Home » Columns » Der Grüne Gruppenführer

Der Grüne Gruppenführer

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 steekt een bont geschakeerd politiek gezelschap de beloftekopjes weer boven het maaiveld uit. Het kakelt en kukelt wat, schudt haar verentooi los en kraait nepnieuws waardig haar loze beloftes over het historisch kreupele gepeupel.

Zo ook in Amsterdam, waar een eng baardaapje als groene roerganger zijn kudde volgelingen naar de stembus wil verleiden met de belofte schoolboeken te de-koloniseren. Het past niet in (zijn hedendaagse) politiek correcte wereldbeeld, laat staan in zijn denken en sluit totaal niet aan bij zijn weten en dat is heel goed mogelijk. Want wat als absolute waarheid door de goe-gemeente wordt aangenomen is niets anders dan een door historici overeengekomen waarheid die met de werkelijkheid niets van doen heeft. Dat moet deze van enige historische kennis gespeende Gruppenführer toch bekend zijn.

Ook dat in 1961 de nu 91-jarige Emir. Hoogleraar Dr. C.V. Lafeber als 10e van de 13 stellingen behorende bij zijn proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden het navolgende poneerde – “Het lesschema voor het vak Geschiedenis, zoals de “Bilderberg-groep” dit in het nieuwe “voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” gedacht heeft, zal een ernstige verarming betekenen voor de toekomstige wetenschapsbeoefenaars”. (Rapport van een werkgroep uit het rijksschooltoezicht over de inrichting van het voortgezet onderwijs. ’s Gravenhage 1958)

En nu, 57 jaar later, meent Der Grüne Gruppenführer von heute dat ten dienste van Volk & Vaderland de schoolboekjes politiek correct en met gedachte kennis van nu links-liberaal en correct revisionistisch herschreven moeten worden. Geschiedenis is absoluut en onomkeerbaar, de be-schrijving is echter een fantasievol product, economisch, politiek en militair geregisseerd in het op dat moment gewenste format.