks nog onderwerp van gesprek, laat staan het oorlogsleed dat geleden is, dat is niet tot nauwelijks nog in herinnering.

Dat miljoenen Nederlanders honger leden is nauwelijks tot niet opgeslagen in het collectief geheugen. Dat honderdduizenden Nederlanders met de gevolgen hiervan te maken kregen en aan hongeroedeem leden is niet verankerd in het Nederlandse bewustzijn. De treinstaking die in 1944 mede op initiatief van bankier Wally van Hall mogelijk werd maakte het leven van al deze creperende Nederlanders tot een hongerhel. Door ondervoeding en gebrek stierven aan de gevolgen 125.000 Nederlanders aldus de goed geïnformeerde Franse aanklager mr. Mournier tijdens het Neurenberger-proces in februari 1946. Volgens Oreste Pinto, Luitenant-kolonel van de Nederlandse (contra)spionagedienst, moet het totaal aantal verhongerde Nederlanders behoorlijk naar boven toe worden opgeschaald. Hoe erg het voedselgebrek in het hongerende West-Nederland toentertijd was werd duidelijk in het verhoor van Seyss-Inquart. De op 29 mei 1940 als Rijkscommissaris van Nederland aangestelde Arthur Seyss-Inquart was uit hoofde van zijn functie goed op de hoogte van de voedselsituatie. Tijdens de ochtendzitting op 10 juni 1946 vertelde hij “Ik geloof dat Nederlanders eind 1944 en in 1945 in concentratiekampen en gevangenissen meer voedsel kregen dan de Nederlanders in het westen van het land.”

De door bankier Wally van Hall gefinancierde treinstaking leidde tot onnoemelijk veel leed en nodeloos lijden onder de Nederlandse burgerbevolking. De gehoopte militair-strategische waarde was na de mislukte luchtlandingen bij Arnhem gereduceerd tot ‘0’. Maar de geallieerden bleven vasthouden aan de hongerblokkade. Het Nederlandse verzet was het daar niet mee eens en dat lieten ze weten ook. “De ondergrondse beweging heeft aan Londen in een ultimatum gesteld dat er hier eten moet komen vóór 15 januari a.s., daar ze het zonder voedsel niet meer uithouden, anders wordt de spoorwegstaking opgeheven.”

Hongerfamilie Hongerkindjes groepHongerkindrenDoor ondervoeding en gebrek stierven de Nederlanders van toen als ratten, in de winter van 1944-1945 bezweken de Nederlanders in onvoorstelbare aantallen. Het is een gegeven dat volledig verdwenen is uit het collectief geheugen. Het is geen collectief weten meer, het ontglipt aan het bewustzijn, het is geen onderwerp meer van gesprek, geen jaarlijks terugkerend onderwerp in de leerboeken of in de media. In niets opgelost lijden!

Dat het aantal door honger en gebrek omgekomen Nederlanders op enig moment officieel op 15.000 tot 22.000 vastgelegd is heeft enkel te maken met politiek correcte geschiedschrijving. De werkelijkheid en de waarheid is geweld aangedaan, net als de geschiedschrijving. Verpakt in een fijne oorlogsfilm wordt bankier Wally van Hall in 2018 notabene neergezet als een goed vaderlander en bewierookt als een slimme financiële goochelaar.

Bankier van de Dood zou een toepasselijker naam voor deze persoon geweest zijn!

Hongerkind liggend

Foto’s: Nationaal Archief

Bert van Vondel

Bert 2016Vrijdenker Bert van Vondel (1957) rekent en omschrijft zichzelf als een onorthodox vrijzinnig publicist. Van Vondel houdt zich actief bezig met oorlog & vrede, over de achtergronden, over oorzaken en gevolgen. Onder het pseudoniem Fré Morel publiceerde hij meerdere historische titels. Hij is breed georiënteerd, van eeuwen voor de westerse jaartelling tot aan de Wereldonrust van vandaag de dag met WOI als specialisatie.

Net als Winston Spencer Churchill is hij van mening dat de beide wereldoorlogen van de vorige eeuw een geheel vormen en in wezen een voortzetting zijn van de Franse Revolutie, in wezen niet anders dan een tweede dertigjarige oorlog.

Vrijheid van denken is elementair waarbij de mens zich niet laat voorschrijven hoe hij of zij over een bepaalde kwestie hoort te denken. Deze vrijzinnigheid maakt de mens dan ook geneigd tot onconventioneel of zelfs rebels denken en spreken. Kort samengevat: alles denken zonder enige verplichting om te doen of te behoeven. Alles onderzoekend rechercheren, van links-radicaal tot extreemrechts, van ultra-nationaal tot fundamentalisme, zijn kennis-en-kring is navenant.

