Home » Articles posted by Beheerder

Author Archives: Beheerder

Saoedische Olie Barbaren

Een barbaars woestijnvolk wordt na WOI in het Midden-Oosten op de troon gezet door de politieke en economische wereldgrootmachten uit die tijd. Die machtigen van toen zijn alleen maar invloedrijker en wereldwijd bepalender geworden en het zwarte goud dat uit de bodem gepompt wordt zorgt ervoor dat een woestijnvolk zich in onmetelijke rijkdom kan baden. Rijkdom die tot onvoorstelbare hoogte stijgt maar die de geestelijke of morele ontwikkeling nauwelijks vooruit helpt, eerder het tegenovergestelde.

Het slijk der aarde verschaft absurde mogelijkheden, niet alleen in positieve maar vooral ook in negatieve zin.

Amper 100 jaar geleden nog in tenten wonende nomadische Arabische Bedoeïene woestijnbewoners hebben het Midden-Oosten tot een permanent oorlogsgebied omgetoverd waar met behulp van een op vele manieren uitgelegde en middeleeuwse absolute geloofsleer de buurstaten met anders gelovige buurvolkeren finaal afgeslacht worden. De volledige vernietiging van Yemen is een schrijnend voorbeeld hoe twee religieuze vijanden met Iran enerzijds en Saudi Arabië anderzijds de kromzwaarden kruisen en elkaar op leven en dood te lijf gaan. Hierin gesteund en omringd door een smerig internationaal economisch, politiek en militair netwerk waardoor het onderhand een onontwarbare kluwen van internationaal economische en religieuze tegenstellingen is verworden.

Moord en doodslag met behulp van Westerse vernietigingswapens! Een mensenleven is tot nul of generlei waarde gereduceerd. Niet alleen door militaire steun en wapenleveranties door de regeringen die ons zeggen te vertegenwoordigen maar ook door onze olieafhankelijkheid maken wij ons onbedoeld en ongewild medeplichtig en financieren wij met elke liter benzine de chaos die zich vanuit het Midden Oosten over de wereld verspreidt.

In oktober 2018 laat de Arabische Wahabi kroonprins Mohammed bin SATAN een voorheen welgevallige journalist door een speciaal terreurteam letterlijk en figuurlijk verdwijnen. Een tevoren geplande moord op Kashoggi, die hij voorafgaand aan zijn gruwelijke lot nog aan de telefoon gesproken had en uitgenodigd had om zich naar zijn thuisland te begeven. Uit angst daar vermoord te worden bedankte de journalist maar het veranderde niets aan zijn lot. Getrouw de vooraf geuite wrede belofte van kroonprins Mohammed bin SATAN werden de vingers van Kashoggi die het aangedurfd hadden kritische stukken te schrijven afgesneden waarna de marteling tot aan zijn finale ontmanteling met behulp van een kettingzaag eindigde.

Psychopaten met wereldmacht, al voor Trump geallieerd aan wereldmacht USA, toentertijd onder de heilig verklaarde Obama. De wereld beeft en kreunt dood, verderf en ellende onder deze smeerlappen die niet in goedheid de mens dient maar in onheil de mensen naar het leven staat, wreed en onmenselijk barbarisme!

Kashoggi & Mesjogge!

De media staat bol over de gruwelijke slachting van een niet politiek welgevallige journalist in de Saudische ambassade in Turkije maar zwijgt in nagenoeg alle talen over de door Saudi Barbaria gepleegde massamoord in Yemen!

Om de Eerste Wereldoorlog in haar voordeel te kunnen beslissen sloten de Britten een strategische alliantie met de Arabieren, daarin massief door het zionistische netwerk gesteund. Door zich bij de Geallieerden (Entente) aan te sluiten en tegen Duitsland (Centralen) en haar bondgenoten, (o.a. het Ottomaanse Rijk) op te trekken zou een Arabische Eenheidsstaat als oorlogsbuit mogen worden bijgeschreven. Dit alles geruggensteund door de zionisten die daarbij hun eigen agenda nastreefden.

Met Engelse financiële en militaire steun startte op 5 juni 1916 de Arabische Opstand tegen de Ottomaanse Turken. Onder leiding van de beide zoons van Sayyid Hussein Ibin Ali, de Sjarif van Mekka – de prinsen Abdullah en Faisal – werd er stevig gevochten maar de Arabische Opstand zou eindigen in een Arabische kater, de Engelse verdragspartner sloot achter hun rug om andere verdragen die het eigenbelang beter dienden.

