Home » Columns » Q-ship Baralong (5)

Q-ship Baralong (5)

In 1915 kelderde de Baralong, een gewapende Engelse hulpkruiser, de Duitse duikboten U-27 en U-41 en elimineerde conform de gegeven opdracht doelgericht de overlevende duikbootbemanningen. Hiermee schond het Britse Rijk doelbewust de door haarzelf opgestelde Declaratie van Londen (Laws of Naval War 1908-1909). De opdracht tot het plegen van oorlogsmisdaden was en is een flagrante schending van oorlogsrecht- en wetgeving.

Oorlog is misleiding en bedrog, een misdaad tegen de menselijkheid, het brengt het slechtste in de mens naar boven en geen volk, ras of religie kan zich hiervan vrijpleiten. Het verhaal achter de oorlogsmisdaad van toen is gelijk aan de misdaden die vandaag de dag en nu in Jemen, Syrië en waar ook ter wereld valselijk in naam van de vrijheid, vrede en democratie gepleegd worden.

Donderdag 19 augustus 1915 stevende de Baralong op volle snelheid richting de laatst opgegeven positie van de Nicosian. Oorspronkelijk was ze uitgevaren om de duikboot van het reeds gezonken passagiersschip de Arabic op te sporen en tot zinken te brengen maar aangezien de duikbootaanval op de Nicosian amper ingezet was had kapitein Herbert Godfrey de steven richting het laatst genoemde schip gewend. Zo’n 80 mijl ten zuiden van Queenstown had de U-27 onder commando van kapitein Bernd Wegener de Nicosian in het vizier gekregen.

Conform de geldende regels had ze het schip met vlagsignalen tot stoppen gedwongen nadat ze tevoren een schot voor de boeg afgegeven had. Om papieren en lading te controleren begaf zich een team van zes bemanningsleden van de U-27 aan boord. Het schip bleek onderweg van New Orleans naar Avonmouth met een lading bestemd voor het Franse front vechtende Engelse leger welke o.a. bestond uit enkele honderden muilezels en munitie. De bemanning kreeg opdracht en gelegenheid het schip door middel van de reddingboten te verlaten waarop de onderzeeër positie innam om het schip middels haar dekgeschut tot zinken te brengen. Terwijl ze daarmee doende was doemde een snel naderend schip op aan de horizon. Het voerde de Amerikaanse vlag en had aan weerszijden grote geschilderde schilden waarop eveneens de stars & stripes afgebeeld stonden, de Baralong.

Toen ze tot op ongeveer een halve mijl genaderd was gaf ze door middel van vlagsignalen te kennen dat ze aanbood de geëvacueerde bemanning van de Nicosian te redden. Kapitein Wegener bevestigde de ontvangst van de signalen en stemde hierin toe. Hij gaf zijn bemanning opdracht het vuren te staken en voer links van de Nicosian terwijl de gemaskeerde Baralong naar de rechterzijde voer, daar waar de reddingboten zich bevonden. In de korte tijdspanne dat ze door de aangeschoten Nicosian van de U-27 gescheiden was liet ze haar dekschotten vallen en bracht ze haar drie stukken boordgeschut in stelling, zonder daarbij haar valse vlag te strijken.

Zodra de U-27 in haar vizier kwam opende ze het vuur en de raak geplaatste voltreffers zorgden ervoor dat de onderzeeër binnen een minuut kelderde. Enkel de op het dek en commandotoren staande bemanningsleden – ca. 15 mensen – slaagden erin zich van de directe ondergang te redden. Terwijl ze zich van een deel van hun zwaar wordende kleding ontdeden zwommen ze richting de touwen die zijlings van de Nicosian bungelden en waarlangs kort tevoren de reddingboten naar beneden gelaten waren.

Vanaf de Baralong werd op hen het vuur geopend waarbij ongeveer de helft van hen gedood werd. De overigen wisten de touwen te bereiken en werden drie van hen bij het opklimmen gedood. Een twaalftal op de Nicosian afgezette en gewapende bemanningsleden van de Baralong elimineerde op bevel van kapitein Godfrey vier overlevenden. De gewapende groep stond onderbevel van korporaal Fred Collins: “When he [Herbert] ordered me to get men aboard of the Nicosian to get the Germans out, his actual words were: ‘Don ’t forget Collins, no prisoners on board this ship. Get rid of them’.” Kapitein Wegner, de laatste U-27 overlevende, sprong weer van boord van de Nicosian en probeerde zwemmend de Baralong te bereiken. Half dobberend aan een reddingsboei hief hij een arm ten teken van overgave toen hij onder vuur genomen werd en kort daarna in de golven verdween.

Vervolg valt te lezen op Q-ship Baralong (6)