In april 2018 wordt het boek Oorlog is misleiding en bedrog opnieuw uitgebracht door uitgeverij de Blauwe Tijger. Tegelijkertijd verschijnt bij deze uitgeverij een nieuwe titel: Vuil Spel. Hierin stelt Van Vondel aan de orde dat de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 niet plaats had kunnen vinden als deze niet zou hebben gepast in de geopolitieke koers van het Britse Rijk. De revenuen van de publicaties komen ten goede aan de Stichting Vredesonderwijs Nederland.

In de afgelopen 20 jaren heeft hij onderzoek verricht in o.a. radicalisatie op internet, heeft hij weet van links- en rechtsradicalisme, de meerlagige complexe werking en invloed van beeldvorming propaganda en nep-nieuws. Van Vondel is een verteller en heeft vooral met kinderen een directe verbinding. Hij weet hen moeiteloos voor uren geboeid aan zijn lippen te binden. De afgelopen 12 jaar heeft hij als gastdocent voor de Stichting Vredesonderwijs Nederland gastlessen verzorgd op honderden scholen in heel Nederland. Naar schatting 15.000 kinderen heeft hij in deze periode aangezet tot zelf-denken en kritisch te blijven op al wat verteld, getoond en beweerd wordt.

De Groninger gemeente Oldambt heeft de stichting voor de schooljaren 2016 / 2018 subsidiair ondersteund, evenals het SOOOG, (Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen). Voor Stichting Herdenkingsstenen Veendam Wildervank verzorgde Van Vondel gastlessen op alle scholen in Veendam, Wildervank en Burgercompagnie. Ook voor het Dollard College in Winschoten heeft hij een uitgebreide gastlezing verzorgd over Oorlog en Vrede met Srebrenica als leitmotiv. Hij heeft College-lezingen gegeven aan studenten toegepaste psychologie, Rotarians, Vrouwen van Nu, Schoolbesturen, uiteenlopende verenigingen, schakelklassen op de Ubbo Emmius scholengemeenschap aan kinderen uit AZC’s, 4-mei lezingen waaronder in de stad Winschoten en in de gemeente Meeden. Het is slechts een kleine greep uit de activiteiten welke Van Vondel op vrijwilligersbasis en zonder persoonlijke vergoeding verricht. Van Vondel houd zich actief met Irenologie, zogezegd de tak van de wetenschap die processen die tot vrede leiden en die dit in stand houden bestudeert. Voor Van Vondel is een absolute waarheid in de geschiedschrijving een absolute onmogelijkheid en on-gelijk aan werkelijkheid die slechts en enkel het totaal is van alle waarheden en leugens tezamen, daarom ook is de kern van zijn verhalende betoog onveranderd, ZELF-denken en doen in plaats van NA-denken en volgen.

Onder het Alter-Ego van Fré Morel (een samentrekking van de namen van twee politici uit het verleden, te weten Fré Meis en Edmund Dene Morel) en Bertus Blommink (een voorouder die als dienstplichtig militair in het leger van Napoleon diende) zijn in afgelopen jaren diverse boeken en essays uitgebracht waarin hij op kritische wijze de rol en werking van propaganda, de Nep-nieuws verspreidende media en de allesbepalende rol van overheden belicht. Door in het verleden te bladeren kan de toekomst worden hervormd wat het mogelijk kan maken oorlogen te voorkomen en dat staat aan de basis van het werk dat Van Vondel al jaren verricht, iets dat hij beschouwd als een burgerplicht en roeping.

 

Fré Morel

Bert 2016Fré Morel is een alter-ego van de Nederlandse onderzoeksjournalist en Vrijdenker Bert van Vondel (1957). Van Vondel rekent en omschrijft zichzelf als een onorthodox vrijzinnig publicist. De naam Fré Morel is een samentrekking van de namen van twee politici, te weten Fré Meis en Edmund Dene Morel. Van Vondel (1957) houdt zich actief bezig met oorlog & vrede, over de achtergronden, over oorzaken en gevolgen.

Van Vondel is breed georiënteerd, van eeuwen voor de westerse jaartelling tot aan de Wereldonrust van vandaag de dag met de Tweede Boeren Oorlog en WOI als specialisatie. Net als Winston Spencer Churchill is hij van mening dat de beide wereldoorlogen van de vorige eeuw een geheel vormen en in wezen een voortzetting zijn van de Franse Revolutie, in wezen niet anders dan een tweede dertigjarige oorlog. Van Vondel koos juist de twee politici Meis en Morel vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid waarmee hij zichzelf verbonden acht.

Fré Meis was een Groninger communist en voorman van de CPN. Meis was o.a. en achtereenvolgens lid van de gemeenteraad van de Oost-Groninger gemeente Winschoten, gemeenteraadslid van de Stad Groningen, lid van de provinciale Staten van Groningen en lid van de Tweede Kamer. Meis leidde in de jaren vijftig en zestig van de 20e-eeuw meerdere stakingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Vanaf 1968 verlegde hij zijn werkterrein naar Oost-Groningen waar hij grote stakingen leidde bij strokartonfabrieken in Oude Pekela en Veendam en was hij fel tegen het plan om een groot militair oefenterrein aan te leggen in het Groningse Westerwolde. Na zijn politieke werkzaamheden in 1978 richtte Meis zich op het advieswerk aan bejaarden. Hij hield spreekuren voor ouderen en hielp hen bij financiële zaken.