Op 4 juni 1918 voerden Chaim Azriel Weizmann en prins Faisal verkennende gesprekken over mogelijke Arabische steun voor “the establishment of a National home for the Jewish people” in Palestina. Over de hoofden en ten koste van de als minderwaardig beschouwde Palestijnse Arabieren werd door prins Faisal hieraan Arabische medewerking toegezegd met als hoofdprijs de vorming van een zelfstandige en onafhankelijke Arabische eenheidsstaat. De Feisal-Weizmann overeenkomst van 3 januari 1919 is, vanuit Arabische zicht, mogelijk als het meest ultieme verraad te bestempelen. De bedrieger werd bedrogen, de Britse en zionistische toezeggingen bleken van geen enkele waarde.

De politieke smeerlapperij rond de Eerste Wereldoorlog hebben de kaart van het Midden Oosten gevormd tot wat ze nu is, een lappendeken van wingewesten waaruit met behulp van onderdrukking en minachting voor mens en menselijkheid miljarden aan bodemschatten wordt geroofd. Saudi Barbaria – zoals de Syrische cabaretier Treka Zn het land bestempelt – is een van de religieuze terreurstaten dat dankzij vrijwel elke liter autobenzine, stookolie of kerosine in staat is voor miljarden aan tanks en ander verschrikkelijk wapentuig in te zetten tegen politieke tegenstanders en onwillige buurstaten.

De politiek correcte mainstream media gilt moord en brand over de gruwelijke slachting van een niet welgevallige journalist maar zwijgt in nagenoeg alle talen over de massaslachting die door het moordlustige bewind in Saudi Barbaria wordt uitgeoefend in Yemen of over de miljarden steun aan geradicaliseerde religieuze moordgroepen. Waar is de kritische media? Waar zijn de karaktervolle en integere politici? Waar zijn de rechte ruggen? Wie verheft zijn stem? Wie stopt het moorden?

Hoe erg en wreed ook.. de gemartelde en vermoorde journalist Kashoggi staat niet in verhouding tot het leed van miljoenen vernietigde Yemenieten, het is gewoonweg Mesjogge!

Mysterie & Hysterie

Halverwege de jaren ’80 was – na 50 jaar – opnieuw belangstelling voor Johannes Wardenier en zijn spraakmakende uitvinding. Een uit het Friese Wolvega stammende twintiger zou een revolutionaire brandstofarme motor hebben ontwikkeld. In rap tempo ging het opzienbarende nieuws de eigen plaats en regio rond, het nieuws uit de lokale media werd al snel nationaal opgepakt om niet veel later wereldwijd rondgebazuind te worden.

De ontwikkelingen volgden elkaar in duizelingwekkend tempo op nadat een lokale wethouder en de burgemeester van Wolvega hun steun hieraan verleend leken te hebben. Zo snel als ze opkwam verdween de euforie, binnen enkele weken waren alle stemmen verstomd en hield elk zich doofstom.

Het verhaal van Wardenier bleef echter in de regio rondzingen. Menigeen was en bleef overtuigd van mening dat het Groot kapitaal, de machtige oliebaronnen, danwel het Eindhovense electronicabedrijf Philips en/of de toenmalige Nederlandse premier de jonge uitvinder een hak had gezet. De ster van Wardenier verbleekte even snel als hij opgekomen was, eindigde hij kort in een Groninger psychiatrische kliniek en werd rondom zijn persoon een schimmige mythologische deken gewikkeld. Met het in 1984 verschijnen van een in eigen beheer uitgegeven werk van de auteurs Wielick en Ymker raakte het Mysterie Wardenier zoals dit door hen genoemd werd opnieuw in de belangstelling. In de krap 200 pagina’s tellende paperback deden de schrijvers uit de doeken hoe het een en ander zich volgens hen ontwikkeld zou moeten hebben.

