Home » Simsalaboliek » Gestolen Erf-Gut

Gestolen Erf-Gut

Gestolen Ster 2Beter Goed gejat dan slecht bedacht

Wie er oog en aandacht voor heeft ziet het duizendvoudig om zich heen, vooral en met name in Noord-Oostelijk Nederland, zoals verwerkt in deze boerderij in Noord-Drenthe. Een oude boerderij die wat achteruit staat van de dorpsstraat, achter een groot groenveld en wat bomen. Grote donkergroen geboogde schuurdeuren aan de linkervoorzijde met flankerend een paar opvallende ronde ramen waarin een zespuntige ster is aangebracht. Onwillekeurig wordt door de mens van vandaag een link gelegd naar het Jodendom of Zionisme. Dat de boer van Joodse oorsprong geweest is of dat er een verwijzing naar het Zionisme mee beoogd werd is pertinent onwaar.

Bert v. Vondel – Vrijdenker

De zespuntige ster wordt ook wel hexagram of sexagram genoemd. Dat deze ster een krachtig ur-oud heidens, wereldwijd en voorchristelijk symbool is zullen weinigen direct beseffen. Anders dan veel mensen voor absolute waarheid aannemen is het geen exclusief symbool of aanduiding voor het Jodendom of Zionisme maar vindt het zijn oorsprong in het (pre-)Megalithische tijdperk en ur-ste/eerdere beschaving(en).

Zo verbeeldt de zespuntige ster in het bijzonder de symbiose tussen man en vrouw, het langdurig en vruchtbaar, in voorspoed, in even-wicht en gelijkwaardigheid met elkaar samenleven.

In het tantrisch Hindoeïsme is de zespuntige ster terug te vinden onder de noemer Satkona yantra wat de eenwording van het mannelijke en het vrouwelijke symboliseert, meestal in de vorm van de god Shiva en de godin Shakti of anders Purusa en Prakrti. Het teken staat voor datgene dat in perfecte balans samengevoegd is, waardoor eenwording mogelijk wordt. Door de eenwording van man-en-vrouw ontstaat ver-licht-ing, hel-der-heid, een he(i)l-ige ruimte, de woonplaats van Krishna. De zespuntige ster maakt in het Hindoeïsme onderdeel uit van het symbool van het hartchakra en daar staat ze in een groene lotusbloem, het chakra in groen, dat o.a. staat voor tederheid, compassie, liefde en evenwicht. Dat is het chakra waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenstroomt.

Wereldwijd was ooit deze wetenschap en kennis beleden gemeengoed. Het collectieve weten zorgde voor vrede, veiligheid en voorspoed. Een succesvolle samen(-over-)leving en ondersteunende maatschap is anders onmogelijk en berust het op een onverbrekelijk natuurlijk even-wicht, een verbond, de balans tussen man-en-vrouw, absoluut nood-zaak om harmonie en vrede,  veiligheid en voor-spoed veilig te stellen.

Zolang man-en-vrouw het ontelbare en duizenden jaren oude even-wicht-verlenende verbond vast houden zal voor-spoed (Gut) en tegen-spoed (Ufil) in balans zijn.

Ur-oude spiralen zijn verwante en aan de ster verbonden vormen die behalve de belangrijke invloed van zon en maan ook man en vrouw duiden. Op een 6-gelijkende spiraal voor man, op een 9-gelijkende spiraal de vrouw. Een driehoek met naar boven gerichte punt verbeeld de man, een driehoek met naar beneden gerichte punt verbeeld de vrouw (het tegenwoordig gebruikte teken voor man en vrouw is hieraan gelieerd). De kleur blauw – staand voor de maan – staat symbool voor de man, de kleur geel – staand voor de zon – staat voor de vrouw.

Ster-6 in driehoek Ster-9 in driehoekSter-5 Ster-1 Ster-869-1 69.2 69-3

Bij het vervlechten van man & vrouw, de zes en negen, vormt zich een (m)acht(ig) verbond – blauw en geel mixen tot groen – waardoor de (eigen) bloedlijn voortgezet wordt. 6-en 9 vervormen zich tot het cijfer-teken 8. Het 8-teken is in wezen een oneindige en eeuwigdurende lus. In o.a. China dragen de cijfers-tekens c.q. klanken voor 6, 9 en 8 nog immer een voor-spoed-ig karakter. Het Chinese teken Yin Yang is een voorstelling van de kosmische dualiteit en tegelijkertijd de complementaire (elkaar aanvullende) waarden, waarbij Yin de vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en Yang de mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte) verbeeld. Dit in zwart/wit (niet tot iets is alles) uitgevoerde en uit het Oosterse stammende teken is letterlijk en figuurlijk een tegen-pool. De 6 en 9 zijn anders-polig – gespiegeld afgebeeld. Door krachten te bundelen, de spiralen samen en in elkaar over te laten gaan staat gelijk aan con-spira, oftewel dubbel spiraal, cg. conspir-eren wat een verwoording is van samengaan. Op een heel ander hexa-uaal / sexa-ueel gebied is het in elkaar verstrengeld raken ook vandaag de dag benoemd met de cijfertekens 6 en 9: als ‘standje’ 69.

Tekens en symbolen zo van invloed en macht dat wereldwijd elke religie en andere macht die controle wil uitoefenen hiervan misbruik maakt en gemaakt heeft.

Het overspoelen en wissen van de oeroude levenskennis is en staat gelijk aan ontmanteling en vernietiging van de eeuwenoude succesvolle samen-leving(en) met oorlogen, haat, nijd en afgunst tot gevolg.

Onder andere het succesvol uit-elkaar-drijven van zon en maan, de vrouw uit verbond halen en in tegenstelling brengen met de man heeft het ruim 115 jaar geleden voor het eerst in de wereldgeschiedenis mogelijk gemaakt een wereldwijde miljoenenslachting te veroorzaken die bekend is komen te staan als de Eerste Wereld Oorlog.