Home » Columns » Begrijpen & Ontdekken

Begrijpen & Ontdekken

Oktober 2018 is uitgeroepen tot maand van de geschiedenis, een themamaand met de doelstelling geschiedenis voor een breder publiek toegankelijker te maken. Voor 2018 is “Ontdek gisteren, begrijp vandaag” tot parool gekozen. 

Beter zou het zijn dit parool zo aan te passen dat Begrijpengrip en inzicht krijgen op het waaromvoorop staat.

Niet het ontdekken en voetstoots aannemen van vastgelegde & politiek correcte absolute waarheid waarbij de achtergronden onvolledig benoemd, deels weggelaten, deels weg gelogen en door antidateren volledig uit hun verband zijn gerukt. Niet kopiëren, na-praten of na-denken maar telkens weer en onophoudelijk kritisch onderzoek om de wereld van vandaag te kunnen begrijpen.

Waarheden die niet aan een continue uitdaging worden onderworpen, houden uiteindelijk op de werking van waarheid te hebben omdat zij door overdrijving tot leugen worden gemaakt” – John Stuart Mill, Engels sociaal-filosoof & econoom.