Niemand heeft echter ooit de genoemde brandstofarme motor in bedrijf gezien en op een paar simpele schetsjes na is er geen enkel bewijs of ze überhaupt bestaan heeft. Vage verhalen over het ontvreemden van het prototype door mysterieuze mannen, onbekend heldendom en verzetswerk gedurende WOII en het als raadselachtig gepresenteerd leven tot aan het overlijden van Wardenier dragen er zeker toe bij dat de mysterische sluier is blijven hangen. Vooral binnen de kring van milieuactivisten lijkt het verhaal Wardenier nog steeds de gemoederen bezig te houden. De ervaring leert echter dat als iets te mooi is om waar te kunnen zijn, dat dit in de regel – en achteraf bezien – ook inderdaad en meestal het geval is.

Het verhaal achter de motor van Wardenier lijkt gestoeld te zijn op een uitvinding uit 1812. In dat jaar ontwikkelde de Schotse dominee Robert Stirling de naar hem genoemde heteluchtmotor. Een interview met het Leeuwarder Nieuwsblad dat Wardenier op 8 november 1934 gaf lijkt dit te bevestigen. Hij vertelde aan de journalist dat in zijn motor “een voortdurende circulatie plaats vindt van het reservoir met gecomprimeerde lucht naar de motor en via de luchtkamer naar het reservoir”, in wezen het principe van de eerder genoemde en door Stirling ontwikkelde heteluchtmotor.

Wat betreft het mysterieuze oorlogsverleden van Wardenier lijkt zijn rol als vermeend verzetsheld iets anders te zijn geweest. René de Rooij en Paul Schilperood, een tweetal onderzoekers, menen aan te kunnen tonen dat Wardenier aangesloten was bij de NSB en NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) en in het Duitse leger aan het Oostfront gediend heeft. Tot zijn definitieve ontrafeling blijft het Mysterie Wardenier dat wat het is, een mythisch verhaal.

Samhain & Haloween

Haloween is niets anders dan het oude heidense maanfeest Samhain in andere verpakking.

Het maanfeest Samhain – nu als Haloween bekend – wordt gevierd op het laatste maankwartier van de 10e maan. (31-10) In Noord- en Oost Nederland en de Zuidelijke Nederlanden werden tot aan de Tweede Wereldoorlog ten tijde van dit maanfeest mangels / bieten uitgehold en van gezicht voorzien.

Een Halo is een optisch verschijnsel in de atmosfeer, o.a. een lichtende kring om zon of maan, ontstaan door breking en buiging van zon- of maanlicht in ijskristallen. Ween is woordverwant aan Wend(e). Haloween is een duale woordverbinding en heeft in deze betekenis direct verbinding met het – eveneens – duizenden jaren oud, pre-religieus ritueel feest Samhain.

Gelijk de Sinterklaas viering en alle andere voor-ouder feesten en rituelen heeft het NIETS van doen met racisme, fascisme, nazisme of welk ander ‘isme’ dan ook wat er aan de haren bijgesleept wordt. Sinterklaas zoals wij vandaag de dag kennen is een gekerstend heidens maanfeest dat tijdens de laatste volle maan van de 12e maan gevierd wordt. Samhain / Haloween markeert het einde van de herfstperiode en luidt het begin in van het winterseizoen.

Nazi-Piet

“Zwarte Piet is racisme” dat is tenminste de stelling van o.a. Kick Out Zwarte Piet, de harpijenclub van Jerry Afriyie, na-gejouwd en verder gekrijst door schreeuwers en na-praters. De AIVD, de Nederlandse Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst is in haar in oktober 2018 verschenen rapport ‘Rechts-extremisme in Nederland, een fenomeen in beweging’ een andere overtuiging toegedaan.

Volgens de AIVD heeft ‘rechts’ weinig meer “met thema’s zoals Hitlerverheerlijking of antisemitisme [te maken], maar is vooral anti-islamitisch. Het anti-islamgedachtegoed wordt vaak gecombineerd met ideeën over nationale identiteit. Zo is het behoud van Zwarte Piet een jaarlijks terugkerend thema”, aldus de geheime dienst.