Edmund Dene Morel was een Brits socialist, lid van het Engelse Lagerhuis, mensenrechtenactivist en pacifist die de Belgian Atrocities aan de kaak stelde. Een door de staat België begane massamoord in de kolonie Congo waarbij volgens het gezaghebbende Encyclopedia Britannica ruwweg tweeëntwintig miljoen Congolezen omgebracht zijn. Morel was een fel tegenstander van Engelse deelname aan de Grote Oorlog. Vér voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog legde hij in zijn redevoeringen, boeken en andere publicaties de verantwoordelijkheid niet exclusief bij Duitsland maar op het bordje van andere partijen zoals Frankrijk, Rusland én Engeland! In 1914 liet hij weten dat „miljoenen moeten boeten op de velden van de krankzinnige mensenslachting voor de zonden, de gebreken en de dwaasheden van weinigen.” Met een variatie op deze uitspraak zou Winston Churchill zich overigens enkele tientallen jaren later onsterfelijk maken.

Onder het pseudoniem Fré Morel publiceerde Van Vondel meerdere historische titels. Uitgeverij Papieren Tijger uit Breda bracht twee boektitels uit, te weten: Van oranje stadhouders tot ijzeren kanselier (06-01-2007) en Oorlog is misleiding en bedrog (24-02-2012). In april 2018 heeft uitgeverij de Blauwe Tijger uit Groningen een herdruk uitgebracht van Oorlog is misleiding en bedrog, dit naast een uitgave onder eigen naam van Van Vondel met de titel Vuil Spel. Hierin stelt Van Vondel aan de orde dat de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 niet plaats had kunnen vinden als deze niet zou hebben gepast in de geopolitieke koers van het Britse Rijk.

Oorlogstegenstanders de mond gesnoerd

propagandaDat de Europese burgers in de aanloop naar de Grote Oorlog lijdzaam aan de kant hebben gestaan kan niet gezegd worden. In alle Europese landen werden met name door socialistische bewegingen de politieke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Tegen de rampzalige oorlogskoers van hun regeringen werd niet alleen binnen de politieke arena maar ook op de straat en in bijeenkomsten geprotesteerd.

Fré Morel

In Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, Nederland, Scandinavië, overal waren politiek goed georganiseerde tegenstanders van de oorlogspartijen actief. Dat met deze oppositie afgerekend moest worden vóórdat het grote bloedvergieten kon beginnen, was ook aan de oppositie bekend en had men zich hiertoe tot de tanden bewapend. Wat echter voor niet mogelijk werd gehouden, gebeurde tóch. Wat in jaren opgebouwd was en als solide tegenstand werd beschouwd, werd in ultra-korte tijd van de kaart geveegd. Bijeenkomsten tégen de voorgenomen oorlogsplannen werden door de heersende bestuurskliek uitgelegd als niet vaderlandslievend en verboden. Wie het niet eens was met de gevolgde oorlogskoers werd al snel al landverrader en spion betitelt en het wapen van het woord – de media – stortte zich op deze met de vijand heulende collaborateurs. Jean Léon Jaurés, de belangrijkste Franse socialistenleider en oorlogstegenstander werd letterlijk en figuurlijk monddood gemaakt.

Op 31 juli 1914 werd Jaurés in het café naast het redactiekantoor van L’Humanité – zijn krant – vermoord door Raoul Villain die als revanchist voorstander was van een oorlog met Duitsland. De volgende dag – 1 augustus 1914 – was het officiële begin van de Franse mobilisatie. Villian overleefde de slachting in de cel en werd als dank voor zijn daad na de oorlog vrijgesproken omdat „hij de natie een grote dienst had bewezen”. De oorlogshitsers wisten de daad van Villian naar waarde te schatten „Zonder zijn moordaanslag had Frankrijk nooit de oorlog kunnen winnen”, zoals in het vonnis dat hem vrijsprak stond te lezen.

Bij het uitbreken van de oorlog werd alle media onder controle van de overheid geplaatst en deed de censuur zijn intrede. Alleen politiek gewenste berichtgeving was nog toegestaan. Via hun eigen kranten probeerden de socialisten in het begin hun volgelingen nog aan te sporen „wij roepen u op vol te houden”. De Engelse socialisten stelden een manifest tegen op tegen Engelse deelname aan oorlog „Arbeiders van Groot-Brittanië. Gij hebt geen strijd met de arbeiders van Europa. Zij hebben geen strijd met u. De heerschende klassen hebben strijd. Maakt dien tot den uwen. Een miljoen socialisten in Oostenrijk heeft geprotesteerd, miljoenen hebben in Duitschland geprotesteerd. Verlaat ze niet. Vereenigt u met de Fransche en Russische arbeiders en zegt tot de regeering: wanneer gij den oorlog verklaart, wij verklaren den vrede.”

