Home » Geschied-en-is » Pierre Minuit & de aankoop van Manhattan

Pierre Minuit & de aankoop van Manhattan

Pierre Minuit (ook wel Peter Minuit of Peter Minnewit genoemd) werd een in het huidige België geboren. Hij werd als zoon geboren uit de Antwerpse koopliedenfamilie Jehan Minuit en Sarah N. Nadat de Spanjaarden Antwerpen hadden ingenomen vertrok de protestantse familie Minuit in 1581 naar de Duitse landen. Pierre zou in goede bekendschap raken, samen met Willem Usselincx en Blommart participeerde hij in de W.I.C. (West Indische Compagnie) Pierre trouwde een rijke koopmansdochter uit Kleef: Gertrud Rae(d)ts. Pierre stond bekend als diamantslijper en met het geld dat zijn vrouw inbracht steeg hij in de diamanthandel. In 1625 stond Pierre op de lijst van de directeurenvergadering van de W.I.C. in Amsterdam.

Op 24 mei 1626 zou Pierre als directeur-generaal van Nieuw België in naam van de W.I.C. Manhatten gekocht hebben voor “een scheet en 3 knikkers” ter waarde van het schamele bedrag van 60 guldens. Behalve een melding over de vermeende aankoop van de Lenape-indianen door  Peter Schaghen is een originele koopakte of ander oorspronkelijk stuk nooit overlegd. De aankoop mag op zijn minst gerekend als uiterst discutabel, mogelijk zelfs als één van de grootste onroerendgoedzwendels beschouwd worden.

Aankoop Manhattan

In 1626 kochten onze voorvaderen het eiland Manhattan van de Indianen voor een schappelijke prijs van f 60,– aan ijzerwaren en glaswerk. Als bijzonderheid zij hier nog vermeld dat kort na het afsluiten van de koop bleek dat de verkopers niet de rechtmatige eigenaren van Manhattan waren, zodat de toen nog doortastende Hollanders besloten niet tweemaal voor eenzelfde gebied te “betalen” en het dan maar liever gewapenderhand in bezat te nemen.”

Bron: 11 Wallstreet, Amerikaanse beursindrukken, pag. 12, C.C.P. Ingwersen Jr, Sijthoff Uitgeverij 1956