Men is in dit land langzaam maar zeker het verstand en de rede aan het verliezen. Aangevuurd door het gekrijs van vreemdelingenhaat oproepende feminazi’s is men het zicht volledig kwijt geraakt. Waar we het over hebben is een oud, pre-christelijk/pre-religieus MAAN-FEEST. De stand van zon, maan en sterren zijn bepalend en de feesten en rituelen op aarde zijn hieraan gerelateerd, maanfeesten zoals Sint Nicolaas met de licht/donker verbinding maar ook het Islamitisch en Joods Nieuwjaar om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wat nu bekend staat als Sinterklaas is een MAAN-feest. Het is ook de MAAN cyclus die door alle later opgezette religies als basis genomen is voor de ‘eigen absolute’ leer, bijvoorbeeld terug te vinden in het Jodendom en de Islam die volledig schatplichtig zijn aan maan en haar verschijningen. Misschien dat er hier en daar een lichtje gaat branden als men hoort van het vernietigen van eeuwenoude ‘heidense’ beelden en archeologische vondsten door Islamitische terreurgroepen gelijk staat aan het uitwissen van de bron waaruit ook de Islam is ontstaan.

Het behoud van cultureel erfgoed (en nee, nogmaals, dat heeft niets van doen met racisme of slavernij dat men er aan wil koppelen) is net zo min racistisch als neonazistisch.

Even over de feesten die wij hier in West-Europa al eeuwen (en in steeds wisselende gedaanten) vieren:

Sint Maarten (laatste maankwartier van de 12e maan)
Sint Nicolaas (laatste volle maan van de 12e maan)
Nieuwjaar (laatste nieuwe maan van de 12e maan)

Stigmatiseren

De Nederlandse Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst, kortweg de AIVD genoemd, bracht begin oktober 2018 naar buiten bezorgd te zijn over de opleving van rechts-extremistische clubs in Nederland en dan met name in Oost-Groningen. In de nieuwste publicatie van de AIVD worden enkele groeperingen bij naam genoemd die naar schatting uit vijf tot tien personen bestaan. In de publicatie wordt gemeld dat de leden belangstelling hebben in neonazimuziek, daartoe ook neonaziconcerten bezoeken in Duitsland, onder de tatoeages zitten en in het verleden nazistische Facebookpostings hebben gedaan.

In haar publicatie wordt gemeld dat vooral de confrontatie gezocht wordt met links-extremistische groeperingen en komt de AIVD tot de eindconclusie dat rechts-extremistisch gemotiveerd geweld relatief zeldzaam is in Nederland, “maximaal enkele tientallen per jaar”, dat ze vooral verbaal gewelddadig zijn en een fascinatie voor vuurwapens hebben. Echter, uit vrees voor persoonlijke consequenties, zoals het verlies van werk, gaat men niet over tot daadwerkelijk handelen.

Zo te lezen lijkt het met de rechts-extreme dreiging wel mee te vallen in het met name overwegend politiek links georiënteerde Oost-Groningen. Waarom is het dan juist en vooral de media die de Oost-Groningers moet confronteren en attenderen op een handvol aanhangers van splintergroeperingen, een woonachtig in Oude Pekela, een in Veendam en een paar in Winschoten? Aan al deze media aandacht is een behoorlijk negatief stigma verbonden en de lokale overheid zal en kan dan ook niet anders dan zich hierover te buigen. Het AIVD rapport is zeker niet bedoeld als positieve bijdrage aan het so-wie-so gehavende imago van Oost-Groningen waar magnesium en aardgas uit de bodem wordt getrokken, waar tegelijk de regionale economie en het opleidingsniveau laag is en de werkeloosheid en uitkeringsafhankelijkheid groot.

Het riekt er sterk naar dat hier sprake is van rechts dweilen terwijl het links lekt! Divide et impera, verdeel en heers, was het motto van koning van Macedonië Philippus II van Macedonië ruim 350 jaar voor onze jaartelling. Niet over een (naar verhouding) portiek vol Oost-Groningers maar over het leugen-, list-, en bedrognetwerk achter de schermen, daarover moet men zich buigen! Laat men zich bezig houden met de politieke verantwoordelijkheid EN politieke betrokkenheid bij het opzetten en instandhouden van zowel religieus-radicale, links-, dan wel rechts-extreme (digitale) netwerken. Zonder directe betrokkenheid van de AIVD (voorheen BvD) aantoonbaar en bewijsbaar een absolute onmogelijkheid.