„Wat hebt gij bij een oorlog te winnen? Twintigduizend arbeiders werden in den Boerenoorlog doodgeschoten. Noch thans betaalt gij ieder jaar 12 miljoen pond voor ondersteuning der nagelaten betrekkingen. Maar den Zuid-Afrikaanschen arbeider gaat het slechter dan ooit. Slechts de rijke magnaten hebben gewonnen….. De heerschende klassen willen niet zelf vechten, zij willen u tot het vechten oproepen. Geen regeering kan oorlog maken, wanneer het volk vrede wil. Zegt het! Marscheert langs de straten en zegt het. Gaat op pleinen en markten en zegt het, zegt het overal… Weg men den oorlog!”

De belanghebbende bestuurskliek liet daarop andere voorstanders van oorlogsdeelname aan het woord, zoals de Anti German Union en de Imperial Maritime League reageerden daarop dat „de Engelse industrie en de Engelse handel verdedigd moest worden tegen Duitse mededinging”, gestreden moest worden tegen Duitse invloed op sociaal, financieel, industrieel en politiek leven en dat „Duitsland verdreven moest worden uit de Engelse handel en industrie”. Onder het motto: „Duitsland onder alles”, moest „Duitsland vernietigd worden en nooit meer kunnen opstaan”.  Onder de massieve druk van de machtige oorlogshitsers verloren de verschillende socialistische bewegingen terrein en gingen stuk voor stuk – tegen alle gemaakte beloftes en afspraken in – overstag.

Zo liet de Duitse sociaaldemocraat Hofmann weten dat het Duitse volk stond „voor een historische gebeurtenis, die het bestaan van het rijk kan bedreigen en misschien allen tot den laatsten man ter verdediging van het Vaderland zal opeischen. Wanneer binnen eenige dagen het Duitsche volk te wapen mocht worden geroepen, zullen óók de socialisten het vaderland verdedigen.” De koers werd scherp bijgesteld en lieten de socialisten weten dat zij in het geval van een opgedwongen oorlog – dus als zij werden aangevallen – de wapens zouden opnemen en hun land zouden verdedigen.

Het duurde dan ook niet lang dat de toon van de socialistische publicaties veranderde. Men beriep zich erop dat de sociaal-democratie er alles aan gedaan had „wat in haar macht stond om den oorlog te voorkomen”, en dat zij iedere verantwoordelijkheid daardoor van de hand wees. Maar, óók de (Duitse) socialisten zouden hun vaderlandse plicht doen als het vaderland door agressieve Russische plannen werden bedreigd. „Duitsche vrouwen en kinderen mogen niet de slachtoffers van Russische bestialiteiten worden”. Onder ferme, ronkende koppen als „Weg met het Tsarisme! Weg met de beschermer der barbaarschheid!” trokken de pacifistische socialisten ten strijde tegen hun broeders. Russen tegen Duitsers, Fransen samen met de Russen tegen de Duitsers, Duitsers samen met de Oostenrijkers tegen de Fransen en Russen, Engeland met Frankrijk en Rusland tegen Duitsland, Oostenrijk, Turkije.. iedereen vocht en moordde!

Machtige belangengroepen hadden opnieuw laten zien hoe groot hun macht was en als op commando roeiden miljoenen mensen elkaar op de meest gruwelijke manier uit. Niet om vrijheid, veiligheid en democratie te verspreiden, maar enkel om de macht te vergroten van een kleine kliek die hun eigen benepen belang stelt bóven dat van de overgrote meerderheid van de wereldburgers.

Ramsay MacDonald, Engels socialistisch politicus zag het duidelijk en trad na Engelse deelname aan de ‘Groote Oorlog’ uit protest terug uit het kabinet: „Wij strijden niet voor de onafhankelijkheid van België, naar wij strijden, omdat wij tot de Triple Entente behooren, omdat de politiek van buitenlandsche zaken sinds een reeks van jaren anti-Duitsch georienteerd is geweest, en omdat deze politiek door een geheime diplomatie is gevoerd van uit het gezichtspunt, bondgenootschappen te sluiten tot behoud van het Europeesch evenwicht.” Edmund Dene Morel, het Engelse Lagerhuislid en mensenrechtenactivist, liet in 1914 weten dat „miljoenen moeten boeten op de velden van de krankzinnige mensenslachting voor de zonden, de gebreken en de dwaasheden van weinigen”. Met een variatie op deze uitspraak zou Winston Churchill zich overigens enkele tientallen jaren later onsterfelijk maken.

Vruchtbaar Februaar

Maanwolf

Op basis van de stand van de Maan & Zon worden al eeuwenlang rituelen gevierd met betrekking tot vruchtbaarheid en (her)geboorte, zo ook rond de tweede nieuwe maan in het jaarwiel. Wat nu bekend staat als Valentijnsdag is niets anders dan een Heidense ritueel dat met een christelijk sausje is overgoten.

