Home » Algemeen » Beeldvorming & misleiding

Beeldvorming & misleiding

Jongetje in DonbassElke oorlog is het resultaat en gevolg van misleiding en bedrog. Misleiding en bedrog zijn trefzekere ‘weapons-of-mass-destruction’.

Op basis van (des-)informatie die de wereldburgers MASSAAL voorgeschoteld krijgen, die VIRAAL over het internet gaan bijvoorbeeld, daarop baseren zij hun weten, hun kennis en inzicht maar vooral hun op EMOTIE gefundeerde oordeel. En DAT .. is waar Mis-leiding en Bedrog op gericht zijn.

Oordeel op basis van ratio en kennis en NOOIT op basis van EMOTIE!

KIJK naar de (bewust!) o p g e r o e p e n (heftige) emoties die in 2015 opgeroepen werden door het ongelukkige ventje aan de vloedlijn wat de instroom van ontelbare duizenden mensen uit het Midden Oosten verbeeldde. Het beeld staat in het hoofd gegrift van miljoenen wereldburgers als gevolg van maximale mediaandacht. Kijk dan wat de foto van DIT ventje oproept, een van de slachtoffertjes van de machtsstrijd om het oosten van Oekraïne. Amper 1% van de media-aandacht werd hier aan besteedt. Dit jonge mannetje leeft nog is een van de vele duizenden kinderen die in diezelfde periode in het Donbass gebied probeerde te overleven, onder moordend vuur van Geallieerde NAVO troepen!!

Gelukkig bleken  zijn ouders en zusje de beschietingen overleefd te hebben. Het zijn beelden en informatie waar de meeste wereldburgers niet om gevraagd hebben, niet met plezier naar kijken of in zich op willen nemen, het liefst wend men zich daar van af. Terecht! Maar met weg-kijken wordt de wereld niet veiliger, het leven van mede-mensen en ook van henzelf niet beter of minder bedreigend. Het is als een orkaan van geweld die langzaam en onophoudelijk aanzwelt en in vernietigende kracht toeneemt.

Elke oorlog is het resultaat en gevolg van misleiding en bedrog