Home » Columns » Bijltjesdag?

Bijltjesdag?

Bijltjesdag

Gaat Nederland binnenkort de barricade’s op? Gaat de goegemeente over een paar dagen massaal naar de stembus? Niet voor een raadgevend maar een bindend referendum? om voor eens-en-altijd finaal af te rekenen met Haagse Hufters? Komt de verlossing van Links of Rechts?

Fré Morel – vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend

Nog een paar dagen voor 15 maart, dan lijkt het Bijltjesdag te worden voor die leugenachtige Politieke Haagse Maffia, zo valt heden ten dage digitaal, mediaal en duizendvoudig te lezen en te horen. Een maffia die – zogezegd – het lef heeft zich onder aanvoering van een Polderiaanse Pinokkio valselijk volksvertegenwoordigers te noemen. Volgens de steeds heftiger en luider hoorbare geluiden van de onderhand politiek steeds tegenstrijdiger Nederlandse volksmassa, is het landsbestuur in handen van een eerloze criminele kliek, in dienst van het militair-industrieel complex! Een malafide zooi, onder aanvoering van de schijnheilige Ruttevanger’, zo althans verwoordt zich een deel van de anders zo zelf- en weldenkende Polderlanders, die nu meent belazerd te worden waar ze bijstaan.

Met vuig en smerig taalgebruik zo wordt gezegd, vol leugens, verdachtmakingen, list en bedrog, links en rechts over-stromend uit de vele propagandakokers, ZO voelen veel van de anders toch zo braaf volgzame Neanderthalers zich gepiepeld. Ondubbelzinnig NEE, in rechtschapen Nederlands uitgesproken tegen het onzalige handelsverdrag met Oekraïne, wordt vertaald in JA. Een niet onaanzienlijk deel van de Nederlanders voelt zich als door een Neo-Führer misleid en op oorlogskoers gezet en dat tezamen & naast een nogal dubieuze en fascistische chocoladekoning.

Het Associatieverdrag wordt door velen gezien als een Vodje Papier, niks hulp en bijstand of economische ontwikkeling en groei, maar OORLOG! Duizenden mannen en vrouwen staan al paraat en wachten aan het toekomstige Oostfront op de bevelen om het onvermijdelijk uitgelokte Russische vuur te beantwoorden. In deze gedachtegang lijkt het zo dat niet Oost- maar West-Europa het aanstaande gruwelijk strijdtoneel zal zijn. De moeizaam opgebouwde welvaart in de Polderiaanse verzorgingsstaat die in de afgelopen decennia stelselmatig en volledig naar de verdoemenis is geholpen, zal – zoals historisch en repeterend bewijsbaar – na de economische strijd gevolgd worden door een militaire afronding.

To Be or not to be, zoals William Shakespeare Hamlet zich in Act III, Scene I laat verwoorden, HOE zullen de Neanderthalers over een paar dagen hun stem laten schallen? Kiest het iets of niets? Mijn stem gaat naar de laagst geplaatste kandidaat op de lijst van de meest democratische, transparante partij, naar een oprecht mens, maar WEL bedoeld als holentred. Laat NU wat goeds zien, op U komt het aan! Handen uit de mouwen en doe je best. Gooi het bijltje er niet bij neer, geen woorden maar daden, bijl in de knuisten en in de aanslag, maak je verdienstelijk en verdien mijn stem!

Bijltjesdag!