De religieuze duiding die aan dit ritueel gegeven is verwijst naar een priester die zijn hart verloren had aan een jonge vrouw en weigerde het christendom op te geven. In het jaar 269 zou priester Valentijn op 14 februari het leven verliezen aan de gevolgen van de vreselijke marteling die hij te verduren kreeg. Voor zijn geliefde liet hij een kort bericht achter dat ondanks dat zijn leven hem ontnomen was zijn hart haar toebehoorde.

Voorafgaand aan de Kerstening van dit ritueel werd het in de tijd van de Romeinen gevierd onder de noemer Lupercalia. Het was een driedaags vruchtbaarheidsfeest ter ere van de god Lupercus, die met zijn wolvin Luperca vurig en uitbundig de liefde bedreef. Priesters gehuld in bokkenhuiden en gewapend met zwepen van bokkenleer sloegen ter bevordering van de vruchtbaarheid de vrouwen. Jonge, geslachtsrijpe, mannen en vrouwen werden gedurende die periode aan elkaar verbonden en gaven zich gedurende drie dagen aan elkaar over om te komen tot een vrucht-barend eindresultaat. Volgens overlevering heeft Luperca de stichters van Rome – Romulus en Remus – gebaard en groot gebracht.

Voorafgaand aan de Romeinse duiding stond het in de Griekse mythologie te boek als een driedaags feest ter ere van de vruchtbaarheidsgod Pan. Pan was de god van het woud en het dierlijke instinct en was hij, compleet met horens, baard, bokkenpoten en staart, als volwassene geboren. Met zijn zaadbrengende fluit bevruchtte hij het huis. In andere tijden en streken stond het vruchtbaarheidsfeest bekend als het naar de maan-huilende wolf. Een drie dagen durend vruchtbaarheidsfeest, waarin naar hartelust gedronken, gegeten en gepaard werd. Valentijn een eeuwenoud wielfeest! (zie ook de woordverwantschap & verbinding tussen Oor- /Ur- /Oer-/ Eer(ste) .. en spring-(bron) /sprong- /kelijk)

Vom Rath & Rassenschande

Vom Rath 001Op 7 november 1938 werd in Parijs de 29-jarige Duitse diplomaat Ernst Eduard vom Rath vermoord. De moordaanslag was het werk van een 17-jarige tiener van Pools-Joodse komaf, Herschel Grynszpan. De dood van de Duitse diplomaat is in de geschiedschrijving neergezet als een politiek getinte moord welke als directe aanleiding gezien moet worden van de tegen Duitse burgers van Joodse komaf georkestreerde volkswoede. In deze Kristallnacht van 9 op 10 november 1938, zoals deze later is benoemd, werden 178 synagoges en ca. 7.500 Joodse bedrijven c.q woonhuizen aangevallen, beschadigd en vernield. Een gruwelnacht waarbij eveneens 93 mensenlevens te betreuren waren.

Geschiedschrijving is geen absolute wetenschap, daarnaast is absolute waarheid in deze een absoluut onbestaanbare werkelijkheid. Niet in de laatste plaats om het feit dat het de overwinnaars zijn die de geschiedenis (her)schrijven en de beelden (ver)vormen. Het gezegde “Truth is in the eye of the beholder” geeft aan dat wat we denken te zien en geloven het resultaat is van onze perceptie en interpretatie.

Dat achter deze moordaanslag een overduidelijk politiek motief schuil zou gaan werd vanaf het allereerste moment sterk betwijfeld. De Franse dichter André Gide, net als journaliste Ruth Andreas Friedrich en vele andere tijdgenoten, hielden het eerder op een ongelukkig verlopen homoseksuele liefdesrelatie met afpersing, jaloezie en uiteindelijk een crime passionnel als eindresultaat. De terughoudendheid en behoedzaamheid van de anders zo sensatiebeluste Boulevardbladen werd toentertijd als uitermate opvallend beschouwd, het homoseksuele thema werd niet opgepakt.

Volgens Gide, die zelf homoseksueel was, was Vom Rath in Parijse homokringen welbekend evenals zijn voorkeur voor jonge jongens. In de paar maanden voorafgaand aan zijn dood was Vom Rath herhaaldelijk gesignaleerd met de 17-jarige tiener Herschel Feibel Grynszpan. In de Parijse homobar Le Boeuf sur le toit evenals in andere homogelegenheden verkeerden ze in elkaars gezelschap, liefkoosden, kusten en dansten ze met elkaar. Terwijl Grynszpan zelf aan zowel de Franse- als later ook door de Duitse politie verklaarde dat hij met Vom Rath een homoseksuele relatie had onderhouden werd uit politiek-religieuze hoek geen poging onbenut gelaten Grynszpan met een goud geglansde martelarenstatus te overtrekken.