Zo zal ampel onderzoek bijvoorbeeld zonneklaar uitwijzen dat een nu 37-jarige politiek-links georiënteerde en in buurland België woonachtige kunstenaar senior moderator was/is van – hoe verrassend – een rechts-extremistische website. Met goedkeuring en instemming van de inlichtingendienst(en) kan / kon deze vuurwapen gevaarlijke linkse extremist het verlangde vuige propagandistische werk verrichten, het tot haat tegen elkaar opzetten van mensen en groepen, controlled opposition pur sang! Niet in de uithoeken van het land gaan zoeken en een hand vol Oost-Groningers in het bijzonder en tegelijk Oost-Groningen in het algemeen stigmatiseren maar het oog richten daar waar het zien moet en kan. Het spreekwoord van de balk en de splinter doet hier opgeld.

Sintgedoe…

Het is net oktober en daar steken de zeurpieten hun kop al weer op, ze schreeuwen en krijsen moord en brand over vermeend racisme. Gewoon droevig om te zien hoe Nederlanders zichzelf naadloos in een wel-‘denkende’ hoek plaatsen en zichzelf daarmee tegelijk in de NIET- wetende categorie ordenen. Men denkt na, men praat na en kletst naar dat men verstand heeft.

WEL wetende mensen hebben zonder al te veel inspanning duizenden jaren oude kennis opgedaan en vegen het racismeverhaal dat er aan de haren wordt bijgetrokken finaal en radicaal van tafel. Onzingeklets van de bovenste plank, gelijk te stellen met de stupiditeit te vergelijken met de onzinverhalen die jarenlang hun ronde deden dat 50.000 naamplaatjes van Mascottevloeitjes recht gaf op een gratis rolstoel (ja.. rook zoveel en je komt als wrak aan het zuurstof IN een rolstoel) of nog infantieler, de toentertijd oerdegelijke kwaliteitsmeubelen van Oisterwijk die – dat wist men zeker – gevuld waren met beton, het is maar net wat je wilt geloven.

Sinterklaas & Zwarte Piet mag niet is de giftige boodschap van een stel krijsende harpijen zonder enig historisch besef en kennis die met gif en venijn de ‘rechten’ van minderheden denken te verdedigen maar daarmee hun eigen en ook mijn eeuwenoude erfgoed te grabbel gooien. Het heeft nix met slavernij of racisme te maken en is hetzelfde broodje aap verhaal als dat de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog van de aan het front gesneuvelde soldaten zeep, olie en munitie maakten, niets anders dan een gruwelijk sprookje.

Gelukkig heeft Nederland buiten de gesubsidieerde schreeuwers in de groten steden nog meer dan voldoende ruggengraat zoals de Blokkeerfriezen, onder aanvoering van Jenny Douwes die zich notabene voor het gerecht moeten verantwoorden. Helemaal van de pot gerukt! Net als de intocht van 2018 waar een stel historisch debiele minkukels voor u heeft besloten dat er alleen veeg-pieten mogen deelnemen aan de Nationale intocht.

Mag ik bij deze een oproep aan ALLE zwarte pieten in Nederland doen om in vol tenue naar de intocht te komen en de Sint vanaf de kant hartelijk welkom te heten!

Voor wie tot zover meegelezen heeft, ter afsluiting van dit stukje kennis. Noteer maar ergens in je agenda voor de volgende keer want die zeurpieterij is nog lang niet afgelopen, zolang als die gesubsidieerde beroeps-zeikerds hun gang kunnen gaan (daarin gesteund door meekrijsers) zullen ze doorgaan.

Waar we het over hebben is een oud, pre-christelijk/pre-religieus MAAN-FEEST. Het is ook de MAAN cyclus die door alle later opgezette religies als basis genomen is voor de ‘eigen absolute’ leer, bijvoorbeeld terug te vinden in het Jodendom en de Islam die volledig schatplichtig zijn aan maan en haar verschijningen.

Even over de feesten die wij hier al eeuwen (en in steeds wisselende gedaanten) vieren:

Sint Maarten (laatste maankwartier van de 12e maan)
Sint Nicolaas (laatste volle maan van de 12e maan)
Kerst&Nieuwjaar (laatste nieuwe maan van de 12e maan)

Misschien moeten het islamitische suikerfeest en de Hadj bij deze ook maar afgeschaft worden om zo maar een paar dingen te noemen, of het Joods of Islamitisch nieuwjaar, verdiep u er maar eens in, kijk naar de stand van de maan..

