Home » Columns » EU(ro) <=> Verdeel & Heers

EU(ro) <=> Verdeel & Heers

EURO

Op 4 mei 2000 werd het motto Varietate Concordia ofwel Verenigd in verscheidenheid officieel aangenomen door Nicole Fontaine, de toenmalige voorzitster van het Europese Parlement. Op 1 januari 2002 werden in 12 lid-staten van de Europese Unie een unie-munteenheid ingevoerd. De waarde van deze munt, de EURO was tevoren vast- en gelijkgesteld aan 1 Ecu European Currency Unit.

Nu, vele jaren en miljoenen later, heeft de gelijkschakeling de burgers van Europa eerder tegen-spoed dan voor-spoed gebracht. Niet nieuw, dat was de aanstichters en voorstanders van de EEN-Europa gedachte onophoudelijk en miljoenenvoudig ook voorzegd. Het was en is niet en nooit de wens geweest van de miljoenen wereldburgers – toen en/of nu – om te versmelten tot een universeel volk, in een universeel rijk, onder een universeel leider.

Niet de voorgespiegelde en voorgelogen waanvoorstelling van Vrede, Welvaart en Voorspoed maar Onrust, Afbouw en Teloorgang is het resultaat geweest. Dat kan ook niet anders. De machten en coöperaties achter deze ongoddelijke monstrueuze EU-creatie zijn identitair gelijk aan de door psychopaten aangehangen een-wereld-gedachte. Verenigd in verscheidenheid is in wezen een Contradictio in Terminis, eerder nog een Contradictio Explicita.

Verenigd in Verscheidenheid is letterlijk een uitdrukkelijke tegenstrijdigheid, er is geen overeenkomstige gelijkheid, geen een-heid, een-dracht of harmonie. Geen Concordia, eerder bewust aaneen-geregen on-enigheid en gewenst samengebrachte tegen-stelling(en), daarmee conform het eeuwenoude Divide et Impere, dienend: Divide and Conquer… Europa te knechten, mensen her- en verplaatsen en in win-of verliesmarkten onderverdelen: Verdeel & Heers