Home » Columns » Fré Morel

Fré Morel

Bert 2016Fré Morel is een alter-ego van de Nederlandse onderzoeksjournalist en Vrijdenker Bert van Vondel (1957). Van Vondel rekent en omschrijft zichzelf als een onorthodox vrijzinnig publicist. De naam Fré Morel is een samentrekking van de namen van twee politici, te weten Fré Meis en Edmund Dene Morel. Van Vondel (1957) houdt zich actief bezig met oorlog & vrede, over de achtergronden, over oorzaken en gevolgen.

Van Vondel is breed georiënteerd, van eeuwen voor de westerse jaartelling tot aan de Wereldonrust van vandaag de dag met de Tweede Boeren Oorlog en WOI als specialisatie. Net als Winston Spencer Churchill is hij van mening dat de beide wereldoorlogen van de vorige eeuw een geheel vormen en in wezen een voortzetting zijn van de Franse Revolutie, in wezen niet anders dan een tweede dertigjarige oorlog. Van Vondel koos juist de twee politici Meis en Morel vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid waarmee hij zichzelf verbonden acht.

Fré Meis was een Groninger communist en voorman van de CPN. Meis was o.a. en achtereenvolgens lid van de gemeenteraad van de Oost-Groninger gemeente Winschoten, gemeenteraadslid van de Stad Groningen, lid van de provinciale Staten van Groningen en lid van de Tweede Kamer. Meis leidde in de jaren vijftig en zestig van de 20e-eeuw meerdere stakingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Vanaf 1968 verlegde hij zijn werkterrein naar Oost-Groningen waar hij grote stakingen leidde bij strokartonfabrieken in Oude Pekela en Veendam en was hij fel tegen het plan om een groot militair oefenterrein aan te leggen in het Groningse Westerwolde. Na zijn politieke werkzaamheden in 1978 richtte Meis zich op het advieswerk aan bejaarden. Hij hield spreekuren voor ouderen en hielp hen bij financiële zaken.

Edmund Dene Morel was een Brits socialist, lid van het Engelse Lagerhuis, mensenrechtenactivist en pacifist die de Belgian Atrocities aan de kaak stelde. Een door de staat België begane massamoord in de kolonie Congo waarbij volgens het gezaghebbende Encyclopedia Britannica ruwweg tweeëntwintig miljoen Congolezen omgebracht zijn. Morel was een fel tegenstander van Engelse deelname aan de Grote Oorlog. Vér voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog legde hij in zijn redevoeringen, boeken en andere publicaties de verantwoordelijkheid niet exclusief bij Duitsland maar op het bordje van andere partijen zoals Frankrijk, Rusland én Engeland! In 1914 liet hij weten dat „miljoenen moeten boeten op de velden van de krankzinnige mensenslachting voor de zonden, de gebreken en de dwaasheden van weinigen.” Met een variatie op deze uitspraak zou Winston Churchill zich overigens enkele tientallen jaren later onsterfelijk maken.

Onder het pseudoniem Fré Morel publiceerde Van Vondel meerdere historische titels. Uitgeverij Papieren Tijger uit Breda bracht twee boektitels uit, te weten: Van oranje stadhouders tot ijzeren kanselier (06-01-2007) en Oorlog is misleiding en bedrog (24-02-2012). In april 2018 heeft uitgeverij de Blauwe Tijger uit Groningen een herdruk uitgebracht van Oorlog is misleiding en bedrog, dit naast een uitgave onder eigen naam van Van Vondel met de titel Vuil Spel. Hierin stelt Van Vondel aan de orde dat de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 niet plaats had kunnen vinden als deze niet zou hebben gepast in de geopolitieke koers van het Britse Rijk.