Homoseksualiteit was, zeker in die tijd, een omstreden zaak en zowel binnen de NSDAP als de Joodse gemeenschap was dit een brandbaar onderwerp. Een eerzame diplomaat die gebruik maakt van een minderjarige schandknaap en daarmee ook nog eens Rassenschande pleegt om vervolgens voor de verleende diensten niet te betalen was niet bepaald een voorbeeld van positieve Herrenrasse propaganda. Een door vervolging en onderdrukking tot wanhoop gedreven, wraakzuchtige Jood die een Duitse Nazi vermoordde danwel een voorbeeld van Joodse onbetrouwbaarheid en moordzucht waren andere weergaven van de werkelijkheid. De NSDAP alsook de Zionistisch georiënteerde Joodse gemeenschap grepen ten eigen faveure de daad aan om deze propagandistisch zo voordelig mogelijk aan de kaak te stellen en te benadrukken.

De om het leven gebrachte Ernst Eduard vom Rath zag op 3 juni 1909 in het Duitse Frankfurt am Main het levenslicht. Ernst ging in zijn geboorteplaats naar de lagere school om daarna in Breslau verder te studeren aan het Realgymnasium Maria Magdalena waar hij in 1928 als 19-jarige afstudeerde. In datzelfde jaar startte hij met zijn rechtenstudie aan de universiteiten in Bonn, München en Königsberg. In Bonn sloot hij zich aan bij Palatia, een studentenvereniging die zich kritisch opstelde ten opzichte van het Nationaal Socialisme. Op 27 mei 1932 trad hij als 22-jarige in overheidsdienst als gerechtelijk ambtenaar. Eerst als griffier bij de civiele sectie van de arrondissementsrechtbank in Berlijn, later ook bij het Openbaar Ministerie in strafzaken. Op 14 juli 1932 sloot hij zich aan bij de NSDAP om zich in april 1933 bij de SA aan te sluiten.

Aangespoord door zijn oom Roland Koster, toenmalig Duits ambassadeur in Parijs, zette hij in 1933 koers naar een politieke loopbaan. Op 22 november 1933 verzond Vom Rath zijn sollicitatiebrief met als resultaat dat hij op 3 februari 1934 als diplomaat werd aangenomen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn. Eind januari 1935 werd hij voor een korte periode van negen weken naar het buitenland gezonden waarna hij weer in Berlijn terugkeerde. Op 13 april 1935 werd hij tot attaché benoemd en op 15 april 1935 aangesteld als persoonlijke secretaris van zijn oom, de Duitse ambassadeur in Parijs.

Na de dood van van zijn oom op 31 december 1935 werd hij op 1 april 1936 terugberoepen naar Berlijn waarna hij voorbereid werd voor een nieuwe positie op het Duitse consulaat in Calcutta. In oktober 1936 werd hij benoemd tot attaché waar hij op 9 december 1936 zijn dienst aanving. Halverwege 1937 werd hij aan bed gekluisterd door een raadselachtige ziekte. Zogezegd zou hij leiden aan een maagaandoening welke veroorzaakt zou zijn door tropische leef- en werkomstandigheden en het exotische voedsel. In werkelijkheid had Vom Rath een seksueel overdraagbare aandoening aan anus en darm opgelopen door homoseksuele penetratie. Hij werd hiervoor opgenomen en behandeld in de kliniek van Dr. Ramnath Chopra welke hem met medicatie behandelde. Zijn lichamelijke gesteldheid hield hem aan bed gekluisterd en kerst 1937 bracht Vom Rath liggend en slijmpap-etend door. De behandeling van Dr. Chopra had onvoldoende resultaat en Vom Rath werd in de eerste week van januari 1938 doorverwezen en opgenomen in het Carmichael Hospital for Tropical Diseases.

De aard van zijn aandoening was echter van dien aard dat hij het advies kreeg voor verdere behandeling naar Duitsland terug te keren. Op 7 januari 1938 vertrok hij per trein naar Bombay, waar hij zich onderweg naar Venetië inscheepte op het Italiaanse stoomschip Conte Verde. In Venetië aangeland reisde hij per trein rechtstreeks door naar Berlijn waar hij vooreerst zijn bivak opsloeg bij zijn ouders aan de Prager Platz 5 in de wijk Wilmersdorf. Voor verdere behandeling wendde hij zich tot het Institut für Radiologie in Berlijn waar hij door Dr. Sarella Pommeranz door middel van een kortegolf bestralingstherapie behandeld werd voor de door hem in Calcutta opgelopen rectale gonorroe.

Voor verder herstel vertrok Vom Rath in februari 1938 voor een periode van vier maanden naar het Sanatorium St. Blasien in het Zwarte Woud. Op 1 juli 1938 was hij zover hersteld dat hij zijn werk kon hervatten en werd de Duitse Ambassade in Parijs opnieuw zijn standplaats. Op 13 juli 1938 trad hij actief in functie en werd hij tegelijk voorgedragen voor de functie van Legationssekretar, een positie die hem op 18 oktober 1938 toegekend werd. In de periode van drieëneen halve maand tot aan het moment van zijn dood hield Vom Rath zich op in Parijse homokringen, stond hij bekend om zijn voorkeur voor jonge jongens en knoopte in die periode een homoseksuele verbinding aan met een voor hem ongelukkig eindresultaat.