Slavenhandel

In 2011 kwam aan zijn heerschappij een einde, de Libische leider Muammar Al Gaddafi. Levend gevangengenomen en als een beest afgetuigd, letterlijk op een stok gespietst, door o.a. Adam Abu Zaïd in elkaar geslagen om uiteindelijk door de dan 18-jarige Ahmed al Shebani met een schot in het hoofd afgeslacht te worden.

Hillary Diane Rodham Clinton, de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, reageerde hysterisch enthousiast voor de camera “We came, we saw, he died!” het Libische volk was eindelijk van zijn tiran bevrijd, de democratie werd gebracht en met haar de vrijheid.. en WAT voor vrijheid. Het land is in totale chaos vervallen en ontelbare religieus georiënteerde strijdgroepen bevechten elkaar maffioos om de macht.

Dood en ellende is nu van alle dag en oude smerige handel is nieuw leven ingeblazen. Met dank aan het ingrijpen van de USA en haar Navo-partners, waaronder notabene Nederland, is het land millennia ver terug gestuiterd op de beschavingsladder. De slavenhandel is booming business, voor 400 dollar gaan Afrikanen over van de ene in de andere hand, een eeuwenoud Arabisch metier.

De ongelukkigen worden naar believen gemarteld, als arbeidsslaaf totaal opgebruikt tot de dood hen bevrijdt. Ze worden uitgehongerd, verkracht, als seksslaaf verkocht aan bordelen of voor sadistisch vertier verhandeld aan Libische smeerlappen en kinderverkrachters. De ‘Arabische Lente’, het heeft enkel dood en ellende gebracht, niet alleen voor veel seculiere Arabieren maar juist en vooral voor zwarte Afrikanen.

Drums of war are beating

“Our young have been trained well for the last decade or so on combat console games, it was interesting to see the new Call of Duty Modern Warfare 3 game, which mirrors exactly what is to come in the near future with its predictive programming.

Our young, in the US and West, are prepared because they have been programmed to be good soldiers, cannon fodder, and when they will be ordered to go out into the streets and fight those crazy Chins and Russkies, they will obey their orders.

Out of the ashes we shall build a new society, a new world order; there will only be one superpower left, and that one will be the global government that wins. Don’t forget, the United States, has the best weapons, we have stuff that no other nation has, and we will introduce those weapons to the world when the time is right.”

“If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf”

A Daily Squib story satirizing an interview with former United States Secretary of State, Henry Kissinger first published on 27 November 2011 was cited as a factual story by flagship Egyptian newspaper Al-Ahram, on 16 September 2012. The Daily Squib Kissinger satire, was also mentioned by former John Major era Chancellor of the Exchequer, Norman Lamont on 6 March 2012 in the New Statesman.

Vals & Fout

Zoals elke oorlog het gevolg is van misleiding, leugen en bedrog is ook het teken waaraan men een vredevolle betekenis toekent een ultiem voorbeeld van bedrieglijke misleiding. Voetstoots heeft men voor absolute waarheid aangenomen dat het ‘Vredes-teken’ zoals gebruikt wordt ook daadwerkelijk deze be-teken-is heeft, dat is echter allerminst het geval.

De cirkel met daarin een afbeelding met een naar beneden gerichte afbeelding van een driepoot heeft in werkelijkheid een heel andere be-teken-is! De alles-en-iedereen-omvattende-cirkel verbeeldt het al-heel, het ge-heel. De naar beneden gerichte driepoot staat voor donker, onder-gang, ver-nietig-ing, dood en destructie. In werkelijkheid staat het teken dat vandaag de dag door elk herkend wordt diametraal ten opzichte van de be-teken-ing die men eraan toekent.

Zoals hier afgebeeld met twee soldaten is in wezen correct, maar dan wel met dien verstande dat het een dood-brengend teken is.

De cirkel, de ring, is het verbond, het verband, het geheel.. verbeeld het al-heel, het ‘al-les’. De daarin naar beneden gerichte driepoot staat voor donker, onder-druk-ing, onder-gang, ver-nietig-ing, dood en destructie. De naar boven gerichte driepoot staat voor licht, be-vrij-ding, op-gang, leven en groei.

In sta(a)f-vorm gecombineerde driepoot met zowel leven en dood is vanuit de oudheid bekend en wordt vaak af-ge-beeld als teken in de hand van m-acht-ige heersers uit die tijd, letterlijk heersend over leven-en-dood.