De Grynszpan affaire

GrynszpanOp 7 november 1938 vermoordde de 17-jarige tiener Herschel Feibel Grynszpan in Parijs de Duitse diplomaat Ernst Eduard vom Rath. De aanslag en het overlijden van Vom Rath wordt als startpunt aangeduid van de door de NSDAP gesanctioneerde geweldsnacht tegen de Duitse burgers van Joodse komaf. De Pools-Joodse achtergrond van de in het Duitse Hannover geboren Grynszpan speelde in deze aanslag zeker een rol van betekenis.

In deze Kristallnacht van 9 op 10 oktober 1938, zoals deze later is benoemd, werden 178 synagoges en ca. 7.500 Joodse bedrijven c.q woonhuizen aangevallen, beschadigd en vernield. Een gruwelnacht waarbij eveneens 93 mensenlevens te betreuren waren. In de geschiedschrijving werd de moord op Vom Rath zowel door de NSDAP alsook door de Zionistisch georiënteerde Joodse gemeenschap aangegrepen om zowel de vermeende Joodse rol in het ontbranden van WOI alsook de Jodenvervolging in Duitsland propagandistisch aan de kaak te stellen en te benadrukken.

Geschiedschrijving is geen absolute wetenschap, daarnaast is absolute waarheid in deze een absoluut onbestaanbare werkelijkheid. Niet in de laatste plaats om het feit dat het de overwinnaars zijn die de geschiedenis (her)schrijven en de beelden (ver)vormen. Het gezegde “Truth is in the eye of the beholder” geeft aan dat wat we denken te zien en geloven het resultaat is van onze perceptie en interpretatie.

Al op 8 november 1938, de dag na de aanslag, was het allerminst duidelijk dat politieke motieven de aanleiding waren voor de aanslag. “De avondbladen berichten over een joodse emigrant die op een diplomaat van de Duitse ambassade in Parijs geschoten heeft, sommigen zijn van mening dat hier politieke motieven spelen, anderen spreken van een homoseksuele liefdesrelatie, afpersing en jaloezie.” Dat was wat de op dat moment 37-jarige journaliste en verzetsstrijdster Ruth Andreas Friedrich op die datum in haar dagboek schreef. Friedrich was een van de drijvende krachten achter de verzetsbeweging Onkel Emil waarvoor ze na de oorlog werd onderscheiden met de Yad-Vashem medaille.

Ook André Paul Guillaume Gide, Frans dichter en latere Nobelprijswinnaar voor literatuur, verwonderde zich erover waarom de anders zo op sensatie beluste Boulevardbladen het homoseksuele thema niet oppakten en zich zo op de achtergrond hielden. Volgens Gide, die zelf homoseksueel was, was Vom Rath welbekend in Parijse homokringen en stond hij bekend om zijn voorkeur voor jonge jongens. Vom Rath stond bekend onder bijnamen als Madame Ambassador en Notre Dame de Paris. Uit onderzoek na de moord bleek dat Vom Rath in het najaar van 1938 herhaaldelijk was gezien in bijzijn van een goed uitziende jongeman in de Parijse homobar Le Boeuf sur le toit evenals in andere homogelegenheden waar beiden elkaar liefkoosden, kusten en met elkaar dansten. De goed uitziende jongeman bleek niemand anders dan de 17-jarige tiener Herschel Feibel Grynszpan te zijn.

Grynszpan zelf zou tijdens zijn verhoren door zowel de Franse- als later ook door de Duitse politie verklaren dat hij Vom Rath persoonlijk kende en dat hij met hem een korte homoseksuele relatie had onderhouden. De schietpartij was volgens Grynszpan een uitvloeisel van een ruzie om geld. Grynszpan zou door Vom Rath voor zijn verleende seksuele diensten als schandknaap onvoldoende zijn betaald. Gustav vom Rath had zich na de moordaanslag op zijn zoon Ernst Eduard in dezelfde zin uitgelaten tegenover de Duitse Sociaaldemocraat Otto Kortum. Volgens hem had zijn zoon een homoseksuele relatie onderhouden met de tiener Grynszpan waaruit een conflict over geld was ontstaan met de moordaanslag als resultaat. Vader vom Rath hekelde de staatsbegrafenis die zijn zoon door de Nazi’s gekregen had, gruwelde van het politieke gehuichel en misbruik van de familienaam en keurde de opvolgende anti-joodse maatregelen en wetgeving hartgrondig af.

De geplande rechtszaak doofde echter als een nachtkaars en Gryszpan zelf blies naar alle waarschijnlijkheid in 1942 zijn laatste adem uit in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Denkstuk

De Tikkende Tijdbom van Migratie

Dr. DogsDe Duitse psychiater Dr. Peter Christian Dogs, hoofd van de Panorama kliniek in Scheidegg en medisch directeur van de Max Grundig kliniek, is van mening dat politici denken dat ze de burgers niet serieus hoeven te nemen. Mensen die zich zorgen maken over de massa immigratie ‘zijn niet rechts, noch iets anders,’ betoont hij.

“De mensen zijn écht bang en erg onzeker, dat is waar het om gaat. De politiek zou er daarom goed aan doen deze angst eindelijk serieus te nemen, want angst is voorgeprogrammeerd en hoort bij ons, dat bewaart ons ervoor om domheden te begaan. Het idiote aan onze samenleving is dat wij allemaal bang zijn, maar allemaal doen alsof dat niet zo is.”

De miljoenen migranten die nu naar Europa worden gehaald hebben geheel andere waarden. “Dat is een tijdbom die we onder ons hebben, omdat zij onze waarden totaal niet kunnen begrijpen. Die kunnen wij hen ook echt niet meer bijbrengen. Therapie voor vluchtelingen zal daar amper aan wat kunnen veranderen, en wij kunnen niet anders dan dat te accepteren.”

Sowieso moeten er volgens hem grote vraagtekens worden gezet bij de massa immigratie naar Duitsland en Europa, met name omdat het vooral om jonge mannen met een waanzinnig geweldspotentieel gaat. In de psychologie gaat men ervan uit dat iemands persoonlijkheid in uiterlijk het 20e levensjaar, maar eigenlijk al in het 12e, is uitontwikkeld. Karakter, temperament en persoonlijkheid zijn daarna nauwelijks nog te veranderen.

Integratiecursussen, zoals ook in Nederland plaatsvinden, zijn in zijn ogen dan ook naïef. “Je kunt ze niet integreren. Op veel gebieden is er niets te integreren. Je kunt de taal leren, maar niet de cultuurkring, niet de godsdienstigheid, niet de overtuiging en al helemaal niet het geweldpotentieel. Er komen mensen met een potentieel waanzinnige agressiviteit, omdat ze in oorlogen zijn opgegroeid. Die hebben geleerd te vechten, en weten helemaal niet hoe harmonie werkt. Dat proberen om te vormen is een dwaze opgave.”

Hollywood History

HollywoodDe Britse historicus Keith Lowe stelt dat West-Europeanen geobsedeerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. De oorlog van 1939-1945 staat voor miljoenen mensen gelijk aan ‘DE’ oorlog. Sinds de officiële beëindiging ervan zien tot op de dag van vandaag onophoudelijk en in overweldigende aantallen stapels boeken het levenslicht.

Hollywood laat niet na de door haar aangehangen historische waarheid zo realistisch alsook uitermate (ver)beeldend mogelijk te verpakken en deze op het scherm te presenteren. Ook op de televisie worden vandaag de dag in toenemende mate oorlogsdocu’s en films getoond. De programmering van zowel Nederlandse als buitenlandse (lees Amerikaanse & Engelse) zenders lijken hierop steeds meer afgestemd te worden.

De eerste week van elk kalenderjaar start onveranderd met een keur aan films waarin heel duidelijk de rolverdeling voor the Good, the Bad & the Ugly is neergezet en bereikt de aandachtsgolf zo rond half mei van elk jaar haar hoogtepunt. Wat getoond wordt heeft met realiteit & waarheid steeds minder te maken en is het onderhand steeds meer noodzaak dan uitzondering om melding te blijven maken van het feit dat het de overwinnaars zijn die de geschiedenis (her)schrijven en de beelden (ver)vormen.

Zoals Lowe stelt schijnen “veel mensen geen tijd meer te hebben voor gecompliceerde verhalen en hebben ze geen tijd voor moeilijke en oncomfortabele emoties. Eigenlijk is de conclusie, dat veel mensen eigenlijk helemaal geen tijd hebben voor geschiedenis, wat ze echt willen is een mythe.”

De getoonde beelden worden in de regel vol emotie en beeldvormend door de toeschouwer zonder voorbehoud geconsumeerd waardoor Hollywood mythologie zich kan nestelen in het menselijk brein en bewustzijn. Kundig gemanipuleerde geschiedenis die met een giftig glad geroerde saus van politiek correcte waarheid opgediend wordt en tegelijk per beeld en woord de maatschappij en samenleving onherstelbare schade toevoegt. Timothy Snyder, een aan de Yale universiteit verbonden historicus, legde in een interview begin 2018 uit waarom de waarheid zo belangrijk is. „Zonder waarheid is er geen vertrouwen, zonder vertrouwen is er geen rechtsstaat, zonder rechtsstaat is er geen democratie. Mensen die feiten negeren, brengen de democratie om zeep.”

Mensen die bewust waarheden verdraaien staan – historisch onbetwistbaar – aan de wieg van een onzalige toekomende tijd waarin de monden gesnoerd, de boeken verbrand en het leven gedoofd wordt!